Luka 13:1-35

13  Tom prilikom neki od prisutnih ispričali su Isusu da je Pilat pobio neke Galilejce dok su prinosili žrtve, pa se njihova krv pomiješala s krvlju žrtava.  A Isus im je rekao: “Mislite li da su ti Galilejci bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca zato što su tako nastradali?  Kažem vam da nisu! Ali ako se ne pokajete, svi ćete izginuti kao i oni.+  A što je s onih 18 ljudi na koje je pala kula u Siloamu i ubila ih? Mislite li da su oni bili veći grešnici od svih ostalih stanovnika Jeruzalema?  Kažem vam da nisu! Ali ako se ne pokajete, svi ćete izginuti kao i oni.”  Tada je ispričao ovu usporedbu: “Neki je čovjek u svom vinogradu imao zasađenu smokvu. Došao je vidjeti ima li na njoj plodova, ali nije našao ništa.+  I rekao je čovjeku koji je obrađivao vinograd: ‘Već tri godine dolazim i tražim plodove na ovoj smokvi, ali nikad nisam ništa našao. Posijeci je! Zašto da nepotrebno zauzima zemlju?’  On mu je nato rekao: ‘Gospodaru, ostavi je još ovu godinu, a ja ću je okopati i pognojiti.  Možda će nakon toga biti plodova na njoj. A ako ih ne bude, posijeci je.’”+ 10  Jednom je u subotu* poučavao u nekoj sinagogi. 11  Ondje je bila jedna žena opsjednuta duhom zbog kojeg je već 18 godina bila bolesna. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. 12  Kad ju je Isus vidio, rekao joj je: “Ženo, oslobađam te tvoje bolesti.”+ 13  Zatim je položio ruke na nju, a ona se odmah uspravila i počela slaviti Boga. 14  Tada je predstojnik sinagoge, ljut zbog toga što je Isus izliječio ženu u subotu, rekao narodu: “Šest je dana kad se radi.+ U te se dane dolazite liječiti, a ne u subotu!”+ 15  Gospodin mu je nato rekao: “Licemjeri,+ ne odvezuje li svatko od vas u subotu svog bika ili magarca i odvodi ga iz staje kako bi ga napojio?+ 16  Nije li onda ovu Abrahamovu kćer, koju je Sotona 18 godina držao svezanu, trebalo osloboditi tih okova u subotu?” 17  Kad je to rekao, svi su se njegovi protivnici posramili, a sav se narod radovao svim divnim djelima koja je učinio.+ 18  Zatim je rekao: “Čemu je slično Božje kraljevstvo? S čime da ga usporedim? 19  Ono je poput zrna gorušice, koje je čovjek posijao u svom vrtu. Zrno je raslo i postalo stablo, pa su ptice napravile gnijezda na njegovim granama.”+ 20  I opet je rekao: “S čime da usporedim Božje kraljevstvo? 21  Ono je poput kvasca koji je žena pomiješala s tri velike mjere* brašna, pa se cijelo tijesto ukvasalo.”+ 22  Na putu u Jeruzalem prolazio je gradovima i selima i poučavao ljude. 23  A neki ga je čovjek upitao: “Gospodine, je li malo onih koji će biti spašeni?” On im je rekao: 24  “Snažno se naprežite da uđete na uska vrata,+ jer kažem vam, mnogi će htjeti ući, ali neće moći. 25  Kad domaćin zaključa vrata, vi ćete ostati vani i kucati, govoreći: ‘Gospodine, otvori nam!’+ Ali on će vam reći: ‘Ne poznajem vas.’ 26  Tada ćete govoriti: ‘Jeli smo i pili s tobom, a ti si poučavao na našim ulicama.’+ 27  Ali on će vam reći: ‘Ne poznajem vas. Odlazite od mene, svi vi koji činite nepravdu!’ 28  Plakat ćete i škrgutati zubima kad vidite da su Abraham, Izak, Jakov i svi proroci u Božjem kraljevstvu, a vi ste izbačeni van.+ 29  I doći će ljudi s istoka i zapada te sa sjevera i juga pa će sjesti za stol u Božjem kraljevstvu. 30  Tako će neki od posljednjih biti prvi, a neki od prvih bit će posljednji.”+ 31  Tada su mu prišli neki farizeji i rekli: “Idi odavde jer te Herod hoće ubiti!” 32  A on im je odvratio: “Idite i kažite tom liscu: ‘Danas i sutra istjerivat ću demone i liječiti, a treći ću dan završiti što imam.’ 33  Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer je nedopustivo* da prorok bude pogubljen izvan Jeruzalema.+ 34  Jeruzaleme, Jeruzaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ one koji su poslani k tebi.+ Koliko sam puta htio skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila! Ali vi to niste htjeli.+ 35  Zato će vaš dom* biti napušten i prepušten vama.+ Kažem vam, nećete me vidjeti dok ne kažete: ‘Neka je blagoslovljen onaj koji dolazi u Jehovino* ime!’”+

Bilješke

Ili: “na dan počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.
Dosl.: “3 seaha”. Seah je imao 7,33 litre. Vidi dodatak B14.
Ili: “nezamislivo”.
Odnosno hram.