Izlazak 39:1-43

39  Od plavog prediva, purpurne vune i grimiznog konca+ načinili su fino istkanu odjeću za službu na svetom mjestu. Načinili su svetu odjeću za Arona,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.  Besalel je načinio pregaču+ od zlatnih niti, plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana.  Od zlatnih ploča iskovali su tanke listove, a Besalel ih je izrezao na niti te je njima, plavim predivom, purpurnom vunom i grimiznim koncem izvezao pregaču od fino ispredenog lana.  Prednji i stražnji dio pregače spojili su na ramenima.  Izvezeni pojas koji je na pregači i koji je drži uz tijelo+ bio je izrađen od istih materijala: od zlata, plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.  Potom su kamenove oniksa umetnuli u zlatne okvire. Na kamenove su urezali imena Izraelovih sinova kao što bi se urezao natpis na pečat.+  Besalel ih je pričvrstio za naramenice pregače da Izraelcima služe za spomen,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.  Zatim je vješto izvezao naprsnik.+ Izradio ga je kao i pregaču – od zlata, plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana.+  Kad se tkanina od koje je bio načinjen preklopila, naprsnik je bio četverokutan. Preklopljen, bio je dug 1 pedalj* i širok 1 pedalj. 10  U njega su umetnuli četiri reda dragog kamenja. U prvom redu bili su rubin, topaz i smaragd. 11  U drugom redu bili su tirkiz, safir i jaspis. 12  U trećem redu bili su lešem*, ahat i ametist. 13  A u četvrtom redu bili su krizolit, oniks i žad. Bili su umetnuti u zlatne okvire. 14  Na svakom kamenu bilo je ime jednog od 12 Izraelovih sinova. Imena su bila urezana kao na pečatu. Na svakom je kamenu bilo urezano ime jednog od 12 plemena. 15  Zatim su na naprsniku načinili lančiće od niti čistog zlata isprepletenih poput užeta.+ 16  Načinili su i dva okvira od zlata i dva prstena od zlata, pa su ta dva prstena pričvrstili za dva kraja naprsnika. 17  Kroz ta dva prstena na krajevima naprsnika provukli su dva pletena lančića od zlata. 18  Potom su krajeve dvaju lančića provukli kroz dva okvira pričvršćena za naramenice, tako da je naprsnik bio s prednje strane pregače. 19  Načinili su i dva prstena od zlata i pričvrstili ih za dva kraja naprsnika, na unutarnji rub koji je okrenut prema pregači.+ 20  Načinili su još dva prstena od zlata i pričvrstili ih za prednju stranu pregače, za donji kraj dviju naramenica, blizu mjesta na kojem se spajaju pregača i pojas, iznad izvezenog pojasa. 21  Na koncu su prstenove na naprsniku plavom vrpcom povezali s prstenovima na pregači kako bi naprsnik stajao iznad izvezenog pojasa i kako se ne bi odvajao od pregače, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 22  Potom je Besalel načinio tuniku bez rukava koja se nosi ispod pregače. Sva je bila satkana od plavog prediva.+ 23  U sredini tunike bio je otvor za glavu, poput ovratnika na oklopu. Rub cijelog otvora bio je opšiven kako se ne bi poderao. 24  Na donjem rubu tunike načinili su šipke od isprepletenih niti plavog prediva, purpurne vune i grimiznog konca. 25  Načinili su i zvonca od čistog zlata pa su ta zvonca pričvrstili između šipaka na cijeli donji rub tunike. 26  Oko cijelog ruba tunike u kojoj se trebala vršiti služba stavili su naizmjence zlatno zvonce pa šipak, zlatno zvonce pa šipak, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 27  Načinili su haljine istkane od finog lana za Arona i njegove sinove,+ 28  zatim poseban turban+ od finog lana, ukrašene turbane+ od finog lana, gaće+ od fino ispredenog lana 29  i pojas istkan od fino ispredenog lana, plavog prediva, purpurne vune i grimiznog konca, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 30  Naposljetku su načinili sjajnu pločicu od čistog zlata, sveti znak predanja Bogu, i na nju su, kao na pečatu, urezali natpis: “Jehova je svet.”+ 31  Na pločicu su pričvrstili vrpcu od plavog prediva kako bi je mogli privezati na turban, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 32  Tako je dovršen sav posao vezan za sveti šator, šator sastanka. Izraelci su učinili sve što je Jehova zapovjedio Mojsiju.+ Učinili su to upravo onako kako je on zapovjedio. 33  Zatim su donijeli Mojsiju sve dijelove šatora:+ njegova platna+ i svu opremu, kopče,+ zidne okvire,+ prečke,+ stupove i postolja;+ 34  pokrov od ovnujskih koža obojenih u crveno,+ pokrov od tuljanovih koža i pregradnu zavjesu;+ 35  kovčeg svjedočanstva s njegovim motkama+ i poklopcem;+ 36  stol sa svim njegovim priborom+ i kruhove koji će se staviti pred Boga; 37  svijećnjak od čistog zlata, njegove uljanice+ poredane u niz, sav njegov pribor+ i ulje za osvjetljenje;+ 38  žrtvenik+ od zlata, ulje za pomazanje,+ mirisni kad+ i zastor+ za ulaz u šator; 39  žrtvenik od bakra+ s njegovom rešetkom od bakra, njegove motke+ i sav njegov pribor,+ umivaonik s njegovim postoljem;+ 40  zastore za dvorište, njegove stupove i postolja,+ zastor+ za ulaz u dvorište, njegovu užad i klinove+ i sav pribor za službu u svetom šatoru, šatoru sastanka; 41  fino istkanu odjeću za službu u svetištu, svetu odjeću za svećenika Arona+ i odjeću za njegove sinove u kojoj će služiti kao svećenici. 42  Onako kako je Jehova zapovjedio Mojsiju, tako su Izraelci obavili sav taj posao.+ 43  Kad je Mojsije pregledao sve što su napravili, vidio je da su sve učinili upravo onako kako je Jehova zapovjedio. I Mojsije ih je blagoslovio.

Bilješke

Pedalj je imao 22,2 centimetra. Vidi dodatak B14.
Nije poznato o kojoj je vrsti dragog kamena riječ. Moguće je da je to bio jantar, hijacint, opal ili turmalin.