Brojevi 8:1-26

8  Jehova je rekao Mojsiju:  “Kaži Aronu: ‘Kad budeš palio uljanice na svijećnjaku, neka sedam uljanica osvjetljava prostor ispred njega.’”+  I Aron je učinio tako. Upalio je uljanice da osvjetljavaju prostor ispred svijećnjaka,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.  Svijećnjak je bio načinjen od kovanog zlata – od središnjeg stupa do cvjetova bio je iskovan od zlata.+ Bio je izrađen po uzoru na ono što je Jehova u viđenju+ pokazao Mojsiju.  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Odijeli levite od Izraelaca i očisti ih.+  Ovako ih očisti: Poškropi ih vodom koja čisti od grijeha, a oni neka obriju cijelo tijelo, operu svoju odjeću i tako se očiste.+  Neka zatim uzmu junca+ i žitnu žrtvu+ od finog brašna pomiješanog s uljem koja ide uz to, a ti uzmi drugog junca kao žrtvu za grijeh.+  Dovedi levite pred šator sastanka i sakupi sve Izraelce.+ 10  Kad dovedeš levite pred Jehovu, neka Izraelci polože ruke na levite.+ 11  I neka Aron prinese* levite pred Jehovom kao zanjihanu žrtvu+ koju daju Izraelci. Oni će vršiti službu Jehovi.+ 12  Potom neka leviti polože ruke juncima na glavu.+ Neka se zatim jedan junac prinese kao žrtva za grijeh, a drugi kao žrtva paljenica Jehovi, da se izvrši obred očišćenja+ za levite. 13  I postavi levite pred Arona i njegove sinove te ih prinesi Jehovi kao zanjihanu žrtvu. 14  Odijeli levite od Izraelaca i neka leviti pripadnu meni.+ 15  Potom neka leviti dođu služiti kod šatora sastanka. Tako ih očisti i prinesi kao zanjihanu žrtvu. 16  Jer oni su darovani, od svih Izraelaca oni su mi dani na dar. Njih uzimam sebi umjesto svih izraelskih prvorođenaca.+ 17  Jer meni pripada svaki prvorođenac u Izraelu – i od ljudi i od životinja.+ Njih sam posvetio sebi onog dana kad sam pogubio sve prvorođence u Egiptu.+ 18  Uzet ću levite umjesto svih prvorođenaca među Izraelcima. 19  Dat ću levite Aronu i njegovim sinovima, od svih Izraelaca njih ću im dati na dar da služe kod šatora sastanka+ u korist Izraelaca i da vrše obred očišćenja za Izraelce, da ne bi kakva nevolja pogodila Izraelce+ ako se približe svetom mjestu.” 20  Mojsije, Aron i sav izraelski narod učinili su tako s levitima. Izraelci su učinili s levitima sve što je Jehova zapovjedio Mojsiju za njih. 21  Nakon što su se leviti očistili i oprali svoje haljine,+ Aron ih je prinio pred Jehovom kao zanjihanu žrtvu.+ I Aron je za njih izvršio obred očišćenja da budu čisti.+ 22  Nakon toga su leviti počeli vršiti svoju službu kod šatora sastanka pred Aronom i njegovim sinovima. Narod je učinio s levitima upravo onako kako je Jehova zapovjedio Mojsiju za njih. 23  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 24  “Ovo vrijedi za levite: Kad levit navrši 25 godina, stupa u redove onih koji služe kod šatora sastanka. 25  A kad navrši 50 godina, neka istupi iz redova onih koji služe kod šatora sastanka i neka više ne služi ondje. 26  Neka pomaže svojoj braći pri obavljanju njihovih dužnosti kod šatora sastanka, ali sam neka ne služi ondje. Postupaj u skladu s tim propisima koji se tiču levita i njihovih dužnosti.”+

Bilješke

Dosl.: “zanjiše”.