Ezekijel 45:1-25

45  ‘Kad budete dijelili zemlju u nasljedstvo,+ prinesite Jehovi kao prilog sveti dio zemlje.+ Neka on bude dug 25 000 lakata*, a širok 10 000 lakata.+ Cijelo to područje* bit će sveti dio.  Unutar tog područja neka se za sveto mjesto odvoji zemljište u obliku četverokuta dugo 500 lakata i široko 500 lakata,+ a sa svake strane neka se ostavi 50 lakata za pašnjake.+  Od tog područja izmjeri 25 000 lakata u dužinu i 10 000 u širinu. Unutar njega nalazit će se svetište, ono što je posebno sveto.  To će područje biti sveti dio zemlje, a pripadat će svećenicima,+ slugama u svetištu, koji pristupaju Jehovi kako bi mu služili.+ Ondje će biti njihove kuće i sveto mjesto za svetište.  A levitima, slugama u hramu, pripadat će dio zemlje dug 25 000 lakata, a širok 10 000 lakata.+ Oni će posjedovati 20 blagovaonica*.+  Gradu dajte u posjed područje dugo 25 000 lakata (što odgovara dužini svetog područja), a široko 5000 lakata.+ Ono će pripadati cijelom izraelskom narodu.  Poglavaru će pripadati zemlja s obje strane svetog područja i područja koje je dano gradu. Nalazit će se duž svetog područja i područja koje je dano gradu – sa zapadne strane i s istočne strane. Dužina tog područja od zapadne do istočne granice odgovarat će dužini susjednih plemenskih posjeda.+  Ta će zemlja biti njegov posjed u Izraelu. Moji poglavari neće više tlačiti moj narod+ i razdijelit će preostalu zemlju izraelskom narodu po njegovim plemenima.’+  Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Prevršili ste svaku mjeru, izraelski poglavari!’ ‘Ostavite se nasilja i tlačenja te činite ono što je pošteno i pravedno.+ Prestanite oduzimati posjede mom narodu’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 10  ‘Koristite točnu vagu, pravu efu* i pravi bat*.+ 11  Neka mjerne posude za efu i bat imaju točno utvrđenu zapremninu. Bat neka sadrži desetinu homera* i efa neka sadrži desetinu homera. Neka se te mjere određuju prema homeru. 12  Šekel*+ neka bude 20 gera*. A 20 šekela i 25 šekela i 15 šekela neka vam bude 1 mane*.’ 13  ‘Ovo je prilog koji ćete prinositi: šestinu efe od svakog homera pšenice i šestinu efe od svakog homera ječma. 14  Količina ulja koja će se davati kao prilog neka se određuje batom. Bat je desetina kora*, a 10 bata je 1 homer – da, 10 bata je 1 homer. 15  Dajte kao prilog po jednu ovcu na svakih 200 ovaca iz izraelskih stada. Svi ti prilozi koristit će se za žitne žrtve,+ za cijele žrtve paljenice+ i za žrtve zajedništva+ kako bi se izvršio obred očišćenja za narod’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 16  ‘Sav narod davat će taj prilog+ izraelskom poglavaru. 17  A poglavar će biti zadužen za cijele žrtve paljenice,+ žitne žrtve+ i žrtve ljevanice koje će se prinositi na blagdane,+ mlađake, dane počinka+ – tijekom svih svetkovina izraelskog naroda.+ On će morati donositi žrtve za grijeh, žitne žrtve, cijele žrtve paljenice i žrtve zajedništva kako bi se izvršio obred očišćenja za izraelski narod.’ 18  Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Prvog dana prvog mjeseca uzmi iz krda junca bez mane i očisti svetište od grijeha.+ 19  Neka svećenik uzme nešto krvi žrtve za grijeh i neka je nanese na dovratnike hrama,+ na četiri ugla stepenastog postolja na kojem stoji žrtvenik te na dovratnike vrata unutarnjeg dvorišta. 20  Tako učini i sedmog dana u mjesecu zbog svih koji su zgriješili nenamjerno ili u neznanju.+ Izvršite obred očišćenja za hram.+ 21  Četrnaestog dana prvog mjeseca slavite Pashu.+ Neka se sedam dana jedu beskvasni kruhovi.+ 22  Tog dana neka poglavar za sebe i za sav narod donese junca za žrtvu za grijeh.+ 23  Neka tijekom sedam dana blagdana svaki dan donese sedam junaca i sedam ovnova bez mane da se cijeli prinesu Jehovi kao žrtva paljenica.+ Neka svaki dan donese i jednog jarca za žrtvu za grijeh. 24  Neka donese i žitnu žrtvu – efu za svakog junca i efu za svakog ovna te hin* ulja za svaku efu. 25  Petnaestog dana sedmog mjeseca neka donese isti takav prinos i neka tako čini svih sedam dana blagdana.+ Neka donese isti prinos za žrtvu za grijeh, za cijelu žrtvu paljenicu i za žitnu žrtvu te isti prinos ulja.’”

Bilješke

Ili: “Sve unutar tih granica”.
Riječ je o dugom laktu. Vidi dodatak B14.
Ili: “prostorija”.
Ili: “mina”. Vidi dodatak B14.