Ezekijel 40:1-49

40  Dvadeset i pete godine našeg izgnanstva,+ a četrnaeste godine otkako je grad pao,+ početkom te godine, desetog dana prvog mjeseca, upravo tog dana obuzeo me Jehovin duh* i Bog me odveo u grad.+  U viđenjima koja mi je dao, Bog me odveo u izraelsku zemlju i postavio me na vrlo visoku goru,+ na kojoj se s južne strane nalazilo zdanje koje je izgledalo kao grad.  Kad me doveo onamo, ugledao sam čovjeka koji je izgledao kao da je od bakra.+ U ruci je imao laneno uže i mjernu trsku*,+ a stajao je na vratima.  Taj mi je čovjek rekao: “Sine čovječji, dobro gledaj, pomno slušaj i obrati pažnju* na sve što ću ti pokazati jer si zato doveden ovamo. Objavi izraelskom narodu sve što vidiš.”+  Vidio sam zid koji je okruživao područje oko hrama*. A čovjek je u ruci imao mjernu trsku dugu 6 lakata (svaki je lakat bio za 1 dlan duži od uobičajenog lakta)*. Izmjerio je zid – bio je širok jednu trsku i visok jednu trsku.  Zatim je došao do vrata* koja su gledala na istok+ i popeo se uza stepenice. Izmjerio je prag vrata – bio je širok jednu trsku, a i prag na drugom kraju bio je širok jednu trsku.  Svaka stražarnica bila je duga jednu trsku i široka jednu trsku, a razmak između stražarnica+ iznosio je 5 lakata. Prag vrata što se nalazio uz predvorje vrata koje je gledalo prema hramu bio je širok jednu trsku.  Izmjerio je predvorje vrata koje je gledalo prema hramu – bilo je široko jednu trsku.  Izmjerio je predvorje vrata – bilo je široko 8 lakata. Izmjerio je i njegove polustupove – bili su široki 2 lakta. Predvorje vrata gledalo je prema hramu. 10  Vrata koja su gledala na istok sa svake su strane imala po tri stražarnice. Sve tri bile su iste veličine, a i polustupovi s obje strane bili su iste veličine. 11  Zatim je na vratima izmjerio širinu samog ulaza – iznosila je 10 lakata. Izmjerio je i ukupnu širinu* vanjskog dijela vrata – iznosila je 13 lakata. 12  Sa svake strane vrata pred stražarnicama bio je ograđeni prostor koji je bio izbočen jedan lakat. Stražarnice i s jedne i s druge strane bile su svaka po 6 lakata. 13  Potom je izmjerio vrata od ruba krova iznad jedne stražarnice* do ruba krova iznad druge – širina je iznosila 25 lakata. Ulazi u stražarnice bili su jedan nasuprot drugome.+ 14  Zatim je izmjerio polustupove – bili su visoki 60 lakata. Izmjerio je i polustupove u ostalim vratima oko dvorišta. 15  Od vanjskog zida prednjeg ulaza do vanjskog zida predvorja tih vrata koje je gledalo prema hramu bilo je 50 lakata. 16  Stražarnice i polustupovi što su bili sa svake strane u unutrašnjosti vrata imali su prozore kojima su otvori s vanjske strane zida bili uži, a s unutarnje širi*.+ I predvorja vrata imala su prozore sa svake strane, a na polustupovima bili su ukrasi u obliku palme.+ 17  Zatim me uveo u vanjsko dvorište. Ondje sam vidio blagovaonice*+ i pločnik koji se protezao svuda oko dvorišta. Na tom pločniku nalazilo se 30 blagovaonica. 18  Širina pločnika, koji se protezao od bočne strane vrata, odgovarala je dužini vrata. Pločnik je bio niži od poda unutarnjeg dvorišta. 19  Zatim je izmjerio udaljenost* od pročelja donjih vrata do pročelja vrata koja su vodila u unutarnje dvorište – iznosila je 100 lakata na istočnoj strani i na sjevernoj strani. 20  Vanjsko je dvorište imalo vrata koja su gledala na sjever. Izmjerio je njihovu dužinu i širinu. 21  Sa svake su strane imala po tri stražarnice. U ovim su vratima polustupovi i predvorje bili iste veličine kao i u prvim vratima. Vrata su bila duga 50 lakata, a široka 25 lakata. 22  Njihovi prozori, predvorje i ukrasi u obliku palme+ bili su iste veličine kao i u istočnim vratima. Do njih se uspinjalo uza sedam stepenica, a potom se dolazilo u predvorje. 23  Unutarnje dvorište imalo je vrata nasuprot sjevernim vratima i vrata nasuprot istočnim vratima. Izmjerio je udaljenost između nasuprotnih vrata – iznosila je 100 lakata. 24  Zatim me odveo na jug. Vidio sam vrata koja su gledala na jug.+ Izmjerio je njihove polustupove i predvorje – bili su iste veličine kao i oni u drugim vratima. 25  Vrata su na bočnim stranama i na onoj strani gdje je bilo predvorje imala prozore, koji su bili isti kao i prozori u drugim vratima. Vrata su bila duga 50 lakata, a široka 25 lakata. 26  Do njih se uspinjalo uza sedam stepenica,+ a potom se dolazilo u predvorje. Na polustupovima su bili ukrasi u obliku palme, po jedan na svakom polustupu. 