Jeremija 48:1-47

48  Jehova nad vojskama, Izraelov Bog, ovako kaže za Moab:+ “Teško Nebu,+ jer je opustošen! Kirijatajim+ je posramljen i osvojen. Sigurna utvrda posramljena je i uništena.+   Moaba više ne hvale. U Hešbonu+ smišljaju kako da ga unište: ‘Hajde, istrijebimo ih da više ne budu narod.’ I ti, Madmene, umuknijer mač ide za tobom.   Iz Horonajima se čuje vika,+pustošenje i strašno razaranje.   Moab je satrt. Njegova djeca zapomažu.   Dok se uspinju na Luhit, neprestano plaču. Dok silaze iz Horonajima, čuju kako ljudi jauču zbog strašne nevolje.+   Bježite, spasite živu glavu! Budite kao borovica u pustinji.   Zato što se uzdaš u svoja djela i u svoje blago,bit ćeš osvojen. Kemoš+ će otići u izgnanstvosa svojim svećenicima i svojim poglavarima.   Pustošitelj će doći u svaki grad,nijedan grad neće mu umaknuti.+ Dolina će propastii ravnica* će biti poharana, kao što je Jehova i rekao.   Postavite putokaz Moabujer kad budu rušili njegove gradove, ljudi će bježati. Njegovi će gradovi postati grozan prizori nitko neće živjeti u njima.+ 10  Proklet bio onaj tko nemarno izvršava zadatak koji mu je Jehova dao! Proklet bio onaj tko zadržava svoj mač da ne prolijeva krv! 11  Moapci su spokojni od svoje mladosti,mirno leže kao vino na svom talogu. Ne pretaču se iz posude u posudu,nikad nisu otišli u izgnanstvo. Stoga je njihov okus ostao isti,njihov se miris nije promijenio. 12  ‘Zato dolaze dani’, kaže Jehova, ‘kad ću im poslati ljude da ih preokrenu. Oni će ih okrenuti i isprazniti njihove posude i porazbijat će njihove ćupove. 13  Moapci će se posramiti Kemoša, kao što su se Izraelci posramili Betela, u koji su se uzdali.+ 14  Kako se usuđujete reći: “Mi smo hrabri ratnici, spremni za bitku”?’+ 15  ‘Moab je opustošen,neprijatelj je prodro u njegove gradove,+a njegovi su najbolji mladići poklani’,+kaže Kralj, onaj kojem je ime Jehova nad vojskama.+ 16  Bliži se nevolja Moabaca,njihova propast brzo će doći.+ 17  Sažalijevat će ih svi koji su oko njih,svi koji znaju njihovo ime. Recite im: ‘Kako li je slomljen moćni štap, krasna palica!’ 18  Odstupi sa svog uzvišenog položaja,sjedni i žeđaj*, kćeri koja živiš u Dibonu.+ Jer na tebe dolazi Moabov pustošitelji razorit će tvoje utvrde.+ 19  Stanovnice Aroera,+ stani kraj puta i promatraj. Pitaj muškarca koji bježi i ženu koja traži spas: ‘Što se dogodilo?’ 20  Moab je posramljen i obuzeo ga je strah. Gorko plačite i vičite. Objavite u Arnonu+ da je Moab opustošen. 21  Sud dolazi na ravnicu*,+ na Holon, Jahas+ i Mefaat,+ 22  na Dibon,+ Nebo+ i Bet-Diblatajim, 23  na Kirijatajim,+ Bet-Gamul i Bet-Meon,+ 24  na Kerijot+ i Bosru te na sve moapske gradove, na one koji su daleko i na one koji su blizu. 25  ‘Moabu je oduzeta snaga*,ruka mu je slomljena’, kaže Jehova. 26  ‘Opijte ga+ jer se oholo usprotivio Jehovi.+ Moab se valja u svojoj bljuvotini,pa mu se ljudi rugaju. 27  Nisi li se ti rugao Izraelu?