Levitski zakonik 17:1-16

17  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Kaži Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima: ‘Ovo je zapovjedio Jehova:  “Ako netko od Izraelaca zakolje govedo, ovcu ili kozu u taboru ili ako ih zakolje izvan tabora,  a ne dovede ih na ulaz u šator sastanka da ih prinese kao žrtvu Jehovi pred Jehovinim šatorom, bit će kriv za prolivenu krv. Prolio je krv i zato neka se pogubi i tako ukloni iz svog naroda.  Tako treba učiniti da Izraelci više ne bi klali životinje u polju, nego da bi ih dovodili Jehovi i predavali ih svećeniku na ulazu u šator sastanka. Neka ih prinose Jehovi kao žrtve zajedništva.+  I neka svećenik krvlju poškropi Jehovin žrtvenik na ulazu u šator sastanka, a salo neka spali kako bi Jehova osjetio ugodan* miris.+  Neka narod više ne prinosi svoje žrtve demonima jarčjeg lika*+ koje štuje*.+ To vam je trajna odredba koje se trebate pridržavati iz naraštaja u naraštaj.”’  Reci im ovako: ‘Tko god od Izraelaca ili od došljaka koji žive među vama prinese žrtvu paljenicu ili neku drugu žrtvu,  a ne dovede je na ulaz u šator sastanka da je prinese Jehovi, neka se pogubi i tako ukloni iz svog naroda.+ 10  Ako itko od Izraelaca ili od došljaka koji žive među vama bude jeo bilo kakve krvi,+ okrenut ću se protiv takvog čovjeka koji je jeo krvi, pa ću ga pogubiti i tako ukloniti iz njegovog naroda. 11  Naime, život* živih bića u njihovoj je krvi+ i ja sam vam je odredio za žrtvenik+ kako biste se očistili od grijeha, jer krv je ono što čisti od grijeha+ zbog toga što je u njoj život*. 12  Zato sam rekao Izraelcima: “Nitko od vas ne smije jesti krvi i nijedan došljak koji živi među vama+ ne smije jesti krvi.”+ 13  Ako neki Izraelac ili neki došljak koji živi među vama uhvati u lovu kakvu divlju životinju ili pticu koja se može jesti, neka joj ispusti krv+ i zatrpa krv zemljom. 14  Naime, život* svakog živog bića njegova je krv, jer je u njoj život*. Zato sam rekao Izraelcima: “Ne smijete jesti krvi ni od kojeg stvorenja, jer je život* svakog stvorenja njegova krv. Tko bi je god jeo, neka se pogubi.”+ 15  Ako bi netko, bio to Izraelac ili došljak, jeo meso životinje koja je uginula ili koju je rastrgala zvijer,+ neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i bude nečist do večeri.+ Potom će biti čist. 16  Ali ako ne opere odjeću i ne okupa se, odgovarat će za svoj prijestup.’”+

Bilješke

Ili: “umirujući”.
Dosl.: “jarcima”.
Dosl.: “s kojima bludniči”.
Ili: “duša”.
Ili: “duša”.
Ili: “duša”.
Ili: “duša”.
Ili: “duša”.