Izlazak 13:1-22

13  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Posveti* mi svakog prvorođenca među Izraelcima. Svako prvorođeno muško, i od ljudi i od životinja, pripada meni.”+  Potom je Mojsije rekao narodu: “Sjećajte se ovog dana u koji ste izašli iz Egipta,+ zemlje u kojoj ste bili robovi*, jer vas je Jehova svojom moćnom rukom izveo odande.+ Zato nemojte jesti ništa pripravljeno s kvascem.  Toga ste dana, u mjesecu abibu*,+ izašli iz Egipta.  Kad te Jehova dovede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Hivijaca i Jebusejaca,+ za koju se zakleo tvojim precima da će ti je dati,+ u zemlju u kojoj teče med i mlijeko,+ onda slavi ovu svečanost u ovom mjesecu.  Sedam dana jedi beskvasni kruh,+ a sedmog dana slavi blagdan u čast Jehovi.  Beskvasni kruh neka se jede sedam dana.+ Neka kod tebe ne bude ništa pripravljeno s kvascem+ i neka nigdje na tvom području ne bude ukvasanog tijesta.  I tog dana reci svojoj djeci: ‘Činim to zbog onoga što je Jehova učinio za mene kad sam izašao iz Egipta.’+  I neka ti to bude kao znak na ruci i kao spomen* na čelu+ kako bi tvoja usta govorila o Jehovinom zakonu. Jer te Jehova svojom moćnom rukom izveo iz Egipta. 10  Izvršavaj ovu odredbu iz godine u godinu u propisano vrijeme.+ 11  A kad te Jehova dovede u zemlju Kanaanaca, za koju se zakleo tebi i tvojim precima da će ti je dati,+ 12  posveti Jehovi svakog prvorođenca, a tako i svakog prvorođenog mužjaka od svoje stoke. Svako muško pripada Jehovi.+ 13  Svako prvorođeno magare otkupi grlom sitne stoke, a ako ga ne otkupiš, slomi mu vrat. A otkupi i svakog prvorođenca među svojim sinovima.+ 14  Ako te tvoja djeca jednog dana upitaju: ‘Što to znači?’ odgovori im: ‘Jehova nas je svojom moćnom rukom izveo iz Egipta, zemlje u kojoj smo bili robovi.+ 15  Budući da je faraon bio tvrdoglav i nije nas htio pustiti da odemo,+ Jehova je pobio sve prvorođence u Egiptu, od prvorođenaca ljudi do prvorođenog od životinja.+ Zato Jehovi žrtvujem sve prvorođene mužjake, a svakog prvorođenca među svojim sinovima otkupljujem.’ 16  Neka ti to bude kao znak na ruci i kao povez na čelu+ jer nas je Jehova svojom moćnom rukom izveo iz Egipta.” 17  Kad je faraon pustio narod, Bog ga nije vodio kroz Filisteju, iako je onuda bilo bliže. Bog je rekao: “Narod bi se mogao predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi da mora ratovati.” 18  Stoga je Bog poveo narod zaobilaznim putem, kroz pustinju pored Crvenog mora.+ A Izraelci su napustili Egipat u bojnim redovima. 19  Mojsije je sa sobom ponio i Josipove kosti jer je Josip zatražio od Izraelaca da mu se zakunu, rekavši: “Bog će se sigurno zauzeti za vas, a vi mi obećajte da ćete, kad budete odlazili odavde, sa sobom ponijeti moje kosti.”+ 20  I otišli su iz Sukota i utaborili se u Etamu, na rubu pustinje. 21  Jehova je danju išao pred njima u stupu od oblaka da ih vodi putem,+ a noću u stupu od vatre da im svijetli, pa su tako mogli putovati i danju i noću.+ 22  Danju se od naroda nije odmicao stup od oblaka, a noću stup od vatre.+

Bilješke

Ili: “Odvoji”.
Dosl.: “kuće ropstva”.
Ili: “podsjetnik”.