Ezra 3:1-13

3  Kad je došao sedmi mjesec+ i kad su Izraelci već bili u svojim gradovima, sav se narod složno okupio u Jeruzalemu.  Tada su Josadakov sin Ješua+ i drugi svećenici te Šealtielov sin Zerubabel+ i njegova braća počeli graditi žrtvenik Izraelovom Bogu da na njemu prinose žrtve paljenice, kako je zapisano u zakonu dobivenom preko Mojsija,+ sluge pravog Boga.  Tako su podignuli žrtvenik na mjestu na kojem se prije nalazio iako su bili u strahu od okolnih naroda.+ I počeli su na žrtveniku prinositi žrtve paljenice Jehovi, jutarnje i večernje žrtve paljenice.+  I proslavili su Blagdan sjenica*, kako je zapisano u Zakonu,+ i svaki su dan prinosili propisani broj žrtava paljenica.+  Potom su prinosili redovite žrtve paljenice+ i žrtve za mlađake+ i za sve svete blagdane koji se slave u čast Jehovi,+ a prinosili su i žrtve svih onih koji su spremno prinosili dragovoljni prinos+ Jehovi.  Od prvog dana sedmog mjeseca+ počeli su prinositi žrtve paljenice Jehovi iako temelj Jehovinog hrama još nije bio položen.  Klesarima+ i drugim zanatlijama+ davali su novac, a Sidoncima i Tircima hranu, piće i ulje da cedrovo drvo s Libanona dopreme morskim putem do Jope,+ po dopuštenju perzijskog kralja Kira.+  Druge godine nakon što su došli u Jeruzalem, drugog mjeseca te godine, dom pravog Boga počeli su graditi Šealtielov sin Zerubabel i Josadakov sin Ješua i ostala njihova braća, svećenici i leviti, te svi drugi koji su se iz zarobljeništva vratili u Jeruzalem.+ Postavili su levite od 20 godina naviše da nadgledaju radove na Jehovinom domu.  Tako su Ješua i njegovi sinovi i braća te Kadmiel i njegovi sinovi, koji su bili Judini potomci, počeli složno nadgledati one što su radili na domu pravog Boga, zajedno s Henadadovim sinovima+ te njihovim sinovima i braćom, levitima. 10  Kad su graditelji položili temelj Jehovinog hrama,+ došli su svećenici u službenoj odjeći s trubama+ i leviti, Asafovi potomci, s činelama kako bi hvalili Jehovu po uputama izraelskog kralja Davida.+ 11  I počeli su naizmjence pjevati+ hvaleći Jehovu i zahvaljujući mu: “Jer je dobar, jer njegova vjerna ljubav prema Izraelu traje vječno.”+ Potom je sav narod počeo glasno klicati hvaleći Jehovu jer je bio položen temelj Jehovinog doma. 12  Mnogi svećenici, leviti i poglavari rodova, stari ljudi koji su vidjeli prijašnji dom,+ glasno su plakali dok su gledali kako se polaže temelj ovom domu, a mnogi su drugi na sav glas klicali od radosti.+ 13  I nije se moglo razlikovati radosno klicanje od plača jer je narod tako glasno klicao da se vika čula vrlo daleko.

Bilješke