Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Hošea

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pregled sadržaja

 • 1

  • Hošeina žena i djeca koju je rodila (1⁠–⁠9)

   • Jizreel (4), Lo-Ruhama (6) i Lo-Ami (9)

  • Obećanje o obnovi i jedinstvu (10, 11)

 • 2

 • 3

  • Hošea otkupio svoju nevjernu ženu (1⁠–⁠3)

  • Izrael će se vratiti Jehovi (4, 5)

 • 4

  • Jehova vodi parnicu protiv Izraelaca (1⁠–⁠8)

   • U zemlji nema znanja o Bogu (1)

  • Idolopoklonstvo i blud Izraelaca (9⁠–⁠19)

   • Duh bluda zavodi ih na krivi put (12)

 • 5

 • 6

 • 7

  • Efrajimova zloća (1⁠–⁠16)

   • Kamo god da odu, Bog će nad njima razapeti mrežu (12)

 • 8

  • Kazna za idolopoklonstvo (1⁠–⁠14)

   • Siju vjetar, požet će oluju (7)

   • Izrael je zaboravio svog tvorca (14)

 • 9

  • Bog odbacio Efrajima zbog njegovih grijeha (1⁠–⁠17)

   • Izraelci se predali sramotnom bogu (10)

 • 10

 • 11

  • Bog voli Izraela otkad je bio dječak (1⁠–⁠12)

   • “Iz Egipta sam dozvao svog sina” (1)

 • 12

  • Neka se Efrajim vrati Jehovi (1⁠–⁠14)

   • Jakov se borio s Bogom (3)

   • Jakov je plakao i molio Boga za blagoslov (4)

 • 13

  • Efrajim štovao idole, zaboravio Jehovu (1⁠–⁠16)

   • “Smrti, gdje su tvoji žalci?” (14)

 • 14

  • Poziv Izraelu da se vrati Jehovi (1⁠–⁠3)

   • Svojim usnama prinositi hvalu na žrtvu (2)

  • Bog će Izraelce izliječiti od nevjere (4⁠–⁠9)