Izlazak 36:1-38

36  Besalel neka radi s Oholiabom i svim vještim ljudima kojima je Jehova dao mudrosti i znanja da znaju izraditi sve što je potrebno za svetu službu onako kako je Jehova zapovjedio.”+  Potom je Mojsije pozvao Besalela i Oholiaba i sve vješte ljude koje je Jehova obdario mudrošću,+ sve koje je srce poticalo da dođu raditi.+  Oni su preuzeli od Mojsija sve priloge+ koje su Izraelci donijeli za izradu svega što je potrebno za svetu službu. No Izraelci su mu i dalje donosili dragovoljne prinose, jutro za jutrom.  Nakon što su ti vješti ljudi počeli raditi sveti posao, dolazili su jedan za drugim  i govorili Mojsiju: “Narod donosi mnogo više nego što je potrebno za posao koji po Jehovinoj zapovijedi treba napraviti.”  Zato je Mojsije zapovjedio da se po cijelom taboru oglasi: “Muškarci i žene, ne donosite više ništa kao prilog za izradu svetog šatora.” Tada je narod prestao donositi priloge.  Bilo je dovoljno priloga da se napravi sav posao, bilo ih je i više nego dovoljno.  Tako su svi vješti ljudi+ načinili sveti šator+ od deset komada šatorskog platna izrađenog od fino ispredenog lana, plavog prediva, purpurne vune i grimiznog konca. On* je na njima izvezao kerube.+  Svaki je komad bio dug 28 lakata*, a širok 4 lakta. Svi komadi šatorskog platna bili su iste veličine. 10  Zatim je spojio pet komada u jedno veliko platno, a ostalih pet komada u drugo veliko platno. 11  Potom je načinio petlje od plavog prediva na rubu prvog velikog platna, na mjestu na kojem se ono treba spojiti s drugim velikim platnom. Isto je načinio i na rubu drugog velikog platna, na mjestu na kojem se ono treba spojiti s prvim velikim platnom. 12  Načinio je 50 petlji na rubu prvog velikog platna i 50 petlji na rubu drugog velikog platna, na mjestu na kojem se platna trebaju spojiti, tako da petlje budu jedna nasuprot drugoj. 13  Zatim je načinio 50 kopči od zlata pa je tim kopčama spojio šatorska platna jedno s drugim, tako da je šator činio jednu cjelinu. 14  Načinio je šatorsko platno od kozje dlake koje je trebalo služiti kao pokrov za šator. Načinio je 11 komada takvog platna.+ 15  Svaki komad bio je dug 30 lakata, a širok 4 lakta. Svih 11 komada šatorskog platna bilo je iste veličine. 16  Zatim je spojio pet komada u jedno veliko platno, a ostalih šest komada u drugo veliko platno. 17  Načinio je 50 petlji na rubu prvog velikog platna, na mjestu na kojem se ono treba spojiti s drugim velikim platnom, i 50 petlji na rubu drugog velikog platna, na mjestu na kojem se ono treba spojiti s prvim velikim platnom. 18  Zatim je načinio 50 kopči od bakra kako bi se ta dva platna spojila u jedan pokrov. 19  Za šator je načinio pokrov od ovnujskih koža obojenih u crveno te pokrov od tuljanovih koža, koji treba ići preko njega.+ 20  Zatim je za šator načinio zidne okvire od akacijinog drva,+ koji stoje uspravno.+ 21  Svaki okvir bio je visok 10 lakata, a širok lakat i pol. 22  Svaki je okvir imao dva klina jedan kraj drugoga*. Na isti je način načinio sve okvire za šator. 23  Načinio je okvire za južnu stranu šatora, 20 okvira. 24  Načinio je 40 postolja od srebra koja se trebaju staviti ispod 20 okvira – pod jedan okvir idu dva postolja da se u njih utaknu njegova dva klina, a i pod svaki idući okvir idu po dva postolja da se u njih utaknu njegova dva klina.+ 25  I za drugu stranu šatora, za sjevernu stranu, načinio je 20 okvira 26  i njihovih 40 postolja od srebra – pod jedan okvir idu dva postolja, a i pod svaki idući okvir idu po dva postolja. 27  Za stražnju stranu šatora, za zapadnu stranu, načinio je šest okvira.+ 28  A načinio je i dva okvira koji trebaju služiti kao dva ugaona potpornja na stražnjoj strani šatora. 29  Njihove dvije stranice bile su razdvojene na dnu, a spajale su se na vrhu, kod prvog prstena. Na isti je način načinio oba ugaona potpornja. 30  Bilo je ukupno osam okvira, a za njih je načinio 16 postolja od srebra – po dva postolja idu pod svaki okvir. 31  Zatim je načinio prečke od akacijinog drva: pet prečki za okvire s jedne strane šatora,+ 32  pet prečki za okvire s druge strane šatora i pet za okvire na stražnjoj, zapadnoj strani šatora. 33  Načinio je srednju prečku koja treba prolaziti sredinom zidnih okvira i protezati se od jednog kraja do drugoga. 34  Okvire je obložio zlatom i načinio im prstenove od zlata kroz koje su se trebale provlačiti prečke, a i prečke je obložio zlatom.+ 35  Načinio je zavjesu+ od plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana. Na njoj je izvezao kerube.+ 36  Potom je za nju načinio četiri stupa od akacijinog drva i obložio ih zlatom. Za njih je načinio kuke od zlata te salio četiri postolja od srebra. 37  Za ulaz u šator načinio je zastor satkan od plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana,+ 38  a za njega je načinio pet stupova s kukama. Vrhove stupova i njihove spone* obložio je zlatom, a njihovih je pet postolja salio od bakra.

Bilješke

Po svemu sudeći, misli se na Besalela.
Lakat je imao 44,5 centimetara. Vidi dodatak B14.
Ili: “dvije okomite stranice koje su spojene jedna s drugom”.
Ili: “prstenove”.