Brojevi 33:1-56

33  Ovo su dionice puta kojim su Izraelci išli nakon izlaska iz Egipta,+ a putovali su po svojim četama+ pod vodstvom Mojsija i Arona.+  Mojsije je za svaku dionicu puta bilježio mjesta s kojih su kretali na put, kao što mu je Jehova zapovjedio. Ovo su dionice puta kojim su išli, od jednog mjesta do drugoga:+  Krenuli su iz Ramezesa+ petnaestog dana prvog mjeseca.+ Dan poslije Pashe+ Izraelci su se odvažno* zaputili odande naočigled svih Egipćana.  Za to vrijeme Egipćani su pokapali sve svoje prvorođence koje je Jehova pobio,+ jer je Jehova izvršio presudu nad egipatskim bogovima.+  Dakle, Izraelci su otišli iz Ramezesa i utaborili se u Sukotu.+  Zatim su otišli iz Sukota i utaborili se u Etamu,+ koji je na rubu pustinje.  Poslije toga otišli su iz Etama i skrenuli prema Pihahirotu, koji se nalazi nedaleko od Baal-Sefona,+ te su se utaborili pred Migdolom.+  Potom su otišli iz Pihahirota i prošli posred mora+ te su došli u pustinju.+ Putovali su tri dana pustinjom Etamom,+ a onda su se utaborili u Mari.+  Zatim su otišli iz Mare i došli u Elim. A u Elimu je bilo 12 izvora vode i 70 palmi, pa su se ondje utaborili.+ 10  Potom su otišli iz Elima i utaborili se pored Crvenog mora. 11  Nakon toga otišli su od Crvenog mora i utaborili se u pustinji Sinu.+ 12  Zatim su otišli iz pustinje Sina i utaborili se u Dofki. 13  Poslije toga otišli su iz Dofke i utaborili se u Alušu. 14  Potom su otišli iz Aluša i utaborili se u Refidimu.+ Ondje nije bilo vode da narod pije. 15  Onda su otišli iz Refidima i utaborili se u Sinajskoj pustinji.+ 16  Otišli su iz Sinajske pustinje i utaborili se u Kibrot-Hataavi.+ 17  Zatim su otišli iz Kibrot-Hataave i utaborili se u Haserotu.+ 18  Potom su otišli iz Haserota i utaborili se u Ritmi. 19  Nakon toga otišli su iz Ritme i utaborili se u Rimon-Peresu. 20  Zatim su otišli iz Rimon-Peresa i utaborili se u Libni. 21  Otišli su iz Libne i utaborili se u Risi. 22  Potom su otišli iz Rise i utaborili se u Kehelati. 23  A nakon što su otišli iz Kehelate, utaborili su se na gori Šeferu. 24  Potom su otišli s gore Šefera i utaborili se u Haradi. 25  Zatim su otišli iz Harade i utaborili se u Makhelotu. 26  Poslije toga otišli+ su iz Makhelota i utaborili se u Tahatu. 27  Zatim su otišli iz Tahata i utaborili se u Terahu. 28  Onda su otišli iz Teraha i utaborili se u Mitki. 29  Potom su otišli iz Mitke i utaborili se u Hašmoni. 30  Zatim su otišli iz Hašmone i utaborili se u Moserotu. 31  Nakon toga otišli su iz Moserota i utaborili se u Bene-Jaakanu.+ 32  Zatim su otišli iz Bene-Jaakana i utaborili se u Hor-Hagidgadu. 33  Poslije toga otišli su iz Hor-Hagidgada i utaborili se u Jotbati.+ 34  Potom su otišli iz Jotbate i utaborili se u Abroni. 35  Onda su otišli iz Abrone i utaborili se u Esjon-Geberu.+ 36  Zatim su otišli iz Esjon-Gebera i utaborili se u pustinji Zinu,+ to jest u Kadešu. 37  Potom su otišli iz Kadeša i utaborili se na gori Horu,+ na granici Edoma. 38  A svećenik Aron popeo se na goru Hor po Jehovinoj naredbi i ondje je umro prvog dana petog mjeseca četrdesete godine nakon izlaska Izraelaca iz Egipta.+ 39  Aron je imao 123 godine kad je umro na gori Horu. 40  A aradski kralj,+ Kanaanac koji je živio u Negebu, u Kanaanu, čuo je da dolaze Izraelci. 41  Potom su Izraelci otišli s gore Hora+ i utaborili se u Salmoni. 42  Nakon toga otišli su iz Salmone i utaborili se u Punonu. 43  Zatim su otišli iz Punona i utaborili se u Obotu.+ 44  Onda su otišli iz Obota i utaborili se u Ije-Abarimu na moapskoj granici.+ 45  Zatim su otišli iz Ijima* i utaborili se u Dibon-Gadu.+ 46  Poslije toga otišli su iz Dibon-Gada i utaborili se u Almon-Diblatajimu. 47  Potom su otišli iz Almon-Diblatajima i utaborili se na abarimskim gorama,+ pred Nebom.+ 48  Na koncu su otišli s abarimskih gora i utaborili se u pustim moapskim ravnicama uz Jordan, nasuprot Jerihonu.+ 49  I ostali su utaboreni u pustim moapskim ravnicama uz Jordan. Tabor im se protezao od Bet-Ješimota pa sve do Abel-Šitima.+ 50  Jehova je rekao Mojsiju u pustim moapskim ravnicama uz Jordan, nasuprot Jerihonu: 51  “Kaži Izraelcima: ‘Uskoro ćete prijeći Jordan i ući u Kanaan.+ 52  Protjerajte pred sobom sve stanovnike te zemlje te uništite sve njihove kamene kipove+ i sve njihove lijevane* kipove+ i opustošite sve njihove svete uzvišice.+ 53  I zaposjednite tu zemlju i živite u njoj jer vam je dajem u posjed.+ 54  Ždrijebom+ razdijelite zemlju po svojim porodicama. Većim skupinama dajte veće nasljedstvo, a manjim skupinama dajte manje nasljedstvo.+ Svaka skupina neka dobije u nasljedstvo ono što joj ždrijebom bude određeno. Dobit ćete zemlju u nasljedstvo prema plemenima svojih predaka.+ 55  No ako ne protjerate stanovnike te zemlje,+ onda će oni kojima dopustite da ostanu biti kao bodljike u vašim očima i kao trnje u vašim bokovima te će vas ugnjetavati u zemlji u kojoj budete živjeli.+ 56  I što sam namjeravao učiniti njima, učinit ću vama.’”+

Bilješke

Dosl.: “uzdignutih pesnica”.
Po svemu sudeći, riječ je o skraćenom obliku imena “Ije-Abarim”.
Ili: “metalne”.