Djela apostolska 25:1-27

25  A Fest+ je, tri dana nakon što je preuzeo vlast u provinciji*, otišao iz Cezareje u Jeruzalem.  Ondje su mu svećenički glavari i ugledni Židovi iznijeli optužbe protiv Pavla.+ Počeli su ga moliti  da im učini uslugu i pošalje Pavla u Jeruzalem. Naime, spremali su zasjedu kako bi ga ubili dok je na putu.+  No Fest je odgovorio da Pavao treba ostati u zatvoru u Cezareji te da će se uskoro i on vratiti onamo.  Rekao je: “Neka vaši vođe pođu sa mnom i optuže ga ako je on doista za nešto kriv.”+  Nakon što je među njima proveo najviše osam do deset dana, vratio se u Cezareju. Sutradan je sjeo na sudačku stolicu i zapovjedio da dovedu Pavla.  Kad su ga doveli, okružili su ga Židovi koji su došli iz Jeruzalema i iznijeli protiv njega mnoge teške optužbe koje nisu mogli dokazati.+  A Pavao je u svoju obranu rekao: “Nisam se ogriješio ni o židovski Zakon, ni o hram, ni o cara*.”+  No Fest je htio ugoditi Židovima,+ pa je upitao Pavla: “Želiš li ići u Jeruzalem da ti se ondje preda mnom za to sudi?” 10  Pavao je odgovorio: “Stojim pred carskom sudačkom stolicom, ovdje mi se treba suditi. Ništa nisam skrivio Židovima, kao što i sam dobro znaš. 11  Ako sam doista zločinac i ako sam počinio nešto što zaslužuje smrt,+ ne tražim da me se poštedi smrti. Ali ako optužbe koje ovi ljudi iznose protiv mene nemaju temelja, nitko nema pravo predati me njima samo zato da bi im ugodio. Prizivam se na cara!”+ 12  Tada je Fest porazgovarao sa svojim savjetnicima, pa mu je odgovorio: “Na cara si se prizvao, pred cara ćeš i ići.” 13  Nakon nekoliko dana kralj Agripa* i Berenika došli su u Cezareju pozdraviti Festa. 14  Ondje su proveli nekoliko dana i Fest je kralju iznio Pavlov slučaj: “Ovdje je jedan čovjek kojeg je Feliks ostavio u zatvoru. 15  Kad sam bio u Jeruzalemu, svećenički glavari i židovski starješine iznijeli su optužbe protiv njega,+ tražeći od mene da ga osudim. 16  Ali ja sam im odgovorio da kod Rimljana nije običaj izručiti nekog čovjeka samo zato da bi se nekome ugodilo, nego da se optuženik najprije treba suočiti sa svojim tužiteljima i dobiti priliku da se brani od optužbe.+ 17  Stoga nisam gubio vrijeme kad su oni došli ovamo, nego sam već sutradan sjeo na sudačku stolicu i zapovjedio da dovedu tog čovjeka. 18  Kad su tužitelji ustali i počeli govoriti, nisu ga optužili ni za jedan zločin koji sam ja mislio da je počinio.+ 19  Oni su se naprosto sporili s njim zbog svojih vjerovanja+ i zbog nekog čovjeka po imenu Isus, koji je umro, ali za kojeg Pavao tvrdi da je živ.+ 20  Nisam bio siguran kako riješiti taj spor, pa sam ga upitao bi li htio ići u Jeruzalem da mu se ondje za to sudi.+ 21  Ali kad se Pavao prizvao na cara i zatražio da u zatvoru čeka odluku Njegovog Veličanstva*,+ zapovjedio sam da ga čuvaju u zatvoru dok ga ne pošaljem caru.” 22  Tada je Agripa rekao Festu: “I ja bih volio čuti tog čovjeka.”+ A on mu je odvratio: “Sutra ćeš ga čuti.” 23  Tako su sutradan Agripa i Berenika došli u razmetljivoj raskoši i ušli u dvoranu u pratnji tisućnika i uglednih ljudi tog grada. Na Festovu zapovijed doveli su Pavla. 24  Tada je Fest rekao: “Kralju Agripa i svi vi koji ste ovdje s nama, pogledajte ovog čovjeka! Zbog njega su mi se obratili svi Židovi i u Jeruzalemu i ovdje, vičući da ga treba pogubiti.+ 25  Ali ja sam ustanovio da nije učinio ništa čime bi zaslužio smrt.+ Kad se on prizvao na Njegovo Veličanstvo, odlučio sam poslati ga k njemu. 26  Ali nemam protiv njega ništa opipljivo što bih mogao napisati svom Gospodaru. Stoga sam ga izveo pred sve vas, a posebno pred tebe, kralju Agripa, da bih nakon ove istrage imao što napisati. 27  Jer čini mi se nerazumnim poslati zatvorenika u Rim, a ne navesti optužbe protiv njega.”

Bilješke

Odnosno u Judeji.
Ili: “cezara”.
Odnosno Herod Agripa II. Vidi Rječnik.
Ili: “Augusta”. Riječ je o tituli rimskog cara.