Luka 18:1-43

18  Tada im je ispričao usporedbu kako bi ih poučio da se uvijek trebaju moliti i da ne odustaju:+  “U jednom gradu bio je neki sudac koji se nije bojao Boga niti je mario što misle ljudi.  U tom je gradu bila i neka udovica koja je stalno dolazila k njemu i molila ga: ‘Udijeli mi pravdu u sporu s onim s kojim se sudim.’  On joj neko vrijeme nije htio pomoći, no na koncu je rekao sam sebi: ‘Ne bojim se Boga niti marim što misle ljudi,  ali ova mi udovica toliko dosađuje da ću joj ipak pomoći da dobije pravdu, tako da više ne dolazi i da me ne zamara svojim molbama.’”+  Tada je Gospodin rekao: “Jeste li zapazili što je nepravedni sudac rekao?  Neće li se onda Bog pobrinuti da njegovi izabrani koji k njemu vape dan i noć dobiju pravdu?+ A usto je strpljiv s njima.+  Kažem vam, pobrinut će se da brzo dobiju pravdu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći takvu vjeru na zemlji?”  A nekima koji su bili uvjereni u svoju pravednost, a druge su podcjenjivali, ispričao je ovu usporedbu: 10  “Dva čovjeka otišla su u hram da se mole. Jedan je bio farizej, a drugi poreznik. 11  Farizej je stajao i ovako se molio u sebi: ‘Bože, hvala ti što nisam kao svi ostali – iznuđivači, nepravednici, preljubnici – ili kao ovaj poreznik. 12  Postim dvaput tjedno, dajem desetinu od svega što steknem.’+ 13  A poreznik je stajao podalje i nije se usudio ni podignuti pogled prema nebu, nego se udarao u prsa, govoreći: ‘Bože, budi milostiv meni grešniku!’+ 14  Kažem vam, kad je taj čovjek otišao kući, bio je pravedniji od onog farizeja.+ Jer tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko je ponizan, bit će uzvišen.”+ 15  Ljudi su mu dovodili i malu djecu da ih blagoslovi*. Kad su učenici to vidjeli, počeli su ih prekoravati.+ 16  No Isus je pozvao djecu k sebi, govoreći: “Pustite djecu da dođu k meni, nemojte im braniti, jer takvima pripada Božje kraljevstvo.+ 17  Zaista vam kažem, tko god ne prihvati Božje kraljevstvo poput djeteta, neće ući u njega.”+ 18  A neki ga je poglavar upitao: “Dobri Učitelju, što moram činiti da dobijem* vječni život?”+ 19  Nato mu je Isus rekao: “Zašto mene zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, Boga.+ 20  Zapovijedi znaš: ‘Ne učini preljub’,+ ‘Ne ubij’,+ ‘Ne ukradi’,+ ‘Nemoj lažno svjedočiti’,+ ‘Poštuj oca i majku’.”+ 21  On je tada rekao: “Svega se toga držim još od mladosti.” 22  Kad je Isus to čuo, rekao mu je: “Još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i novac razdijeli siromašnima, pa ćeš imati blago na nebesima. A onda pođi za mnom*!”+ 23  Kad je čovjek to čuo, duboko se ražalostio jer je bio vrlo bogat.+ 24  A Isus ga je pogledao i rekao: “Kako će teško bogati ući u Božje kraljevstvo!+ 25  Lakše je devi proći kroz ušicu igle nego bogatome ući u Božje kraljevstvo.”+ 26  Oni koji su to čuli upitali su: “Tko se onda uopće može spasiti?”+ 27  Nato je on rekao: “Ono što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu.”+ 28  A Petar je rekao: “Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom.”+ 29  Tada im je Isus rekao: “Zaista vam kažem, nema nikoga tko je radi Božjeg kraljevstva ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu+ 30  a da neće već sada primiti mnogo više, a u poretku* koji dolazi vječni život.”+ 31  Tada je pozvao dvanaestoricu na stranu i rekao im: “Evo, idemo u Jeruzalem. Ondje će se ispuniti sve što su proroci napisali za Sina Čovječjeg.+ 32  Predat će ga neznabošcima*,+ rugat će mu se,+ zlostavljati ga i pljuvati.+ 33  Izbičevat će ga i potom ubiti,+ ali on će treći dan uskrsnuti.”+ 34  Međutim, oni nisu shvatili ništa od toga jer im je značenje tih riječi bilo skriveno i nisu razumjeli što im govori. 35  Dok se Isus približavao Jerihonu, neki je slijepac sjedio kraj puta i prosio.+ 36  Čuo je da prolazi mnoštvo ljudi, pa se počeo raspitivati što se događa. 37  Rekli su mu: “Prolazi Isus Nazarećanin!” 38  Tada je povikao: “Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!” 39  Oni koji su bili naprijed počeli su ga prekoravati i ušutkivati, ali on je još jače vikao: “Sine Davidov, smiluj mi se!” 40  Tada se Isus zaustavio i zapovjedio da mu dovedu slijepca. Kad se čovjek približio, Isus ga je upitao: 41  “Što hoćeš da ti učinim?” On je odgovorio: “Gospodine, daj da progledam!” 42  A Isus mu je rekao: “Progledaj! Tvoja te vjera ozdravila.”+ 43  On je istog trena progledao i pošao za njim,+ slaveći Boga. Svi koji su to vidjeli, hvalili su Boga.+

Bilješke

Dosl.: “dotakne”.
Dosl.: “naslijedim”.
Ili: “budi moj sljedbenik”.
Ili: “svijetu; vijeku”. Vidi izraz “poredak” u Rječniku.