Jeremija 34:1-22

34  Ovo je Jehovina objava koja je došla Jeremiji kad su se babilonski kralj Nebukadnezar, sva njegova vojska, sva kraljevstva na zemlji koja su bila pod njegovom vlašću i svi narodi borili protiv Jeruzalema i protiv svih gradova oko njega:+  “Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ‘Idi k Judinom kralju Sidkiji+ i reci mu: “Ovako kaže Jehova: ‘Predat ću ovaj grad u ruke babilonskom kralju i on će ga spaliti.+  A ti mu nećeš umaknuti, nego ćeš biti uhvaćen i predan u njegove ruke.+ I naći ćeš se oči u oči s babilonskim kraljem i on će razgovarati s tobom licem u lice, i bit ćeš odveden u Babilon.’+  Ali čuj Jehovinu objavu, Judin kralju Sidkija: ‘Ovako Jehova kaže za tebe: “Nećeš poginuti od mača.  Umrijet ćeš u miru+ i ljudi će tebi u čast paliti mirisne tvari kao što su to činili u čast tvojim precima, kraljevima koji su vladali prije tebe, i oplakivat će te: ‘Jao, gospodaru!’ jer ja sam tako rekao, kaže Jehova.”’”’”  I prorok Jeremija rekao je Judinom kralju Sidkiji sve te riječi u Jeruzalemu  kad se vojska babilonskog kralja borila protiv Jeruzalema i protiv preostalih Judinih gradova+ – protiv Lakiša+ i Azeke+ – jer su od svih Judinih gradova preostali samo ti utvrđeni gradovi.  Ovo je Jehovina objava koja je došla Jeremiji nakon što je kralj Sidkija sklopio savez sa svim narodom u Jeruzalemu da se oslobode robovi,+  da svatko oslobodi svoje robove koji su Hebreji, muško i žensko, da više nitko ne drži za roba svog sunarodnjaka, drugog Židova. 10  I svi poglavari i sav narod složili su se s tim. Savezom su se obavezali osloboditi svaki svog roba i svoju robinju da im više ne robuju. Poslušali su i otpustili ih. 11  A poslije su se predomislili i ponovno uzeli robove i robinje koje su oslobodili te su ih prisilili da im opet robuju. 12  Tada je Jehovina objava došla Jeremiji. Jehova mu je rekao: 13  “Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ‘Ja sam sklopio savez s vašim precima+ u dan kad sam ih izveo iz Egipta, iz zemlje u kojoj su bili robovi,+ te sam rekao: 14  “Kad se navrši sedam godina, neka svatko od vas otpusti svog brata, Hebreja, kojeg je kupio i koji mu je služio šest godina. Oslobodite ih.”+ Ali vaši me preci nisu slušali niti su učinili kako sam im rekao. 15  A vi ste se sad obratili i učinili ste ono što je ispravno u mojim očima oslobodivši svaki svog bližnjeg i sklopili ste savez preda mnom u domu koji nosi moje ime. 16  No zatim ste se predomislili i oskvrnuli moje ime+ jer je svatko opet uzeo svog roba i svoju robinju, koje ste bili otpustili da slobodno idu kamo žele, i prisilili ste ih da vam opet robuju.’ 17  Zato ovako kaže Jehova: ‘Niste me poslušali – niste oslobodili svaki svog brata i svog bližnjeg.+ Stoga ću ja vama proglasiti oslobođenje’, kaže Jehova, ‘tako što ću vas predati maču, pošasti* i gladi+ i učinit ću da se ljudi iz svih kraljevstava na zemlji zgražaju nad vama.+ 18  Ovo će se dogoditi ljudima koji su prekršili moj savez jer nisu izvršili riječi saveza koji su sa mnom sklopili kad su tele rasjekli napola te prošli između polovica,+ 19  ovo će se dogoditi Judinim poglavarima, jeruzalemskim poglavarima, dvoranima, svećenicima i cijelom narodu, svima koji su prošli između polovica teleta: 20  predat ću ih njihovim neprijateljima i onima koji ih žele ubiti, a njihova mrtva tijela bit će hrana pticama i zvijerima.+ 21  Judinog kralja Sidkiju i njegove velikodostojnike predat ću njihovim neprijateljima, onima koji ih žele ubiti i vojsci babilonskog kralja+ koja se povlači od vas.’+ 22  ‘Izdat ću zapovijed’, kaže Jehova, ‘i vratit ću ih da napadnu ovaj grad i oni će se boriti protiv njega te će ga osvojiti i spaliti.+ A Judine gradove pretvorit ću u nenastanjenu pustoš.’”+

Bilješke

Ili: “bolesti”.