+ Je li bio zatečen u krađi,pa si zato podrugljivo odmahivao glavom i pogrdno govorio o njemu? 28  Stanovnici Moaba, napustite gradove i živite na liticama,budite kao golubovi koji se gnijezde na liticama.’” 29  “Čuli smo za Moabov ponos – veoma je ohol –za njegovu uobraženost, ponositost i oholost te za bahatost njegovog srca.”+ 30  “‘Znam koliko je bijesan’, kaže Jehova,‘ali njegove prazne riječi neće se ostvariti. Neće on ništa postići. 31  Zato ću gorko plakati nad Moabom,jadikovat ću nad svim Moapcimai tugovati za ljudima iz Kir-Heresa.+ 32  Sibmanski+ trsu, plakat ću nad tobomviše nego nad Jazerom.+ Tvoje bujne mladice pružaju se preko mora. Dopiru do mora, do Jazera. Dok si brao ljetno voće* i grožđe,napao te pustošitelj.+ 33  Nestalo je radosti i veselja u voćnjakui u moapskoj zemlji.+ Učinio sam da vino prestane teći iz tijeska. Nitko neće gaziti grožđe radosno kličući. Čut će se povici, ali ne radosni.’”+ 34  “‘Vika se čuje od Hešbona+ pa sve do Elealea.+ Njihovi glasovi čuju se sve do Jahasa,+od Soara pa sve do Horonajima+ i do Eglat-Šelišije. Čak su i nimrimske vode presušile.’+ 35  Jehova kaže: ‘Istrijebit ću iz Moabaone koji donose žrtve na obredne uzvišicei koji prinose žrtve svom bogu. 36  Zato će moje srce poput frule* tužno jecati za Moabom.+ Moje će srce poput frule tužno jecati za ljudima iz Kir-Heresa. Jer propast će bogatstvo koje je stekao. 37  Sve su glave obrijane+i sve su brade odrezane. Po svim su rukama posjekotine,+oko bokova je kostrijet.’”+ 38  “‘Na svim Moabovim krovovimai na svim njegovim trgovimačuje se samo naricanje. Jer razbio sam Moabakao odbačenu posudu’, kaže Jehova. 39  ‘Kako se samo uplašio! Gorko plačite! Kako li je Moab uzmaknuo posramljen! Moabu se rugaju svi oko njegai zgražaju se nad njim.’” 40  “Jer ovako kaže Jehova: ‘Poput orla koji se obrušava na svoj plijen,+tako će neprijatelj raširiti svoja krila nad Moabom.+ 41  Gradovi će biti osvojeni,njegove će utvrde biti zauzete. U taj će dan srce moapskih ratnikabiti kao srce žene koja rađa.’” 42  “‘Moab će biti zatrt kao narod+jer se oholo usprotivio Jehovi.+ 43  Stanovniče Moaba,čekaju te strah, jama i zamka’, kaže Jehova. 44  ‘Tko pobjegne od strahote, past će u jamu,a tko se izvuče iz jame, uhvatit će se u zamku.’ ‘Jer doći će Moabu godina u kojoj ću ga kazniti’, kaže Jehova. 45  ‘U sjeni Hešbona zaustavili su se iscrpljeni bjegunci. Vatra će izići iz Hešbona,plamen će izići iz Sihona.+ Progutat će Moabovo čeloi lubanju buntovnih sinova.’+ 46  ‘Teško tebi, Moabe! Propao je Kemošev narod.+ Jer tvoji su sinovi zarobljenii tvoje su kćeri izgnane.+ 47  Ali u posljednjim danima skupit ću zarobljeni moapski narod’, kaže Jehova. ‘Eto to je osuda nad Moabom.’”+

Bilješke

Ili: “visoravan”.
Moguće i: “sjedni na suho tlo”.
Ili: “visoravan”.
Dosl.: “slomljen rog”.
Vjerojatno smokve, a možda i datulje.
Riječ je o fruli koja se svirala prilikom pogreba u znak žalosti.