Izlazak 14:1-31

14  Jehova je rekao Mojsiju:  “Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pihahirotom, između Migdola i mora, nedaleko od Baal-Sefona.+ Utaborite se preko puta tog mjesta, uz more.  Tada će faraon reći za Izraelce: ‘Smeteno lutaju zemljom. Ne mogu naći izlaz iz pustinje.’  Dat ću da faraon postupi tvrdoglavo*,+ pa će krenuti u potjeru za njima. A ja ću pobijediti faraona i svu njegovu vojsku, i tako ću se proslaviti.+ I Egipćani će znati tko je Jehova.”+ Izraelci su upravo tako učinili.  Poslije nekog vremena javili su egipatskom kralju da su Izraelci otišli. A faraon i njegovi sluge odmah su požalili što su ih pustili,+ pa su rekli: “Zašto smo to učinili i oslobodili Izraelce da nam više ne robuju?”  Zato je faraon pripremio svoja bojna kola i poveo svoju vojsku.+  Uzeo je 600 najboljih kola i sva ostala kola u Egiptu, a u svima su bili ratnici.  Jehova je dao da faraon, egipatski kralj, postupi tvrdoglavo, te je on krenuo u potjeru za Izraelcima, dok su Izraelci odvažno* odlazili iz Egipta.+  Tako su Egipćani pošli u potjeru za njima.+ Sva faraonova bojna kola s konjima, njegovi konjanici i ostala vojska sustigli su ih dok su oni bili utaboreni uz more, blizu Pihahirota, koji je nedaleko od Baal-Sefona. 10  Kad se faraon približio, Izraelci su vidjeli da ih Egipćani progone. I Izraelci su se silno uplašili te su zavapili k Jehovi.+ 11  Rekli su Mojsiju: “Zar nije bilo grobova u Egiptu, pa si nas doveo ovamo da pomremo u pustinji?+ Zašto si nam to učinio? Zašto si nas izveo iz Egipta? 12  Zar ti nismo rekli u Egiptu: ‘Pusti nas da služimo Egipćanima’? Bolje nam je da služimo Egipćanima nego da pomremo u pustinji.”+ 13  Tada je Mojsije rekao narodu: “Ne bojte se!+ Budite hrabri i gledajte kako će vas Jehova danas izbaviti!+ Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti.+ 14  Sam Jehova borit će se za vas,+ a vi ćete mirno stajati.” 15  Jehova je tada rekao Mojsiju: “Zašto vapiš k meni? Reci Izraelcima da se spreme za polazak. 16  Ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdvoji ga da Izraelci prođu posred mora po suhom tlu. 17  A ja ću dati da Egipćani postupe tvrdoglavo*, pa će poći za njima. I proslavit ću se pobjedom nad faraonom i nad svom njegovom vojskom, njegovim bojnim kolima i njegovim konjanicima.+ 18  I Egipćani će znati tko je Jehova kad se proslavim pobjedom nad faraonom, njegovim bojnim kolima i njegovim konjanicima.”+ 19  Tada je anđeo pravog Boga,+ koji je išao na čelu izraelskog tabora, otišao i stao iza Izraelaca, a i stup od oblaka koji je bio ispred njih pomaknuo se i stao iza njih.+ 20  I postavio se između egipatskog i izraelskog tabora.+ S jedne je strane oblak bio mračan, a s druge je strane rasvjetljavao noć.+ I Egipćani cijele noći nisu prišli Izraelcima. 21  Mojsije je ispružio ruku nad morem,+ a Jehova je cijelu noć potiskivao more jakim istočnim vjetrom, pretvarajući morsko dno u suho tlo.+ I vode su se razdvojile.+ 22  Tada su Izraelci pošli posred mora po suhom tlu,+ a vode su im stajale kao zid zdesna i slijeva.+ 23  I Egipćani su krenuli u potjeru – svi faraonovi konji, njegova bojna kola i njegovi konjanici pošli su za njima posred mora.+ 24  A za jutarnje straže* Jehova je iz stupa od vatre i oblaka+ pogledao egipatsku vojsku i u njoj stvorio pomutnju. 25  Poskidao je kotače s njihovih kola, tako da su se jedva kretala. Tada su Egipćani povikali: “Bježimo od Izraelaca jer se Jehova bori za njih protiv Egipta!”+ 26  Na koncu je Jehova rekao Mojsiju: “Ispruži ruku nad morem da se vode vrate na Egipćane, na njihova bojna kola i njihove konjanike.” 27  Mojsije je odmah ispružio ruku nad morem i more se pred jutro vratilo na svoje mjesto. Dok su Egipćani bježali pred morem, Jehova ih je pobacao u njega.+ 28  Vode su se vratile i potopile bojna kola, konjanike i svu ostalu faraonovu vojsku koja je pošla za Izraelcima u more.+ Nijedan Egipćanin nije preživio.+ 29  No Izraelci su prošli posred mora po suhom tlu,+ a vode su im stajale kao zid zdesna i slijeva.+ 30  Tako je Jehova tog dana izbavio Izraelce od Egipćana.+ I Izraelci su vidjeli mrtve Egipćane na morskoj obali. 31  Izraelci su vidjeli i Jehovinu silnu moć* koju je pokazao kad je porazio Egipćane. Narod se počeo bojati Jehove i uzdati se u Jehovu i njegovog slugu Mojsija.+

Bilješke

Dosl.: “da faraonu otvrdne srce”.
Dosl.: “uzdignutih pesnica”.
Dosl.: “da Egipćanima otvrdne srce”.
Jutarnja straža počinjala je otprilike u 2 sata, a završavala u 6 sati.
Dosl.: “ruku”.