Levitski zakonik 1:1-17

1  Jehova je pozvao Mojsija i rekao mu iz šatora sastanka:+  “Obrati se Izraelcima i reci im: ‘Ako tko od vas želi prinijeti životinju na žrtvu Jehovi, neka na žrtvu prinese grlo krupne ili sitne stoke.+  Ako kao žrtvu paljenicu želi prinijeti grlo krupne stoke, neka izabere mužjaka bez mane.+ Neka ga drage volje+ dovede pred Jehovu na ulaz u šator sastanka.  Neka položi ruku na glavu životinje određene za žrtvu paljenicu, pa će ta žrtva biti prihvaćena za njegovo očišćenje od grijeha.  Onda neka se junac zakolje pred Jehovom. A Aronovi sinovi, svećenici,+ neka prinesu krv i neka sa svih strana krvlju poškrope žrtvenik+ koji se nalazi pred ulazom u šator sastanka.  Žrtva paljenica neka se odere i rasiječe na komade.+  Neka Aronovi sinovi, svećenici, zapale vatru na žrtveniku+ i naslažu drva na vatru.  Zatim neka Aronovi sinovi, svećenici, slože komade žrtvene životinje+ zajedno s glavom i lojem* iznad drva koja gore na žrtveniku.  A crijeva i koljenice neka se operu vodom i neka svećenik sve to spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu. To je žrtva koja se u vatri prinosi Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan* miris.+ 10  Ako kao žrtvu paljenicu želi prinijeti grlo sitne stoke,+ mladog ovna ili jarca, neka prinese mužjaka bez mane.+ 11  Neka se žrtva zakolje pred Jehovom na sjevernoj strani žrtvenika. A Aronovi sinovi, svećenici, neka njenom krvlju sa svih strana poškrope žrtvenik.+ 12  Neka se žrtva rasiječe na komade i neka ih svećenik zajedno s glavom i lojem složi iznad drva koja gore na žrtveniku. 13  A crijeva i koljenice neka se operu vodom i neka svećenik sve to prinese kao žrtvu i spali na žrtveniku. To je žrtva paljenica, žrtva koja se u vatri prinosi Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan miris. 14  No ako kao žrtvu paljenicu želi Jehovi prinijeti ptice, onda neka na žrtvu prinese grlice ili mlade golubove.+ 15  Neka svećenik žrtvu donese do žrtvenika, zareže joj vrat noktom i spali je na žrtveniku, ali neka joj najprije iscijedi krv na bočni dio žrtvenika. 16  Neka joj odstrani gušu i perje i baci ih pored žrtvenika, na istočnu stranu, na mjesto za pepeo*.+ 17  Neka je raspori kod krila, ali neka je ne raspolovi. Neka je svećenik onda stavi iznad drva koja gore na žrtveniku i spali je. To je žrtva paljenica, žrtva koja se u vatri prinosi Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan miris.

Bilješke

Ili: “bubrežnim lojem”.
Ili: “umirujući”.
Ili: “masni pepeo”. Riječ je o pepelu natopljenom mašću žrtvenih životinja.