Izlazak 38:1-31

38  Načinio je od akacijinog drva žrtvenik za žrtve paljenice. Bio je četverokutan, dug 5 lakata*, širok 5 lakata i visok 3 lakta.+  Načinio je rog na svakom od njegova četiri ugla. Rogovi su bili dio žrtvenika. Zatim ga je obložio bakrom.+  Nakon toga je načinio sav pribor za žrtvenik: vedra, lopate, zdjele, vilice i pepeonike. Sav je pribor načinio od bakra.  Za žrtvenik je načinio i rešetku, mrežu od bakra. Stavio ju je ispod ruba žrtvenika i spustio do sredine žrtvenika.  Salio je četiri prstena na četiri ugla blizu bakrene rešetke da se kroz njih provuku motke.  Motke je načinio od akacijinog drva i obložio ih bakrom.  Provukao je motke kroz prstenove s obje strane žrtvenika da se može nositi. Žrtvenik je načinio od dasaka, u obliku sanduka, tako da je bio šupalj.  Zatim je načinio bakreni umivaonik+ i bakreno postolje za njega. Načinio ih je od ogledala* žena koje su prema utvrđenom rasporedu* služile na ulazu u šator sastanka.  Načinio je i dvorište.+ Za južnu stranu dvorišta načinio je zastore od fino ispredenog lana, koji su se protezali 100 lakata u dužinu.+ 10  Za tu stranu načinio je 20 stupova i 20 postolja od bakra. Kuke na stupovima i njihove spone* bile su od srebra. 11  I na sjevernoj strani zastori su se protezali 100 lakata u dužinu. Njihovih 20 stupova i 20 postolja bilo je od bakra. Kuke na stupovima i njihove spone bile su od srebra. 12  Na zapadnoj strani zastori su se protezali 50 lakata u dužinu. Na toj je strani bilo deset stupova i deset postolja. Kuke na stupovima i njihove spone bile su od srebra. 13  S istočne strane, prema izlasku sunca, dvorište je bilo široko 50 lakata. 14  Zastori s jedne strane ulaza protezali su se 15 lakata u dužinu i ondje su bila tri stupa i tri postolja. 15  I s druge strane ulaza u dvorište zastori su se protezali 15 lakata u dužinu. I ondje su bila tri stupa i tri postolja. 16  Svi zastori oko dvorišta bili su od fino ispredenog lana. 17  Postolja za stupove bila su od bakra, a kuke na stupovima i njihove spone bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su obloženi srebrom i svi dvorišni stupovi imali su srebrne spojnice.+ 18  Zastor za ulaz u dvorište bio je satkan od plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana. Protezao se 20 lakata u dužinu i 5 lakata u visinu – bio je iste visine kao i drugi dvorišni zastori.+ 19  Njegova četiri stupa i njihova četiri postolja bili su od bakra. Kuke i spone bile su im od srebra, a vrhovi stupova bili su obloženi srebrom. 20  Svi šatorski klinovi i svi klinovi u dvorištu bili su od bakra.+ 21  Ovo je popis materijala koji su upotrijebljeni za izradu šatora, šatora u kojem je kovčeg svjedočanstva.+ Taj je popis načinjen po Mojsijevoj zapovijedi, a zadatak da ga sastave dobili su leviti+ pod vodstvom Itamara,+ sina svećenika Arona. 22  Urijev sin Besalel,+ Hurov unuk, iz Judinog plemena, načinio je sve što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 23  S njim je bio Ahisamakov sin Oholiab,+ iz Danovog plemena, koji je bio vješt u zanatskim poslovima, vezenju i tkanju plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i finog lana. 24  Količina zlata upotrijebljenog za sve radove oko svetog mjesta bila je jednaka količini zlata koje je bilo prineseno kao dar Bogu*,+ a iznosila je 29 talenata* i 730 šekela*, određenih prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu*. 25  A srebra dobivenog prilikom popisivanja naroda bilo je 100 talenata i 1775 šekela, određenih prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu. 26  Svaki muškarac koji je bio popisan, od 20 godina naviše, donio je pola šekela srebra,+ koji se određivao prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu. Bilo je popisano 603 550 muškaraca.+ 27  Za salijevanje postolja za sveto mjesto i postolja za zavjesu upotrijebljeno je 100 talenata srebra. Za 100 postolja utrošeno je 100 talenata, po talent za postolje.+ 28  Upotrijebio je 1775 šekela srebra kako bi načinio kuke za stupove, obložio vrhove stupova i sastavio stupove. 29  Bakra koji je bio prinesen kao dar Bogu* bilo je 70 talenata i 2400 šekela. 30  Od njega je načinio postolja za ulaz u šator sastanka, bakreni žrtvenik, njegovu bakrenu rešetku i sav pribor za žrtvenik, 31  sva postolja za dvorište, postolja na ulazu u dvorište, sve šatorske klinove i sve klinove+ za dvorište.

Bilješke

Lakat je imao 44,5 centimetara. Vidi dodatak B14.
Riječ je o ogledalima od ulaštenog metala.
Ili: “na organiziran način”.
Ili: “prstenovi”.
Ili: “zanjihana žrtva”.
Talent je imao 34,2 kilograma. Vidi dodatak B14.
Šekel je imao 11,4 grama. Vidi dodatak B14.
Ili: “prema svetom šekelu”.
Ili: “zanjihana žrtva”.