Jeremija 37:1-21

37  Kralj Sidkija,+ Jošijin sin, počeo je kraljevati umjesto Jojakimovog sina Konije*.+ Babilonski kralj Nebukadnezar postavio ga je za kralja u Judinoj zemlji.+  Ali ni on, ni njegovi sluge, ni narod nisu slušali Jehovine riječi koje su došle preko proroka Jeremije.  Kralj Sidkija poslao je k proroku Jeremiji Šelemijinog sina Jehukala+ i Sefaniju,+ sina svećenika Maaseje, da mu u njegovo ime kažu: “Molim te, pomoli se za nas Jehovi, našem Bogu.”  Jeremija se slobodno kretao među narodom jer ga još nisu bacili u zatvor.+  A faraonova je vojska krenula iz Egipta.+ Kad su Kaldejci koji su opsjedali Jeruzalem čuli vijest o tome, otišli su od Jeruzalema.+  Tada je proroku Jeremiji došla Jehovina objava:  “Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ‘Recite Judinom kralju, koji vas je poslao k meni da me pitate za savjet: “Evo faraonova vojska koja vam dolazi u pomoć vratit će se u svoju zemlju, u Egipat.+  Kaldejci će opet doći i napast će ovaj grad, osvojit će ga i spaliti.”+  Ovako kaže Jehova: “Ne zavaravajte se, govoreći: ‘Kaldejci će zauvijek otići od nas’, jer neće otići. 10  Čak i kad biste pobili gotovo svu kaldejsku vojsku koja se bori protiv vas i kad bi od nje ostali samo ranjenici, oni bi ustali iz svojih šatora i spalili bi ovaj grad.”’”+ 11  Kad je kaldejska vojska otišla od Jeruzalema zbog faraonove vojske,+ 12  Jeremija je krenuo iz Jeruzalema u Benjaminovu zemlju+ da ondje dobije posjed među svojima. 13  Ali kad je prorok Jeremija stigao do Benjaminovih vrata, zaustavio ga je zapovjednik straže po imenu Irija, Šelemijin sin, Hananijin unuk, rekavši: “Ti želiš prebjeći Kaldejcima!” 14  A Jeremija je rekao: “Nije istina! Ne želim prebjeći Kaldejcima.” Ali Irija nije slušao Jeremiju, nego ga je uhvatio i odveo upraviteljima. 15  A upravitelji su se razljutili na Jeremiju+ te su ga istukli i zatvorili+ u kuću pisara Jonatana, koja je bila pretvorena u zatvor. 16  Tako je Jeremija dospio u jednu od tamnica u podrumu te kuće. Ondje je ostao mnogo dana. 17  Potom je kralj Sidkija poslao ljude da mu dovedu Jeremiju te ga je u svom dvoru potajno upitao:+ “Ima li kakva poruka od Jehove?” Nato mu je Jeremija rekao: “Ima!” I dodao je: “Bit ćeš predan babilonskom kralju!”+ 18  Jeremija je još rekao kralju Sidkiji: “Što sam zgriješio tebi, tvojim slugama i ovom narodu da ste me bacili u tamnicu? 19  Gdje su sada vaši proroci koji su vam prorokovali: ‘Babilonski kralj neće doći i napasti vas i ovu zemlju’?+ 20  A sada, molim te, kralju, gospodaru moj, poslušaj me. Molim te, usliši moju usrdnu molbu. Nemoj me slati natrag u kuću pisara Jonatana+ jer ću ondje umrijeti.”+ 21  Tada je kralj Sidkija zapovjedio da Jeremiju stave u zatvor u Stražarskom dvorištu.+ Ondje je svaki dan dobivao okrugli kruh iz pekarske ulice+ sve dok nije nestalo kruha u gradu.+ I tako je Jeremija ostao u Stražarskom dvorištu.

Bilješke

Zvao se i Jojakin te Jekonija.