Izaija 66:1-24

66  Ovako kaže Jehova: “Nebesa su moje prijestolje, a zemlja je podnožje mojim nogama.+ Gdje biste mi onda mogli sagraditi dom?+ Gdje bi moglo biti moje prebivalište?”+   “Svojom sam rukom sve to načinioi tako je sve nastalo”,+ kaže Jehova. “Na onoga tko je ponizan i skrušen* i tko drhti zbog* mojih riječi,na njega ću obratiti pažnju.+   Kad netko kolje bika, to je kao da ubija čovjeka.+ Kad netko žrtvuje ovcu, to je kao da psu lomi vrat.+ Kad netko prinosi dar, to je kao da prinosi svinjsku krv!+ Kad netko prinosi tamjan+ za spomen, to je kao da čaranjem izriče blagoslov*.+ Oni su izabrali svoje putevei uživaju u onome što je odvratno.   Stoga ću ja izabrati na koje ću ih načine kazniti+i dat ću da ih snađe ono čega se boje. Jer kad sam zvao, nitko se nije odazvao. Kad sam govorio, nitko nije slušao.+ Radili su ono što je zlo u mojim očimai odlučili su činiti ono što mi nije po volji.”+   Čujte Jehovinu objavu, vi koji drhtite zbog* njegovih riječi: “Vaša braća koja vas mrze i odbacuju zbog mog imena govore: ‘Neka se Jehova proslavi!’+ Ali on će se pojaviti i vi ćete se radovati,a oni će biti posramljeni.”+   Buka se čuje iz grada, zvuk iz hrama! To se čuje kako Jehova svojim neprijateljima uzvraća ono što su zaslužili.   Prije nego što je dobila trudove, žena* se porodila.+ Prije nego što su je snašli porođajni bolovi, rodila je dječaka.   Tko je takvo što ikad čuo? Tko je takvo što vidio? Može li se zemlja roditi u jedan dan? Može li se narod odjednom roditi? A gora Sion rodila je svoje sinove čim je dobila trudove.   “Zar ću ja izazvati trudove, a ne dati da se dijete rodi?” kaže Jehova. “Zar ću započeti porođaj, a potom zatvoriti maternicu?” kaže tvoj Bog. 10  Radujte se s prijestolnicom Jeruzalemom i veselite se s njom,+ svi koji je volite!+ Kličite radosno s njom, svi koji tugujete zbog nje, 11  jer vi ćete sisati i nasititi se i naći ćete utjehu na njenim prsima,pit ćete do mile volje i radovati se njenoj velikoj slavi. 12  Jer ovako kaže Jehova: “Dat ću joj mir koji će teći kao rijeka+i slavu naroda koja će pritjecati kao nabujali potok.+ Vi ćete se nasititi, nosit će vas se u naručjui brižno ljuljati u krilu. 13  Kao što majka tješi svog sina,tako ću ja tješiti vas.+ Jeruzalem će vam biti utjeha.+ 14  Vidjet ćete to i srce će vam se radovati,a kosti će vam procvasti kao mlada trava. Jehova će svojim slugama pokazati svoju moćnu ruku*,a svoje će neprijatelje osuditi.”+ 15  “Jer Jehova dolazi kao vatra,+i njegova su kola kao vihor,+dolazi da im se osveti i izlije na njih svoj žestoki gnjevte da ih kazni ognjenim plamenom.+ 16  Jer Jehova će vatrom izvršiti presudu,svojim će mačem presuditi svim ljudima,i bit će mnogo onih koje će Jehova pobiti. 17  Oni koji se posvećuju i obredno čiste da bi išli u vrtove*+ i stajali iza onoga koji je u sredini, oni koji jedu svinjsko meso,+ miševe+ i druge gadosti, svi će zajedno izginuti”, kaže Jehova. 18  “Znam što rade i što misle. Zato dolazim skupiti ljude iz svih naroda i jezika, i oni će doći i vidjeti moju slavu.” 19  “Postavit ću znak među njima i poslat ću neke od preživjelih k narodima – u Taršiš,+ Pul i Lud,+ onima koji napinju luk, u Tubal i Javan+ i na daleke otoke – k ljudima koji nisu čuli za mene niti su vidjeli moju slavu. Oni će pričati o mojoj slavi među narodima.+ 20  Dovest će svu vašu braću iz svih naroda+ na dar Jehovi – na konjima, na velikim i malim kolima, na mulama i na brzim devama – na moju svetu goru, u Jeruzalem”, kaže Jehova, “kao što Izraelci donose dar u čistoj posudi u Jehovin dom.” 21  “I od njih ću neke uzeti za svećenike i za levite”, kaže Jehova. 22  “Jer kao što će preda mnom uvijek postojati nova nebesa i nova zemlja+ koje stvaram,” kaže Jehova, “tako će postojati i vaše potomstvo i vaše ime.”+ 23  “Od mlađaka do mlađaka i od dana počinka do dana počinkasvi će ljudi dolaziti da se poklone preda mnom*”,+ kaže Jehova. 24  “I odlazit će i gledati trupla ljudi koji su se bunili protiv mene. Crvi na njima neće uginutii vatra koja ih guta neće se ugasiti.+ Bit će odvratni svim ljudima.”

Bilješke

Ili: “shrvan tugom”.
Ili: “mari za”.
Moguće i: “kao da hvali idola”.
Ili: “marite za”.
Odnosno Sion.
Ili: “svoju snagu”.
Riječ je o posebnim vrtovima u kojima su se štovali idoli.
Ili: “da bi me štovali”.