Izaija 2:1-22

  • Jehovina gora bit će uzvišena (1⁠–⁠5)

    • Prekovat će mačeve u raonike (4)

  • U Jehovin dan oholi će biti poniženi (6⁠–⁠22)

2  Ovo je Amosov sin Izaija vidio u viđenju o Judi i Jeruzalemu:+   U posljednjim će danimagora na kojoj je Jehovin dombiti utvrđena nad gorskim vrhovima+i uzdizat će se nad bregovimai k njoj će dolaziti svi narodi.+   I mnogi će narodi ići i govoriti: “Dođite! Pođimo na Jehovinu goru,u dom Jakovljevog Boga!+ On će nas poučavati svojim putevimai ići ćemo njegovim stazama.”+ Jer će zakon* doći sa Sionai Jehovina riječ iz Jeruzalema.+   Bog će suditi narodimai ispravit će ono što je krivo* kod mnogih naroda*. Oni će prekovati svoje mačeve u raonikei svoja koplja u srpove.+ Narodi više neće dizati mač jedni na drugei više se neće učiti ratovanju.+   Hajde, potomci Jakovljevi,živimo u Jehovinoj svjetlosti!+   Bože, ti si ostavio svoj narod, Jakovljeve potomke,+jer su usvojili mnoge običaje s Istoka. Vračaju+ kao Filistejcii mnogo potomaka tuđinaca živi među njima.   Zemlja im je puna srebra i zlatai njihovom blagu nema kraja. Zemlja im je puna konjai njihovim kolima nema broja.+   Zemlja im je puna bezvrijednih bogova.+ Klanjaju se djelu svojih ruku,onome što su svojim prstima načinili.   Čovjek gubi dostojanstvo, ponižava se. Ne možeš im nikako oprostiti. 10  Uvucite se u stijenu i sakrijte se u zemljuzbog straha od Jehovei zbog njegove veličanstvene uzvišenosti.+ 11  Oholi će biti posramljeni,ljudska ponositost bit će ponižena. Samo će Jehova biti uzvišen u taj dan. 12  To je dan Jehove nad vojskama.+ Taj dan dolazi i donosi kaznu svim oholima i ponosnima,svim ljudima, bili oni uzvišeni ili neznatni,+ 13  svim ponosnim i uzvišenim libanonskim cedrovimai svim bašanskim hrastovima, 14  svim uzvišenim goramai svim visokim bregovima, 15  svim visokim kulama i svim utvrđenim zidinama, 16  svim taršiškim brodovima+i svim skupocjenim lađama. 17  Čovjekova oholost bit će oborena,ponositost ljudska bit će ponižena. Samo će Jehova biti uzvišen u taj dan. 18  Bezvrijedni bogovi netragom će nestati.+ 19  Ljudi će ulaziti u pećine u stijenamai u rupe u tlu+zbog straha od Jehovei zbog njegove veličanstvene uzvišenosti+kad ustane i kad zemlja pred njim zadrhti od straha. 20  U taj će dan ljudi uzeti svoje bezvrijedne bogove od srebra i zlatakoje su načinili da im se klanjajute će ih baciti rovkama* i šišmišima+ 21  i ulazit će u šupljine u stijenamai u procjepe u liticamazbog straha od Jehovei zbog njegove veličanstvene uzvišenostikad ustane i kad zemlja pred njim zadrhti od straha. 22  Zato prestanite se uzdati u čovjeka,čiji je život prolazan poput daha*! Kakva je korist od njega?

Bilješke

Ili: “pouka”.
Ili: “i učinit će da sve bude kako treba”.
Ili: “među mnogim narodima”.
Riječ je o proždrljivim malenim sisavcima.
Ili: “kojem je dah u nosnicama”.