Izlazak 5:1-23

5  Poslije toga su Mojsije i Aron otišli faraonu i rekli mu: “Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ‘Pusti moj narod da ode i da u pustinji održi svečanost meni u čast.’”  Ali faraon je rekao: “Tko je taj Jehova+ da ga poslušam i pustim Izraela?+ Ja ne poznam Jehovu i neću pustiti Izraela.”+  Ali oni su odgovorili: “Obratio nam se Bog Hebreja. Zato te molimo, pusti nas da na tri dana odemo u pustinju* kako bismo ondje prinijeli žrtve Jehovi, svom Bogu.+ Ako to ne učinimo, poslat će na nas pošast ili će nas pobiti mačem.”  Nato im je egipatski kralj rekao: “Mojsije i Arone, zašto odvraćate narod od rada? Vratite se na posao!”+  Faraon je zatim nastavio: “Pogledajte samo koliko tog naroda ima u zemlji, a vi biste htjeli da svi oni prekinu svoj posao.”  Faraon je još istog dana zapovjedio nadzornicima i upraviteljima:  “Nemojte više davati narodu slame da pravi opeke!+ Neka sami idu skupljati slamu.  Ali tražite od njih da i dalje prave istu količinu opeka. Ne smanjujte je, jer su lijenčine! Zato i viču: ‘Želimo ići! Želimo prinijeti žrtve svom Bogu!’  Dajte im još više posla! Neka rade, pa neće obraćati pažnju na laži.” 10  Tako su nadzornici+ i upravitelji otišli narodu i rekli mu: “Ovako kaže faraon: ‘Više vam neću davati slame. 11  Idite i sami prikupljajte slamu gdje god je možete naći, ali posao vam se neće nimalo smanjiti.’” 12  Stoga se narod razišao po cijelom Egiptu da skuplja slamu. 13  A nadzornici su ih požurivali, govoreći: “Svakog dana morate završiti svoj posao kao i onda kad ste dobivali slamu.” 14  Osim toga, faraonovi su nadzornici počeli tući+ upravitelje koje su postavili nad Izraelcima. Prigovarali su im: “Zašto niste napravili onoliko opeka koliko ste prije pravili? Ni jučer ni danas niste dovršili posao.” 15  Tada su izraelski upravitelji otišli k faraonu da mu se požale. Rekli su mu: “Zašto tako postupaš sa svojim slugama? 16  Tvoji sluge više ne dobivaju slamu, a ipak se od njih traži da prave opeke. Čak nas i tuku, premda krivica leži na tvom narodu.” 17  Ali on je rekao: “Vi ste lijenčine! Lijenčine!+ Zato i kažete: ‘Želimo ići i prinijeti žrtve Jehovi.’+ 18  Odlazite odavde! Natrag na posao! Nećete dobivati slamu, ali morate napraviti onoliko opeka koliko vam je određeno.” 19  Tada su izraelski upravitelji vidjeli da im se loše piše jer im je bilo zapovjeđeno: “Ne smijete smanjiti količinu opeka koju treba napraviti svaki dan.” 20  Nakon toga našli su se s Mojsijem i Aronom, koji su ih čekali da dođu od faraona. 21  Odmah su im rekli: “Neka Jehova vidi što ste učinili i neka vam sudi jer smo zbog vas postali mrski faraonu i njegovim slugama! Dali ste im mač u ruke da nas pobiju.”+ 22  Tada se Mojsije obratio Jehovi: “Jehova, zašto nanosiš nevolju ovom narodu? Zašto si me poslao ovamo? 23  Otkako sam otišao pred faraona da govorim u tvoje ime,+ on još gore postupa s ovim narodom,+ a ti nikako da izbaviš svoj narod.”+

Bilješke

Moguće i: “da odemo u pustinju, do mjesta koje je udaljeno tri dana hoda”.