Djela apostolska 14:1-28

14  U Ikoniju su Pavao i Barnaba ušli u židovsku sinagogu i govorili tako uvjerljivo da su brojni Židovi i Grci postali vjernici.  Ali Židovi koji nisu povjerovali uzbunili su neznabošce* i nahuškali ih na braću.+  Zato su Pavao i Barnaba dulje vrijeme ostali ondje i odvažno govorili u Jehovino* ime, a on je potvrdio da odobrava objavljivanje poruke o svojoj nezasluženoj dobroti tako što je preko njih činio znakove i čuda*.+  No stanovnici grada podijelili su se – jedni su bili za Židove, a drugi za apostole.  Tada su se neznabošci i Židovi te njihovi poglavari dogovorili da ih napadnu i kamenuju.+  Kad su apostoli to saznali, pobjegli su odande i otišli u likaonske gradove Listru i Derbu i njihovu okolicu.+  Ondje su objavljivali dobru vijest.  A u Listri je bio neki čovjek kojem su noge bile uzete* od rođenja, pa nikad nije hodao.  Taj je čovjek sjedio i slušao Pavla kako govori. A Pavao je pogledao u njega i vidio da ima vjeru po kojoj može biti izliječen,+ 10  pa mu je glasno rekao: “Stani na noge!” I čovjek je skočio i počeo hodati.+ 11  Kad je mnoštvo vidjelo što je Pavao učinio, povikalo je na likaonskom jeziku: “Bogovi su u ljudskom obličju sišli k nama!”+ 12  I Barnabu su nazvali Zeusom, a Pavla Hermesom, jer je uglavnom on govorio. 13  A svećenik iz Zeusovog hrama, koji je bio smješten na ulazu u grad, doveo je bikove i donio vijence pred gradska vrata te je s mnoštvom htio prinijeti žrtve. 14  Kad su apostoli Barnaba i Pavao to čuli, razderali su svoje haljine i utrčali među mnoštvo, vičući: 15  “Ljudi, zašto to radite? I mi smo samo ljudi, kao i vi!+ Objavljujemo vam dobru vijest da biste se odrekli tih ispraznih djela i počeli štovati živog Boga, koji je načinio nebo, zemlju i more i sve što je u njima.+ 16  On je u prošlosti dopuštao svim narodima da idu svojim putem,+ 17  premda je i tada svjedočio o sebi+ čineći dobro: davao vam je kišu s neba i rodne godine,+ davao vam je obilje hrane i ispunjavao vaša srca radošću.”+ 18  Unatoč svemu što su rekli, jedva su uspjeli spriječiti mnoštvo da im prinese žrtve. 19  Ali iz Antiohije i Ikonija stigli su Židovi i okrenuli narod+ protiv Pavla, pa ga je mnoštvo kamenovalo i odvuklo izvan grada, misleći da je mrtav.+ 20  A kad su se učenici skupili oko njega, on je ustao i vratio se u grad. Sutradan je s Barnabom otišao u Derbu.+ 21  Kad su objavili dobru vijest u tom gradu i mnogima pomogli da postanu učenici, vratili su se u Listru, Ikonij i Antiohiju. 22  Ondje su jačali učenike,+ hrabreći ih da ostanu čvrsti u vjeri i govoreći: “Kroz mnoge nevolje ući ćemo u Božje kraljevstvo.”+ 23  I u svakoj su skupštini imenovali starješine.+ Molili su se i postili+ te su ih povjerili Jehovi*, u kojeg su povjerovali. 24  Potom su prošli kroz Pizidiju i došli u Pamfiliju.+ 25  Nakon što su objavili riječ u Pergi, otišli su u Ataliju. 26  Odande su otplovili u Antiohiju, gdje im je na početku bila ukazana Božja nezaslužena dobrota i povjeren zadatak koji su sada izvršili.+ 27  Kad su stigli onamo i okupili skupštinu, ispričali su što je sve Bog preko njih učinio i kako je neznabošcima omogućio da postanu vjernici*.+ 28  I ostali su s učenicima duže vrijeme.

Bilješke

Ili: “znamenja”.
Ili: “paralizirane”.
Dosl.: “otvorio vrata k vjeri”.