Jeremija 40:1-16

40  Jehovina objava došla je Jeremiji nakon što ga je zapovjednik straže Nebuzaradan+ pustio iz Rame.+ Onamo ga je ranije odveo u okovima i on je bio među izgnanicima iz Jeruzalema i Jude koje su vodili u izgnanstvo u Babilon.  Tada je zapovjednik straže uzeo Jeremiju na stranu i rekao mu: “Jehova, tvoj Bog, rekao je da će ovoj zemlji nanijeti ovu nevolju.  Jehova joj je nanio nevolju kao što je i rekao jer ste griješili Jehovi i niste ga slušali. Zato vam se ovo dogodilo.+  Danas ti skidam okove koji su ti na rukama. Ako ti je po volji poći sa mnom u Babilon, onda pođi, i ja ću se brinuti za tebe. A ako ne želiš poći sa mnom u Babilon, onda ostani. Gle, pred tobom je cijela zemlja. Idi kamo god želiš.”+  Dok je Jeremija razmišljao kamo da pođe, Nebuzaradan mu je rekao: “Vrati se Gedaliji,+ Ahikamovom+ sinu, Šafanovom+ unuku, kojeg je babilonski kralj postavio nad Judinim gradovima, i ostani kod njega među narodom ili idi kamo god želiš.” Tada mu je zapovjednik straže dao hranu i dar te ga je otpustio.  I tako je Jeremija otišao Ahikamovom sinu Gedaliji u Mispu+ i ostao kod njega među narodom koji je preostao u zemlji.  A svi vojni zapovjednici koji su se nalazili u zemlji sa svojim ljudima čuli su da je babilonski kralj postavio Ahikamovog sina Gedaliju za upravitelja nad Judom. Postavio ga je da bude upravitelj nad muškarcima, ženama i djecom koji su bili siromašni te nisu bili odvedeni u Babilon.+  I došli su Gedaliji u Mispu.+ Došli su Netanijin sin Jišmael,+ Kareahovi sinovi Johanan+ i Jonatan, Tanhumetov sin Seraja, sinovi Netofljanina Efaja i Jezanija,+ sin nekog Maakaćanina – oni i njihovi ljudi.  Gedalija, Ahikamov sin, Šafanov unuk, zakleo se njima i njihovim ljudima te im je rekao: “Ne bojte se služiti Kaldejcima. Ostanite u zemlji i služite babilonskom kralju, pa će vam biti dobro.+ 10  Ja ću ostati u Mispi da vas zastupam pred Kaldejcima koji nam budu dolazili. A vi berite grožđe, ljetno voće* i masline, stavljajte ih u svoje posude i živite u gradovima u kojima ste se nastanili.”+ 11  I svi Židovi koji su živjeli u Moabu, među Amoncima i u Edomu te oni koji su bili po svim drugim zemljama čuli su da je babilonski kralj dopustio ostatku naroda da ostane u Judi i da je postavio nad njima Gedaliju, Ahikamovog sina, Šafanovog unuka. 12  I svi su se Židovi počeli vraćati iz svih mjesta po kojima su bili rasijani te su došli u Judinu zemlju i otišli Gedaliji u Mispu. I nabrali su vrlo mnogo grožđa i ljetnog voća. 13  Kareahov sin Johanan i svi vojni zapovjednici koji su se nalazili u zemlji došli su Gedaliji u Mispu. 14  Rekli su mu: “Zar ne znaš da je amonski+ kralj Baalis poslao Netanijinog sina Jišmaela da te ubije*?”+ Ali Ahikamov sin Gedalija nije im vjerovao. 15  Tada je Kareahov sin Johanan potajno rekao Gedaliji u Mispi: “Daj mi da ubijem Netanijinog sina Jišmaela. Nitko neće saznati za to. Zašto da on tebe ubije i zašto da se rasiju svi Judejci koji su se skupili oko tebe pa da nestane i to malo preostalih Judejaca?” 16  Ali Ahikamov sin Gedalija+ rekao je Kareahovom sinu Johananu: “Ne čini to! Nije istina ono što govoriš o Jišmaelu.”

Bilješke

Vjerojatno smokve, a možda i datulje.
Ili: “ubije tvoju dušu”.