27  Unutarnje dvorište imalo je vrata koja su gledala na jug. Izmjerio je udaljenost između tih vrata i drugih vrata koja su gledala na jug – iznosila je 100 lakata. 28  Zatim me kroz južna vrata uveo u unutarnje dvorište. Izmjerio je južna vrata – bila su iste veličine kao i ostala. 29  Njihove stražarnice, polustupovi i predvorje bili su iste veličine kao i u drugim vratima. Vrata su na bočnim stranama i na onoj strani na kojoj je bilo predvorje imala prozore. Vrata su bila duga 50 lakata, a široka 25 lakata.+ 30  Predvorja vrata koja su bila oko dvorišta bila su duga 25 lakata, a široka 5 lakata. 31  Predvorje vrata gledalo je na vanjsko dvorište. Na njegovim polustupovima bili su ukrasi u obliku palme,+ a do njega se uspinjalo uz osam stepenica.+ 32  Zatim me s istoka uveo u unutarnje dvorište i izmjerio vrata – bila su iste veličine kao i ostala. 33  Njihove stražarnice, polustupovi i predvorje bili su iste veličine kao i u drugim vratima. Vrata su na bočnim stranama i na onoj strani na kojoj je bilo predvorje imala prozore. Vrata su bila duga 50 lakata, a široka 25 lakata. 34  Predvorje vrata gledalo je na vanjsko dvorište. Na oba njegova polustupa bili su ukrasi u obliku palme, a do njega se uspinjalo uz osam stepenica. 35  Potom me uveo u sjeverna vrata+ i izmjerio ih – bila su iste veličine kao i ostala. 36  Njihove stražarnice, polustupovi i predvorje bili su isti kao i u drugim vratima. Imala su prozore na tri strane*. Bila su duga 50 lakata, a široka 25 lakata. 37  Polustupovi na ulazu u predvorje gledali su na vanjsko dvorište. Na oba polustupa bili su ukrasi u obliku palme, a do njega se uspinjalo uz osam stepenica. 38  Blagovaonica i ulaz u nju nalazili su se pored polustupova u vratima. Ondje su se prale paljenice koje su se prinosile cijele.+ 39  U predvorju vrata nalazila su se dva stola na jednoj strani i dva stola na drugoj strani. Na njima su se klale životinje koje su se prinosile kao cijele žrtve paljenice,+ žrtve za grijeh+ i žrtve za krivnju.+ 40  I s vanjske strane, kako se uspinje do sjevernih vrata, bila su dva stola. S druge strane ulaza u predvorje vrata bila su još dva stola. 41  Sa svake strane vrata nalazila su se po četiri stola – ukupno osam stolova – na kojima su se klale žrtvene životinje. 42  Četiri stola za cijele žrtve paljenice bila su od klesanog kamena. Bili su dugi lakat i pol, široki lakat i pol, a visoki 1 lakat. Na njima je stajao pribor za klanje paljenica i drugih žrtava. 43  Unutra su na zidovima posvuda bile pričvršćene police široke 1 dlan. Na stolove se stavljalo meso žrtava prinesenih na dar. 44  Vani, kraj unutarnjih vrata, bile su blagovaonice za pjevače.+ Nalazile su se u unutarnjem dvorištu, pored sjevernih vrata, a pročelje im je gledalo na jug. Još jedna blagovaonica nalazila se pored istočnih vrata, a pročelje joj je gledalo na sjever. 45  On mi je rekao: “Ova blagovaonica kojoj pročelje gleda na jug namijenjena je svećenicima koji služe u hramu.+ 46  Blagovaonica kojoj pročelje gleda na sjever namijenjena je svećenicima koji služe kod žrtvenika.+ To su Sadokovi potomci,+ Levijevci koji su zaduženi da pristupaju Jehovi kako bi mu služili.”+ 47  Potom je izmjerio unutarnje dvorište. Bilo je četverokutno, dugo 100 lakata i široko 100 lakata. Pred hramom je bio žrtvenik. 48  Zatim me uveo u predvorje hrama+ i izmjerio polustupove na ulazu u predvorje – polustup na jednoj strani bio je širok 5 lakata, a i onaj na drugoj strani bio je širok 5 lakata. Polustup na jednoj strani ulaza bio je izbočen 3 lakta, a i onaj na drugoj strani bio je izbočen 3 lakta. 49  Predvorje je bilo dugo 20 lakata, a široko 11* lakata. U njega se uspinjalo stepenicama. Pored polustupova na vratima bili su stupovi, jedan s jedne strane i jedan s druge strane.+

Bilješke

Dosl.: “na mene se spustila Jehovina ruka”.
Ili: “neka ti srce prione”.
Dosl.: “doma”. U poglavljima 40–48 izraz “hram” odnosi se na sam hram ili na cijelo hramsko područje.
Riječ je o dugom laktu. Vidi dodatak B14.
U Ezekijelovoj viziji izraz “vrata” u većini slučajeva označava zasebnu građevinu – zdanje s nekoliko ulaza i prozora.
Dosl.: “dužinu”.
Moguće je da je riječ o vrhu zida stražarnice.
Moguće i: “s vanjske strane zida bili širi, a s unutarnje uži”.
Ili: “prostorije”.
Dosl.: “širinu”.
Dosl.: “sa svake strane”.
Moguće i: “12”.