Joel 2:1-32

 • Jehovin dan i njegova velika vojska (1⁠–⁠11)

 • Poziv narodu da se vrati Jehovi (12⁠–⁠17)

  • “Razderite svoja srca” (13)

 • Jehova će odgovoriti svom narodu (18⁠–⁠32)

  • “Izlit ću svoj duh” (28)

  • Čuda na nebu i na zemlji (30)

  • Tko prizove Jehovino ime, bit će spašen (32)

2  “Zapušite u rog na Sionu!+ Uzviknite ratni poklik na mojoj svetoj gori! Neka drhte svi stanovnici zemljejer dolazi Jehovin dan!+ Blizu je!   To je dan tame i mraka,+dan oblaka i guste tame.+ Nalik je svjetlosti rane zore koja se vidi samo po vrhovima gora. Evo naroda brojnog i moćnog.+ Nikad prije nije bilo takvog narodai više ga neće bitini u jednom budućem naraštaju.   Pred njim vatra proždire,a za njim plamen guta.+ Pred njim je zemlja koja je kao edenski vrt,+a iza njega ostaje gola pustoši ništa mu ne može umaknuti.   Izgledom su nalik konjimai trče poput bojnih konja.+   Dok skaču po vrhovima brda, zvuče poput tutnjave kola,+poput pucketanja rasplamsane vatre koja proždire strnjiku. Kao moćan narod svrstani su u bojne redove.+   Zbog njih će teška bol obuzeti narode. Na svim će se licima pojaviti tjeskoba.   Jurišaju kao ratnici,na zid se penju kao vojnici. Svaki se drži svog smjera,nijedan ne odstupa sa svog puta.   Ne guraju jedni druge. Svaki se drži svog pravca. Ako neki i padnu od strijela*,ostali ne napuštaju svoje redove.   Nadiru u grad, skaču na zid. Penju se na kuće, ulaze kroz prozore poput lopova. 10  Pred njima drhti zemlja, nebesa se tresu. Sunce i mjesec tamne,+a zvijezde gube svoj sjaj. 11  Jehova će pustiti glas pred svojom vojskom,+ a njegov je tabor vrlo velik.+ Moćan je Bog, koji izvršava svoju riječ.* Da, velik je Jehovin dan i izaziva duboko strahopoštovanje.+ Tko ga može podnijeti?”+ 12  “Zato sada”, kaže Jehova, “vratite se meni svim svojim srcem,+u postu,+ plaču i naricanju! 13  Razderite svoja srca,+ a ne haljine,+i vratite se Jehovi, svom Bogu,jer on je samilostan* i milosrdan, strpljiv*+ i pun vjerne ljubavi,+pa će ponovno razmisliti o tome hoće li nanijeti nevolju*. 14  Tko zna, možda se prestane gnjeviti i predomisli se*+ te vam podari blagoslovda možete prinositi žitnu žrtvu i žrtvu ljevanicu Jehovi, svom Bogu. 15  Zapušite u rog na Sionu! Proglasite* post! Sazovite svečani skup!+ 16  Okupite narod! Posvetite zajednicu*!+ Sazovite starce*! Okupite djecu i dojenčad!+ Neka mladoženja izađe iz svoje odaje i nevjesta iz svoje svadbene odaje! 17  Između predvorja i žrtvenika+neka plaču svećenici, Jehovini sluge, i neka kažu: ‘Sažali se, Jehova, na svoj narod! Nemoj svoje vlasništvo izložiti ruganjui dati da narodi vladaju nad njime! Zašto da narodi govore: “Gdje je njihov Bog?”’+ 18  Tada će Jehova revno pomagati svojoj zemljii smilovat će se svom narodu.+ 19  Jehova će odgovoriti svom narodu: ‘Evo, šaljem vam žita, mladog vina i ulja,pa ćete se nasititi.+ Neću više dati da vam se narodi rugaju.+ 20  Onoga koji napada sa sjevera otjerat ću daleko od vas. Odagnat ću ga u suhu i pustu zemlju,prednju četu* potjerat ću prema istočnom moru*,a zadnju četu* prema zapadnom moru*. Dići će se njegov smrad,podizat će se njegov odvratan smrad,+jer će Bog učiniti velika djela.’ 21  Ne boj se, zemljo! Raduj se i veseli jer će Jehova učiniti velika djela. 22  Ne bojte se, životinje,jer će se pašnjaci u pustoši zazelenjeti,+stabla će dati plod,+smokva i loza obilno će roditi!+ 23  I vi, sinovi Siona, radujte se i veselite Jehovi, svom Bogu,+jer će vam dati jesenju kišu u pravoj mjerii izlit će na vas kišu,jesenju i proljetnu, kao i prije.+ 24  Gumna će biti puna očišćenog žita,a kace će se prelijevati mladim vinom i uljem.+ 25  Nadoknadit ću vam godinekoje su izjeli skakavci u jatu, skakavci bez krila, nezasitni skakavci i proždrljivi skakavci,moja velika vojska koju sam poslao na vas.+ 26  Vi ćete jesti i nasititi se+i hvalit ćete ime Jehove, svog Boga,+koji je za vas činio čuda. Moj narod više nikad neće biti izvrgnut ruglu.+ 27  Tada ćete shvatiti da sam ja usred Izraela+i da sam ja Jehova, vaš Bog+ – nema drugoga! Moj narod više nikad neće biti izvrgnut ruglu. 28  Poslije toga izlit ću svoj duh+ na sve vrste ljudi,pa će vaši sinovi i vaše kćeri proricati,vaši će starci sanjati snove,a vaši mladići vidjeti viđenja.+ 29  Čak ću i na svoje robove i robinjeu te dane izliti svoj duh. 30  I dat ću da se pojave čuda* na nebu i na zemlji,krv i vatra i stupovi dima.+ 31  Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv+prije nego dođe veliki Jehovin dan koji izaziva strahopoštovanje.+ 32  I svatko tko prizove Jehovino ime, bit će spašen.+ Kao što je Jehova rekao, na gori Sionu i u Jeruzalemu nalazit će se oni koji budu izbavljeni,+preživjeli, koje je Jehova pozvao.”

Bilješke

Ili: “oružja”.
Moguće i: “Moćan je onaj koji izvršava Božju riječ”.
Ili: “dobrostiv”.
Ili: “pa će požaliti zbog nevolje”.
Ili: “spor srditi se”.
Ili: “sažaliti se”.
Dosl.: “Posvetite”.
Ili: “starješine”.
Ili: “skupštinu”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.
Dosl.: “lice”.
Odnosno Mrtvom moru.
Ili: “leđa”.
Odnosno Sredozemnom moru.
Ili: “znamenja”.