Brojevi 9:1-23

9  Prvog mjeseca+ druge godine nakon izlaska iz Egipta Jehova se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji i rekao mu:  “Neka Izraelci pripreme pashalnu žrtvu+ u propisano vrijeme.+  Pripremite je u propisano vrijeme, u suton* četrnaestog dana ovog mjeseca. Pripremite je prema svim odredbama i propisima koji se odnose na nju.”+  Tako je Mojsije rekao Izraelcima da pripreme pashalnu žrtvu.  I pripremili su pashalnu žrtvu u Sinajskoj pustinji u suton četrnaestog dana prvog mjeseca. Izraelci su sve učinili onako kako je Jehova zapovjedio Mojsiju.  A neki su bili nečisti jer su dodirnuli mrtvaca,+ pa tog dana nisu mogli pripremiti pashalnu žrtvu. Zato su tog dana došli pred Mojsija i Arona.+  I rekli su Mojsiju: “Mi smo nečisti jer smo dodirnuli mrtvaca. Zašto bi nam zbog toga bilo uskraćeno prinijeti žrtvu Jehovi u propisano vrijeme zajedno s ostalim Izraelcima?”+  Tada im je Mojsije rekao: “Pričekajte da čujem što će Jehova zapovjediti za vas.”+  A Jehova je rekao Mojsiju: 10  “Kaži Izraelcima: ‘Ako se tko od vas ili od vaših potomaka onečisti dodirnuvši mrtvaca+ ili ako bude na dalekom putu, neka ipak pripremi pashalnu žrtvu Jehovi. 11  Neka je pripremi četrnaestog dana drugog mjeseca,+ u suton. Neka je jede s beskvasnim kruhom i gorkim biljem.+ 12  Neka ništa od nje ne ostavi do jutra+ i neka ne slomi nijednu kost na njoj.+ Neka je pripremi prema svim odredbama koje se odnose na Pashu. 13  Ali ako je tko čist i ne bude na putu, a ipak propusti pripremiti pashalnu žrtvu, taj neka se pogubi i tako ukloni iz svog naroda+ jer nije prinio Jehovi žrtvu u propisano vrijeme. Neka taj čovjek odgovara za svoj grijeh. 14  Ako s vama živi došljak, neka i on pripremi pashalnu žrtvu Jehovi.+ Neka je pripremi prema odredbama i propisima koji se odnose na Pashu.+ Neka iste odredbe vrijede i za vas i za došljake.’”+ 15  Na dan kad je podignut sveti šator+ oblak je prekrio šator. A od večeri do jutra nad tim je šatorom, u kojem se nalazio kovčeg svjedočanstva, bilo nešto nalik vatri.+ 16  Tako je bilo stalno: danju ga je prekrivao oblak, a noću nešto nalik vatri.+ 17  Kad bi se god oblak podignuo sa šatora, Izraelci bi odmah krenuli.+ A gdje bi se oblak zaustavio, ondje bi se Izraelci utaborili.+ 18  Na Jehovinu bi zapovijed krenuli i na Jehovinu bi se zapovijed utaborili.+ Dok bi god oblak stajao nad šatorom, oni bi bili utaboreni. 19  Ako bi oblak ostao nad šatorom dugo vremena, Izraelci bi se držali Jehovine zapovijedi i ne bi kretali na put.+ 20  Ponekad bi oblak ostao nad šatorom nekoliko dana. Oni bi, po Jehovinoj zapovijedi, ostali utaboreni, a krenuli bi kad bi Jehova to zapovjedio. 21  Ponekad bi oblak ostao nad šatorom samo od večeri do jutra. Ujutro bi se oblak podignuo i oni bi krenuli. Po danu ili po noći, kad god bi se oblak podignuo, oni bi krenuli na put.+ 22  Sve dok bi oblak stajao nad svetim šatorom – bilo to dva dana, mjesec dana ili duže – Izraelci bi ostali utaboreni i ne bi kretali na put. Ali čim bi se oblak podignuo, oni bi krenuli. 23  Na Jehovinu bi se zapovijed utaborili i na Jehovinu bi zapovijed krenuli. Činili su što je Jehova tražio od njih, kao što je Jehova zapovjedio preko Mojsija.

Bilješke

Dosl.: “između dvije večeri”.