Brojevi 32:1-42

32  Rubenovci+ i Gadovci+ imali su vrlo mnogo stoke i vidjeli su da je zemlja oko Jazera+ i područje Gileada pogodno za uzgoj stoke.  Zato su Gadovci i Rubenovci otišli k Mojsiju, svećeniku Eleazaru i narodnim poglavarima te su im rekli:  “Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon,+ Eleale, Sebam, Nebo+ i Beon+  područje koje je Jehova pokorio za izraelski narod+ – područje je pogodno za uzgoj stoke, a tvoji sluge imaju mnogo stoke.”+  Zatim su nastavili: “Ako smo stekli tvoju naklonost, neka se ova zemlja da u posjed tvojim slugama. Nemoj nas slati preko Jordana.”  A Mojsije je odgovorio Gadovcima i Rubenovcima: “Zar ćete vi ovdje mirno živjeti dok vaša braća ratuju?  Zašto da pokolebate Izraelce, pa da oni odustanu od ulaska u zemlju koju im Jehova daje?  To su učinili i vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš-Barnee da izvide zemlju.+  Nakon što su otišli do Eškolske doline*+ i izvidjeli zemlju, pokolebali su Izraelce, pa su oni odustali od odlaska u zemlju koju im je Jehova namjeravao dati.+ 10  Zato se tog dana Jehova razgnjevio te se zakleo:+ 11  ‘Ljudi od 20 godina naviše koji su izašli iz Egipta neće vidjeti zemlju+ za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu,+ jer mi nisu bili poslušni svim srcem. 12  Vidjet će je samo Kaleb,+ sin Kenazovca Jefunea, i Nunov sin Jošua,+ jer su oni svim srcem bili poslušni Jehovi.’+ 13  I Jehova se razgnjevio na Izraelce te ih je primorao da lutaju pustinjom 40 godina.+ Tako su lutali njome dok nije pomro sav naraštaj koji je činio ono što je zlo u Jehovinim očima.+ 14  A sad vi, grešni naraštaju, idete stopama svojih očeva i navlačite na Izraelce još veći Jehovin gnjev. 15  Ako mu okrenete leđa, onda će ih on opet ostaviti u pustinji, pa će zbog vas izginuti sav ovaj narod.” 16  Potom su opet pristupili Mojsiju te su mu rekli: “Podignut ćemo ovdje kamene torove za svoju stoku i gradove za svoju djecu. 17  Naša će djeca ostati u utvrđenim gradovima, zaštićena od stanovnika ove zemlje, a mi ćemo naoružani+ ići ispred Izraelaca dok ih ne dovedemo u njihova mjesta. 18  Nećemo se vratiti svojim kućama dok svi Izraelci ne dobiju svoju zemlju u nasljedstvo.+ 19  A mi nećemo zajedno s njima dobiti nasljedstvo s druge strane Jordana jer smo već dobili nasljedstvo s ove, istočne strane Jordana.”+ 20  Nato im je Mojsije rekao: “Ako tako učinite, ako se naoružate za rat kao što je Jehova zapovjedio,+ 21  ako svi uzmete oružje u ruke i prijeđete Jordan kako biste se borili za Jehovu dok on bude tjerao svoje neprijatelje ispred sebe+ 22  i ako se budete borili sve dok zemlja ne bude pokorena pred Jehovom,+ onda ćete se moći vratiti+ i nećete biti krivi ni pred Jehovom ni pred Izraelom. Tada će ova zemlja postati vaše vlasništvo pred Jehovom.+ 23  Ali ako ne učinite tako, zgriješit ćete Jehovi. Znajte da će vas tada stići kazna za vaš grijeh. 24  Dakle, možete sagraditi gradove za svoju djecu i torove za svoja stada,+ ali morate ispuniti svoje obećanje.” 25  Tada su Gadovci i Rubenovci rekli Mojsiju: “Tvoji će sluge učiniti kako naš gospodar zapovijeda. 26  Naša djeca, žene, stoka i sve naše životinje ostat će ovdje, u gileadskim gradovima,+ 27  a tvoji će se sluge svi naoružati za boj te prijeći Jordan i ratovati u Jehovino ime,+ kao što naš gospodar zapovijeda.” 28  Tada je Mojsije u vezi s njima izdao zapovijed svećeniku Eleazaru, Nunovom sinu Jošui i poglavarima rodova izraelskih plemena. 29  Mojsije im je rekao: “Ako svi Gadovci i Rubenovci prijeđu Jordan s vama, naoružani za boj, i ratuju u Jehovino ime, pa vi pokorite zemlju, onda im dajte područje Gileada u vlasništvo.+ 30  Ali ako ne uzmu oružje u ruke i ne prijeđu Jordan s vama, onda neka se nastane među vama u Kanaanu.” 31  Nato su Gadovci i Rubenovci rekli: “Učinit ćemo sve što je Jehova rekao tvojim slugama. 32  Uzet ćemo oružje u ruke i prijeći u Kanaan kako bismo se borili u Jehovino ime,+ ali neka nam se u nasljedstvo da zemlja s ove strane Jordana.” 33  Tada je Mojsije dao njima – Gadovcima, Rubenovcima+ i polovini plemena Josipovog sina Manašea+ – kraljevstvo amorejskog kralja Sihona+ i kraljevstvo bašanskog kralja Oga,+ zemlju koja pripada gradovima na tim područjima i mjesta u udaljenim područjima. 34  Gadovci su sagradili* Dibon,+ Atarot,+ Aroer,+ 35  Atrot-Šofan, Jazer,+ Jogbehu,+ 36  Bet-Nimru+ i Bet-Haran,+ utvrđene gradove, a sagradili su i kamene torove za stada. 37  A Rubenovci su sagradili Hešbon,+ Eleale,+ Kirijatajim,+ 38  Nebo+ i Baal-Meon+ (i promijenili im imena) te Sibmu. Dali su druga imena gradovima koje su obnovili. 39  Potomci Manašeovog sina Makira+ krenuli su na Gilead, osvojili ga i protjerali Amorejce koji su bili ondje. 40  I Mojsije je dao Gilead Manašeovom sinu Makiru te se on naselio u njemu.+ 41  Manašeov potomak Jair krenuo je na Amorejce i osvojio njihova sela u kojima su živjeli pod šatorima, pa im je dao ime Havot-Jair*.+ 42  A Nobah je napao i osvojio Kenat i okolne gradove te ga prozvao svojim imenom, Nobah.

Bilješke

Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Ili: “obnovili”.
“Havot-Jair” znači “Jairova šatorska sela”.