Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Habakuk

Poglavlja

1 2 3

Pregled sadržaja

 • 1

  • Prorok zove u pomoć (1⁠–⁠4)

   • “Dokle ću, Jehova, vapiti?” (2)

   • “Zašto dopuštaš da ljudi tlače jedni druge?” (3)

  • Bog se služi Kaldejcima da bi izvršio kaznu (5⁠–⁠11)

  • Prorok se moli Jehovi (12⁠–⁠17)

   • “Bože moj, ti ne možeš umrijeti!” (12)

   • “Tvoje su oči prečiste da bi gledao zlo” (13)

 • 2

  • “Pazit ću da vidim što će on reći” (1)

  • Jehovin odgovor proroku (2-​20)

   • “Ako i kasni, čekaj ga!” (3)

   • Pravednik će živjeti zbog svoje vjernosti (4)

   • Teško Kaldejcima! (6⁠–⁠20)

    • Zemlja će biti puna znanja o Jehovi (14)

 • 3

  • Prorok moli Jehovu da opet učini velika djela (1⁠–⁠19)

   • Bog će izbaviti svoj pomazani narod (13)

   • Radovati se Jehovi unatoč nevoljama (17, 18)