Izlazak 28:1-43

28  Izdvoji iz izraelskog naroda svog brata Arona s njegovim sinovima i dovedi Arona+ da mi služi kao svećenik+ zajedno sa svojim sinovima+ Nadabom, Abihuom,+ Eleazarom i Itamarom.+  Načini svom bratu Aronu svetu odjeću, dostojanstvenu i lijepu.+  I kaži svim vještim ljudima, onima koje sam obdario mudrošću,+ neka načine Aronu odjeću da se posveti, pa da mi služi kao svećenik.  Neka načine ovu odjeću: naprsnik,+ pregaču,+ tuniku bez rukava,+ dugu haljinu s kockastim uzorkom, turban+ i pojas.+ Neka načine tu svetu odjeću za tvog brata Arona – i za njegove sinove – da mi služi kao svećenik.  Neka za to upotrijebe zlato, plavo predivo, purpurnu vunu, grimizni konac i fini lan.  Neka načine pregaču od fino ispredenog lana i izvezu je zlatnim nitima, plavim predivom, purpurnom vunom i grimiznim koncem.+  Neka prednji i stražnji dio pregače budu spojeni na ramenima.  Izvezeni pojas+ koji je na pregači i koji je drži uz tijelo neka bude izrađen od istih materijala: od zlata, plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana.  Uzmi dva kamena oniksa+ i ureži na njih imena Izraelovih sinova,+ 10  šest imena na jedan kamen, a preostalih šest imena na drugi kamen, redom kojim su rođeni. 11  Neka rezbar ureže na ta dva kamena imena Izraelovih sinova kao što bi urezao natpis na pečat.+ Zatim ih umetni u zlatne okvire. 12  Pričvrsti ta dva kamena za naramenice pregače da Izraelcima služe za spomen.+ Neka Aron pred Jehovom nosi njihova imena na svoje dvije naramenice za spomen. 13  Načini zlatne okvire 14  i dva lančića od čistog zlata. Svaki lančić neka bude načinjen od zlatnih niti isprepletenih poput užeta.+ Potom te pletene lančiće pričvrsti za okvire.+ 15  Neka vješti zanatlija izveze sudski naprsnik.+ Neka ga izradi kao i pregaču – od zlata, plavog prediva, purpurne vune, grimiznog konca i fino ispredenog lana.+ 16  Kad se tkanina od koje je načinjen preklopi, naprsnik treba biti četverokutan, dug 1 pedalj* i širok 1 pedalj. 17  U njega umetni drago kamenje tako da budu četiri reda kamenja. U prvom redu neka budu rubin, topaz i smaragd. 18  U drugom redu neka budu tirkiz, safir i jaspis. 19  U trećem redu neka budu lešem*, ahat i ametist. 20  A u četvrtom redu neka budu krizolit, oniks i žad. Neka budu umetnuti u zlatne okvire. 21  Neka na svakom kamenu bude ime jednog od 12 Izraelovih sinova. Na svaki kamen neka se, kao na pečatu, ureže ime jednog od 12 plemena. 22  Na naprsniku načini lančiće od niti čistog zlata isprepletenih poput užeta.+ 23  Zatim za naprsnik načini dva prstena od zlata i pričvrsti ih za dva kraja naprsnika. 24  Kroz ta dva prstena na krajevima naprsnika provuci dva pletena lančića od zlata. 25  Krajeve dvaju lančića provuci kroz dva okvira koja su pričvršćena za naramenice, tako da naprsnik bude s prednje strane pregače. 26  Načini dva prstena od zlata i pričvrsti ih za dva kraja naprsnika, na unutarnji rub koji je okrenut prema pregači.+ 27  Načini još dva prstena od zlata s prednje strane pregače, na donjem kraju dviju naramenica, blizu mjesta na kojem se spajaju pregača i pojas, iznad izvezenog pojasa.+ 28  Neka se naprsnik učvrsti plavom vrpcom kojom će se njegovi prstenovi povezati s prstenovima na pregači. Tako će naprsnik stajati iznad izvezenog pojasa i neće se odvajati od pregače. 29  Aron neka nosi imena Izraelovih sinova na sudskom naprsniku na svom srcu kad ulazi u Svetinju, za trajni spomen pred Jehovom. 30  U sudski naprsnik stavi Urim i Tumim*+ da Aronu budu na srcu kad dolazi pred Jehovu. Neka te predmete pomoću kojih se donose presude Izraelcima Aron uvijek nosi na svom srcu pred Jehovom. 31  Tuniku bez rukava koja će se nositi ispod pregače načini svu od plavog prediva.+ 32  Neka u sredini ima otvor za glavu. Rub cijelog otvora neka bude opšiven. Neka bude kao ovratnik na oklopu kako se ne bi poderao. 33  Na cijelom donjem rubu tunike načini šipke od plavog prediva, purpurne vune i grimiznog konca, a između njih zvonca od zlata. 34  Oko cijelog ruba tunike naizmjence stavi zlatno zvonce pa šipak, zlatno zvonce pa šipak. 35  Neka Aron nosi tu tuniku kad vrši svoju službu kako bi se čulo da ulazi u svetište pred Jehovu i da izlazi iz njega jer će inače poginuti.+ 36  Načini i sjajnu pločicu od čistog zlata i na nju, kao na pečatu, ureži: ‘Jehova je svet.’+ 37  Priveži je na turban+ plavom vrpcom. Neka bude sprijeda na turbanu. 38  Neka bude na Aronovom čelu i neka Aron snosi odgovornost kad se netko ogriješi o svete stvari,+ koje Izraelci posvećuju kad ih prinose kao svete darove. Neka mu ta pločica uvijek bude na čelu kako bi oni mogli steći Jehovinu naklonost. 39  Od finog lana istkaj dugu haljinu s kockastim uzorkom, načini turban od finog lana i istkaj pojas.+ 40  I za Aronove sinove načini duge haljine, pojaseve i turbane,+ dostojanstvene i lijepe.+ 41  U njih odjeni svog brata Arona i njegove sinove. Pomaži ih,+ postavi ih u službu+ i posveti ih kako bi mi služili kao svećenici. 42  Načini im gaće od lana da im pokriju golo tijelo.+ Neka sežu od bokova do bedara. 43  Neka ih Aron i njegovi sinovi nose kad ulaze u šator sastanka ili kad prilaze žrtveniku da služe na svetom mjestu kako ne bi navukli na sebe krivnju i poginuli. To je trajna odredba za njega i njegove potomke poslije njega.

Bilješke

Pedalj je imao 22,2 centimetra. Vidi dodatak B14.
Nije poznato o kojoj je vrsti dragog kamena riječ. Moguće je da je to bio jantar, hijacint, opal ili turmalin.