Izlazak 1:1-22

1  Ovo su imena Izraelovih sinova koji su došli u Egipat s Jakovom, svaki sa svojom obitelji:+  Ruben, Šimun, Levi i Juda,+  Isakar, Zebulun i Benjamin,  Dan i Naftali, Gad i Ašer.+  Jakovljevih potomaka bilo je ukupno 70, a Josip je tada već bio u Egiptu.+  Naposljetku je Josip umro,+ a pomrla su i sva njegova braća i cijeli onaj naraštaj.  Izraelci su imali mnogo djece i postajali su sve brojniji. Množili su se i brzo su postali silan narod, tako da je na koncu čitav taj kraj bio pun Izraelaca.+  S vremenom je nad Egiptom zavladao novi kralj, koji nije znao ništa o Josipu.  On je rekao svom narodu: “Pogledajte! Izraelski narod brojniji je i moćniji od nas.+ 10  Moramo mudro postupati s njima. Inače će se još više namnožiti pa će se, ako dođe do rata, pridružiti onima koji nas mrze i boriti se protiv nas te na koncu otići iz zemlje.” 11  Zato su postavili nad njima nadzornike da ih tlače i tjeraju na rad.+ Tako su faraonu sagradili gradove Pitom i Raamzes+ da mu služe kao skladišta. 12  Ali što su više tlačili Izraelce, to su se oni više množili i širili, tako da su ih se Egipćani počeli silno bojati.+ 13  Stoga su Izraelce okrutno prisiljavali na ropski rad.+ 14  Zagorčavali su im život tjerajući ih da prave glinenu žbuku i opeke te da naporno rade u polju. Okrutno su ih tlačili i prisiljavali da obavljaju svakovrsne ropske poslove.+ 15  Nakon nekog vremena egipatski se kralj obratio hebrejskim primaljama koje su se zvale Šifra i Pua 16  i zapovjedio im: “Kad porađate+ Hebrejke pa vidite* da je dijete muško, ubijte ga! A ako je žensko, neka živi!” 17  Ali primalje su se bojale pravog Boga i nisu činile kako im je zapovjedio egipatski kralj, nego su mušku djecu ostavljale na životu.+ 18  Nakon nekog vremena egipatski je kralj pozvao primalje i upitao ih: “Zašto mušku djecu ostavljate na životu?” 19  Nato su primalje odgovorile faraonu: “Hebrejke nisu kao Egipćanke. One su jače, pa rode prije nego primalja dođe k njima.” 20  Tako je Bog blagoslivljao primalje, a narod je bio sve brojniji te je postao vrlo moćan. 21  A kako su se primalje bojale pravog Boga, on ih je obdario djecom. 22  Na koncu je faraon zapovjedio cijelom svom narodu: “Svako hebrejsko muško novorođenče bacite u Nil, a svako žensko ostavite na životu.”+

Bilješke

Ili: “pa, dok su one na porođajnoj stolici, vidite”.