Djela apostolska 18:1-28

18  Nakon toga Pavao je otišao iz Atene i došao u Korint.  Ondje je sreo nekog Židova po imenu Akvila,+ koji je bio rodom iz Ponta. On je sa svojom ženom Priscilom kratko prije toga došao iz Italije jer je Klaudije naredio da svi Židovi napuste Rim. Tako je Pavao otišao k njima.  Budući da su se bavili istim zanatom – po zanimanju su bili izrađivači šatora – ostao je kod njih i radio s njima.+  Svake je subote*+ držao govor* u sinagogi+ i nastojao uvjerljivim riječima potaknuti Židove i Grke da povjeruju u ono što je govorio.  Kad su Sila+ i Timotej+ došli iz Makedonije*, Pavao se potpuno posvetio propovijedanju Božje riječi, svjedočeći Židovima o Isusu i dokazujući im da je on doista Krist.+  Ali kako su mu se oni protivili i vrijeđali ga, otresao je prašinu sa svoje haljine+ i rekao im: “Sami ćete biti krivi za ono što će vas snaći.*+ Ja sam nedužan*.+ Odsad idem neznabošcima*.”+  Tako više nije propovijedao ondje*, nego u kući bogobojaznog čovjeka po imenu Ticije Just, koja se nalazila odmah do sinagoge.  A Krisp,+ predstojnik sinagoge, povjerovao je u Gospodina zajedno sa svim svojim ukućanima. I mnogi Korinćani koji su čuli dobru vijest povjerovali su i krstili se.  Jedne noći Gospodin je u viđenju rekao Pavlu: “Ne boj se! Samo nastavi govoriti, nemoj šutjeti. 10  Ja sam s tobom+ i nitko te neće napasti niti će ti nanijeti zlo. U ovom gradu ima još mnogo ljudi koji će povjerovati u mene.” 11  Tako je ostao ondje godinu i šest mjeseci, poučavajući ljude Božjoj riječi. 12  Dok je Galion bio prokonzul* Ahaje, Židovi su se udružili i napali Pavla te ga odveli pred sudačku stolicu. 13  Rekli su: “Ovaj nagovara ljude da štuju Boga na način koji je protivan zakonu.” 14  A kad je Pavao zaustio da nešto kaže, Galion je rekao Židovima: “Židovi, da se radi o kakvoj nepravdi ili o teškom zločinu, imalo bi smisla da vas saslušam. 15  Ali budući da su u pitanju rasprave o riječima, imenima i vašem Zakonu,+ riješite to sami. Ja ne želim biti sudac u tome.” 16  Tada ih je otjerao od sudačke stolice. 17  Nato su svi zgrabili Sostena,+ predstojnika sinagoge, i počeli ga tući pred sudačkom stolicom. Ali Galion se uopće nije htio miješati u to. 18  Pavao je ostao ondje još neko vrijeme, a onda se pozdravio s braćom te je zajedno s Priscilom i Akvilom otplovio prema Siriji. Prije toga se u Kenhreji+ ošišao na kratko jer je dao zavjet. 19  Kad su stigli u Efez, Pavao ih je ostavio te je otišao u sinagogu i raspravljao sa Židovima.+ 20  Oni su ga molili da još malo ostane s njima, ali on nije pristao, 21  nego se oprostio s njima i rekao im: “Vratit ću se k vama, ako bude Jehovina* volja.” Tako je otplovio iz Efeza 22  i došao u Cezareju. Zatim je otišao gore* i pozdravio skupštinu, a onda je otputovao u Antiohiju.+ 23  Ondje je proveo neko vrijeme, a potom je otišao i putovao od grada do grada po Galaciji i Frigiji,+ jačajući sve učenike.+ 24  A u Efez je stigao neki Židov po imenu Apolon,+ koji je bio rodom iz Aleksandrije. On je bio rječit čovjek i dobro je poznavao Pisma. 25  Bio je poučen o Jehovinom* putu. Budući da ga je duh poticao na revnost, govorio je i naučavao istinu o Isusu, ali poznavao je samo Ivanovo krštenje. 26  On je počeo odvažno govoriti u sinagogi. Kad su ga čuli Priscila i Akvila,+ pozvali su ga k sebi i točnije mu objasnili Božji put. 27  Budući da je želio otići u Ahaju, braća su pisala tamošnjim učenicima i potaknula ih da ga ljubazno prime. Kad je došao onamo, mnogo je pomogao onima koji su zahvaljujući Božjoj nezasluženoj dobroti postali vjernici. 28  Naime, u javnim je raspravama odlučno i uvjerljivo pobijao tvrdnje koje su iznosili Židovi, dokazujući na temelju Pisama da je Isus doista Krist.+

Bilješke

Ili: “dana počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.
Ili: “raspravljao s prisutnima”.
Riječ je o rimskoj provinciji. Vidi Rječnik.
Dosl.: “čist”.
Ili: “Vaša će krv pasti na vaše glave.”
Odnosno u sinagogi.
Titula vladara koji je upravljao nekom provincijom u Rimskom Carstvu. Vidi Rječnik.
Po svemu sudeći, u Jeruzalem.