Izlazak 18:1-27

18  A midjanski svećenik Jitro, Mojsijev tast,+ čuo je sve što je Bog učinio za Mojsija i svoj narod Izrael, čuo je kako je Jehova izveo Izraelce iz Egipta.+  Mojsijev tast Jitro bio je primio k sebi Mojsijevu ženu Siporu, koju je Mojsije poslao natrag,  a i oba njena sina.+ Jedan se zvao Geršom*+ jer je Mojsije rekao: “Živim u tuđoj zemlji”,  a drugi se zvao Eliezer* jer je rekao: “Bog mog oca moj je pomoćnik i on me izbavio od faraonovog mača.”+  Tako je Mojsijev tast Jitro došao s Mojsijevim sinovima i njegovom ženom k njemu u pustinju kod gore pravog Boga, gdje se Mojsije bio utaborio.+  I poručio je Mojsiju: “Ja, tvoj tast Jitro,+ dolazim k tebi s tvojom ženom i s oba njena sina.”  Mojsije je odmah izašao u susret svom tastu, poklonio mu se i poljubio ga. Nakon što su se pozdravili, ušli su u šator.  Mojsije je pričao svom tastu o svemu što je Jehova učinio faraonu i Egiptu zbog Izraelaca,+ o svim nevoljama koje su Izraelce snašle na putu+ i o tome kako ih je Jehova izbavio.  Jitro se obradovao zbog svega dobra što je Jehova učinio za Izraelce i zbog toga što ih je izbavio iz Egipta. 10  Tada je Jitro rekao: “Neka je hvaljen Jehova, koji vas je izbavio iz Egipta i od faraona i koji je izbavio narod iz ruke Egipćana. 11  Sada znam da je Jehova veći od svih drugih bogova+ jer sam čuo što je učinio onima koji su drsko postupali s njegovim narodom.” 12  Tada je Mojsijev tast Jitro donio žrtvu paljenicu i druge žrtve da se prinesu Bogu. Aron i svi izraelski starješine došli su da s Mojsijevim tastom jedu pred pravim Bogom. 13  A sutradan je Mojsije sjeo kao i obično da sudi i rješava sporove među narodom. I narod je stajao pred Mojsijem od jutra do mraka. 14  Kad je Mojsijev tast vidio sve što on čini za narod, rekao mu je: “Zašto se toliko mučiš oko naroda? Zašto ti ovdje sjediš sam, a sav narod stoji pred tobom od jutra do mraka?” 15  A Mojsije je odgovorio tastu: “Zato što narod dolazi k meni da pita Boga za savjet. 16  Ako ljudi imaju kakav spor, iznesu ga meni da presudim između njih i da obznanim odluke pravog Boga i njegove zakone.”+ 17  Tada je Mojsiju njegov tast rekao: “Nije dobro kako radiš. 18  Iscrpit ćeš se i ti i narod koji je s tobom jer je to što radiš prevelik teret za tebe. Ne možeš to sam obavljati. 19  Zato me sada poslušaj! Savjetovat ću te, i Bog će biti s tobom.+ Ti zastupaj narod pred pravim Bogom+ i iznesi Bogu njihove sporove.+ 20  Pouči ih uredbama i zakonima,+ pokaži im kako trebaju živjeti i što trebaju raditi. 21  A iz naroda odaberi razborite ljude+ koji se boje Boga, one koji su pouzdani i mrze nepošteno stečeni dobitak,+ te ih postavi za poglavare – za tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.+ 22  Neka sude narodu kad dođe do nekog spora. Svaki veći spor neka iznesu tebi,+ a u svakom manjem sporu neka presude sami. Tako neka oni nose dio tereta da tebi bude lakše.+ 23  Ako tako učiniš – i ako ti Bog to odobri – moći ćeš sve to izdržati, a i svi će ljudi otići kući zadovoljni.” 24  Mojsije je odmah poslušao svog tasta i učinio sve što mu je rekao. 25  I Mojsije je izabrao razborite ljude iz sveg Izraela i postavio ih narodu za poglavare – tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike. 26  Oni su sudili narodu kad bi došlo do nekog spora. Veće sporove iznijeli bi Mojsiju,+ a u svima manjima presudili bi sami. 27  Potom je Mojsije ispratio svog tasta+ i on je otišao u svoju zemlju.

Bilješke

“Geršom” znači “onaj koji živi u tuđoj zemlji”.
“Eliezer” znači “moj Bog je pomoćnik”.