Ezekijel 6:1-14

  • Objava protiv izraelskih gora (1⁠–⁠14)

    • Odvratni idoli bit će poniženi (4⁠–⁠6)

    • “Tada ćete morati priznati da sam ja Jehova” (7)

6  Opet mi je došla Jehovina objava. Ovaj put bilo mi je rečeno:  “Sine čovječji, okreni se licem prema izraelskim gorama i prorokuj protiv njih.  Reci: ‘Izraelske gore, čujte objavu Svevišnjeg Gospodina Jehove: Ovako Svevišnji Gospodin Jehova kaže gorama, bregovima, rijekama i dolinama: “Poslat ću na vas mač i uništit ću vaše obredne uzvišice.  Porazbijat ću vaše žrtvenike i polomit ću vaše kadione stalke,+ a tijela vaših pobijenih pobacat ću pred vaše odvratne idole*.+  Bacit ću trupla Izraelaca pred njihove odvratne idole i porazbacat ću vaše kosti oko vaših žrtvenika.+  Gdje god boravite, vaši će gradovi biti opustošeni+ i vaše će obredne uzvišice biti uništene te će ležati opustošene.+ Vaši će žrtvenici biti razbijeni i skršeni, vaši će odvratni idoli nestati, vaši će kadioni stalci biti polomljeni, a djela vaših ruku bit će zatrta.  Ljudi će padati pobijeni među vama,+ i tada ćete morati priznati da sam ja Jehova.+  Ali dopustit ću da neki od vas preostanu – oni će umaknuti maču kad se nađete među narodima, rasijani po zemljama.+  Oni koji umaknu sjetit će me se među narodima u koje budu odvedeni kao zarobljenici.+ Shvatit će da sam se jako ražalostio zbog njihovog nevjernog* srca koje se okrenulo od mene+ i zbog njihovih očiju koje žude* za njihovim odvratnim idolima.+ Stidjet će se sveg zla i svih gadosti koje su činili i gnušat će se nad njima.+ 10  Tada će morati priznati da sam ja Jehova i da to što sam im prijetio da ću im nanijeti nevolju nisu bile prazne riječi.”’+ 11  Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Plješći rukama i udaraj nogom o tlo u znak žalosti te jadikuj zbog sveg zla i svih gadosti koje je činio izraelski narod, jer će izginuti od mača, gladi i pošasti.+ 12  Tko bude daleko, umrijet će od pošasti. Tko bude blizu, poginut će od mača. A tko umakne tome i preživi, umrijet će od gladi. Tako ću na njima iskaliti svoj gnjev.+ 13  I tada će morati priznati da sam ja Jehova,+ kad njihovi pobijeni budu ležali među njihovim odvratnim idolima, svuda oko njihovih žrtvenika,+ na svakom visokom brdu, na svim gorskim vrhovima, pod svakim drvetom koje se zeleni i pod granama velikih stabala – svagdje gdje su prinosili mirisne prinose* kako bi umirili sve svoje odvratne idole.+ 14  Dignut ću ruku na njih i pretvorit ću im zemlju u pustoš, pa će sva mjesta u kojima borave postati pustija od pustinje kod Dible. I tada će morati priznati da sam ja Jehova.’”

Bilješke

Moguće je da je hebrejski izraz srodan riječi koja znači “izmet”. Njime se izražavao prezir.
Ili: “pohotno idu”.
Ili: “bludničkog”.
Ili: “ugodan miris”.