Ezekijel 19:1-14

19  “Zapjevaj tužaljku o Izraelovim poglavarima  i reci: ‘Što je bila tvoja majka? Lavica među lavovima. Ležala je među snažnim lavovima i podizala svoje mladunce.   Othranila je jednog svog mladunca i on je postao snažan mladi lav.+ Naučio je razdirati plijen. Čak je i ljude proždirao.   Narodi su čuli za njega i uhvatili ga u jamute su ga kukama odvukli u Egipat.+   Lavica je čekala i na koncu vidjela kako nema nade da će se vratiti. Stoga je uzela drugog mladunca da bi od njega načinila snažnog mladog lava.   On se isto kretao među lavovima i postao je snažan mladi lav. Naučio je razdirati plijen te je čak i ljude proždirao.+   Vrebao je plijen među njihovim utvrdama i pustošio njihove gradove,pa se u opustjeloj zemlji posvuda čula njegova rika.+   Narodi iz okolnih zemalja okomili su se na njega i bacili na njega mrežui on je upao u njihovu jamu.   Kukama su ga dovukli u kavez i odveli babilonskom kralju. Ondje su ga zatvorili da se njegova rika više ne čuje po izraelskim gorama. 10  Tvoja je majka bila kao loza*+ zasađena pokraj voda. Bila je rodna i razgranata zbog obilja vode. 11  Imala je jake grane, pogodne za vladalačka žezla. Narasla je i uzdignula se iznad drugog drveća,postala je uočljiva zbog svoje visine i svoje guste krošnje. 12  Ali u gnjevu je bila iščupana+ i bačena na zemljui istočni vjetar sasušio je njene plodove. Njene su jake grane bile otrgnute te su se osušile+ i progutala ih je vatra.+ 13  Sada je zasađena u pustinji,u bezvodnoj, žednoj zemlji.+ 14  Od njenih grana proširila se vatra te je progutala njene mladice i plodove,pa na njoj više nije bilo nijedne jake grane, pogodne za vladalačko žezlo.+ To je tužaljka, koja će se i dalje pjevati kao tužaljka.’”

Bilješke

Dosl.: “loza u tvojoj krvi”.