Levitski zakonik 22:1-33

22  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Kaži Aronu i njegovim sinovima da paze kako postupaju sa svetim prinosima koje mi Izraelci posvećuju+ i prinose i da ne oskvrnjuju moje sveto ime.+ Ja sam Jehova.  Reci im: ‘Ako bi tko od vaših potomaka u bilo kojem budućem naraštaju nečist pristupio svetim prinosima koje Izraelci posvećuju i prinose Jehovi, neka se taj čovjek pogubi i tako ukloni ispred mog lica.+ Ja sam Jehova.  Neka nitko od Aronovih potomaka tko je gubav+ ili ima iscjedak iz spolovila+ ne jede ono što je sveto dok ne postane čist,+ a ni onaj tko je dotaknuo čovjeka koji se onečistio zbog mrtvaca,+ ni onaj tko je imao izljev sjemena,+  ni onaj tko je dotaknuo neku od nečistih životinja koje vrve zemljom,+ ni onaj tko je dotaknuo čovjeka koji je iz bilo kojeg razloga nečist, pa je i on zbog toga postao nečist.+  Onaj tko dotakne bilo što takvo neka bude nečist do večeri i neka ne jede ništa od onog što je sveto, nego neka se okupa u vodi.+  A kad zađe sunce, opet će biti čist i poslije toga može jesti ono što je sveto, jer je to njegova hrana.+  Neka ne jede meso životinje koja je uginula ili koju je rastrgala zvijer da se ne bi njime onečistio.+ Ja sam Jehova.  Neka svećenici izvršavaju svoje dužnosti prema meni da ne navuku na sebe grijeh i da zbog toga ne poginu jer bi oskvrnuli ono što je sveto. Ja sam Jehova, ja ih posvećujem. 10  Neka ono što je sveto ne jede nitko tko na to nema pravo*.+ Ni došljak koji živi kod svećenika ni najamnik koji radi kod njega neka ne jedu ono što je sveto. 11  Ali ako svećenik kupi nekoga svojim novcem, taj čovjek smije to jesti. I robovi rođeni u njegovoj kući smiju jesti njegovu hranu.+ 12  Ako se svećenikova kći uda za nekog tko nije svećenik, ona ne smije jesti ništa od svetih prinosa. 13  Ali ako svećenikova kći ostane udovica ili se muž od nje razvede, a ona nema djece, i vrati se u očevu kuću u kojoj je živjela u mladosti, onda smije jesti očevu hranu.+ No ne smije ju jesti nitko tko na to nema pravo*. 14  Ako bi tko nehotice pojeo nešto što je sveto, neka da svećeniku naknadu za to i neka tome još doda petinu procijenjene vrijednosti.+ 15  Neka svećenici ne oskvrnjuju svete prinose koje Izraelci prinose Jehovi+ 16  i neka ne navlače na njih krivnju koja za sobom povlači kaznu dopuštajući im da jedu svoje svete prinose. Ja sam Jehova, ja ih posvećujem.’” 17  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 18  “Kaži Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima: ‘Kad Izraelac ili došljak u Izraelu prinosi Jehovi žrtvu paljenicu+ kako bi ispunio svoje zavjete ili kako bi dao dragovoljnu žrtvu,+ 19  neka prinese životinju bez mane+ – junca, mladog ovna ili jarca – kako bi stekao Božju naklonost. 20  Nemojte prinositi ništa što ima bilo kakvu manu+ jer time nećete steći njegovu naklonost. 21  Ako tko prinosi Jehovi žrtvu zajedništva+ da bi izvršio zavjet ili dao dragovoljnu žrtvu, mora prinijeti životinju bez mane – grlo krupne ili sitne stoke – da bi stekao njegovu naklonost. Na njoj ne smije biti nikakve mane. 22  Nijedna žrtvena životinja ne smije biti slijepa, ne smije imati slomljenu kost, ni brazgotinu, ni bradavicu, ni šugu, ni lišaj. Takvu životinju nemoj prinositi Jehovi niti je stavljati na žrtvenik kao žrtvu za Jehovu. 23  Grlo krupne ili sitne stoke kojem je jedan ud predug ili prekratak možeš prinijeti kao dragovoljnu žrtvu, ali ako ga prineseš kao žrtvu radi zavjeta, Bog tu žrtvu neće prihvatiti. 24  Nemoj dovoditi pred Jehovu životinju sa zgnječenim, stučenim, otkinutim ili odrezanim sjemenicima* i nemoj takvu životinju prinositi na žrtvu u svojoj zemlji. 25  Nijednu takvu životinju nemoj uzimati od tuđinaca i prinositi kao hranu svom Bogu jer to su životinje s nedostatkom i manom. Bog ih neće prihvatiti.’” 26  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 27  “Kad se tele oteli, janje ojanji ili jare ojari, neka sedam dana ostane uz majku,+ a od osmog dana može se prinijeti na žrtvu, kao žrtva koja se u vatri prinosi Jehovi. 28  Ne koljite govedo ni ovcu isti dan kad i njihovo mlado.+ 29  Ako Jehovi žrtvujete žrtvu zahvalnicu,+ žrtvujte je tako da steknete njegovu naklonost. 30  Neka se meso žrtve pojede istog dana. Neka se ništa ne ostavlja za sutra.+ Ja sam Jehova. 31  Držite se mojih zapovijedi i postupajte po njima.+ Ja sam Jehova. 32  Ne oskvrnjujte moje sveto ime.+ Mene treba svetiti među Izraelcima.+ Ja sam Jehova, ja vas posvećujem.+ 33  Ja sam vas izveo iz Egipta da vam budem Bog.+ Ja sam Jehova.”

Bilješke

Odnosno nitko tko nije iz Aronove porodice.
Odnosno nitko tko nije iz Aronove porodice.
Ili: “testisima”.