Luka 19:1-48

19  Isus je ušao u Jerihon i prolazio gradom.  A ondje je bio čovjek po imenu Zakej. On je bio glavni poreznik i bio je bogat.  Želio je vidjeti tko je taj Isus, ali nije mogao od mnoštva jer je bio niska rasta.  Zato je otrčao naprijed i popeo se na divlju smokvu da vidi Isusa, koji je onuda trebao proći.  Kad je Isus došao do tog mjesta, pogledao je gore i rekao mu: “Zakeju, siđi brzo, jer danas ću biti gost u tvojoj kući.”  I on je brzo sišao i radosno ga ugostio.  Svi koji su to vidjeli, počeli su gunđati: “Otišao je u goste čovjeku koji je grešnik.”+  A Zakej je ustao i rekao Gospodinu: “Gospodine, pola svoje imovine dat ću siromasima, a svakome od koga sam iznudio novac* vratit ću četverostruko.”+  Nato mu je Isus rekao: “Danas je Bog spasio i tebe i tvoj dom jer si i ti Abrahamov sin. 10  Jer Sin Čovječji došao je potražiti i spasiti one koji su izgubljeni.”+ 11  Dok su to slušali, ispričao im je još jednu usporedbu. Naime, bio je blizu Jeruzalema, pa su učenici mislili da će Božje kraljevstvo odmah biti uspostavljeno.+ 12  Zato je rekao: “Neki čovjek plemenitog roda otputovao je u daleku zemlju+ da preuzme kraljevsku vlast*, a potom se trebao vratiti. 13  Dozvao je deset svojih robova, dao im 10 mina* i rekao: ‘Trgujte njima dok ne dođem.’+ 14  No njegovi su ga sunarodnjaci mrzili te su za njim poslali izaslanstvo s porukom: ‘Ne želimo da ti kraljuješ nad nama.’ 15  Kad je preuzeo kraljevsku vlast i vratio se, dozvao je robove kojima je dao novac* da bi utvrdio koliko su zaradili.+ 16  Tada je pred njega došao prvi rob i rekao: ‘Gospodaru, trgujući tvojom minom zaradio sam 10 mina.’+ 17  A on mu je rekao: ‘Odlično, dobri robe! Budući da si bio vjeran u najmanjem, vladaj nad deset gradova.’+ 18  Zatim je došao drugi rob i rekao: ‘Gospodaru, trgujući tvojom minom zaradio sam 5 mina.’+ 19  Njemu je rekao: ‘Ti vladaj nad pet gradova.’ 20  A treći je došao i rekao: ‘Gospodaru, evo ti tvoja mina. Čuvao sam je zamotanu u rupcu. 21  Bojao sam te se jer si neumoljiv čovjek – uzimaš ono što nisi uložio i žanješ ono što nisi posijao.’+ 22  A on mu je odvratio: ‘Sudit ću ti na temelju tvojih vlastitih riječi, zli robe. Kažeš da sam neumoljiv čovjek, da uzimam ono što nisam uložio i žanjem ono što nisam posijao.+ 23  Zašto onda nisi moj novac stavio u banku? Tada bih ga po povratku podignuo s kamatama.’ 24  A onima koji su ondje stajali rekao je: ‘Uzmite mu minu i dajte je onome koji ima 10 mina.’+ 25  Oni su mu odvratili: ‘Ali gospodaru, on već ima 10 mina!’ 26  No on je odgovorio: ‘Kažem vam, svakome tko ima, još će se dati, a onome tko nema, oduzet će se i ono što ima.+ 27  A one moje neprijatelje koji nisu htjeli da im budem kralj dovedite ovamo i pogubite preda mnom.’” 28  Nakon što je to ispričao, krenuo je dalje prema Jeruzalemu. 29  Kad se približio Betfagi i Betaniji na Maslinskoj gori,+ poslao je dvojicu učenika+ 30  i rekao im: “Pođite u selo koje vidite pred sobom. Kad uđete u njega, naći ćete privezano magare na kojem još nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite ovamo. 31  Ako vas netko upita: ‘Zašto ga odvezujete?’ recite: ‘Gospodin ga treba.’” 32  Tako su njih dvojica otišla i našla sve kako im je rekao.+ 33  A dok su odvezivali magare, njegovi su ih vlasnici upitali: “Zašto odvezujete magare?” 34  Oni su odgovorili: “Gospodin ga treba.” 35  Tada su Isusu doveli magare, stavili na njega svoje haljine i on je sjeo na njega.+ 36  Dok je prolazio, ljudi su prostirali svoje haljine po putu.+ 37  Kad se približio putu koji se spušta s Maslinske gore, čitavo mnoštvo učenika počelo se radovati i na sav glas hvaliti Boga zbog svih silnih djela koja su vidjeli: 38  “Neka je blagoslovljen onaj koji dolazi kao kralj u Jehovino* ime! Mir na nebu i slava Bogu nebeskom*!”+ 39  Ali neki farizeji koji su bili u mnoštvu rekli su mu: “Učitelju, prekori svoje učenike!”+ 40  No on im je odvratio: “Kažem vam, ako oni ušute, kamenje će vikati.” 41  Kad se približio gradu i ugledao ga, zaplakao je nad njim+ 42  i rekao: “O grade, da si barem danas shvatio što trebaš činiti da bi imao mir. Ali sada je to skriveno od tvojih očiju.+ 43  Jer doći će dani kad će tvoji neprijatelji podignuti oko tebe ogradu od zašiljenih kolaca, opkoliti te i držati pod opsadom.+ 44  Sravnit će te sa zemljom i pobiti tvoju djecu u tebi.+ Od tebe neće ostati ni kamen na kamenu+ jer nisi prepoznao vrijeme u koje je Bog došao ispitati tvoja djela.” 45  Zatim je ušao u hram i počeo tjerati prodavače,+ 46  govoreći im: “Pisano je: ‘Moj će dom biti dom molitve’,+ a vi ste od njega načinili razbojničku pećinu!”+ 47  Svaki je dan poučavao u hramu. A svećenički glavari, pismoznanci i narodni vođe tražili su priliku da ga ubiju,+ 48  ali to im nije polazilo za rukom jer je sav narod stalno bio uz njega i slušao ga.+

Bilješke

Ili: “svakome koga sam lažno optužio da bih iznudio novac”.
Ili: “kraljevstvo”.
Grčka mina imala je 340 grama i vrijedila je 100 drahmi. Vidi dodatak B14.
Dosl.: “srebro”.
Ili: “na visinama”.