Brojevi 31:1-54

31  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Osveti+ se Midjancima za ono što su učinili Izraelcima.+ Potom ćeš se pridružiti svojim precima*.”+  Tada je Mojsije rekao narodu: “Izaberite među sobom ljude i opremite ih za bitku protiv Midjanaca kako bi izvršili Jehovinu osvetu na njima.  Pošaljite u bitku po 1000 ljudi iz svakog izraelskog plemena.”  Tako je u izraelskim rodovima*+ bilo izabrano po 1000 ljudi iz svakog plemena, ukupno 12 000 ljudi opremljenih za boj.  I Mojsije ih je poslao u rat, po 1000 iz svakog plemena, a s vojskom je poslao i Pinhasa,+ sina svećenika Eleazara. On je nosio sveti pribor i trube+ za oglašavanje ratnih naredbi.  I borili su se s Midjancima, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju, te su pobili sve muškarce.  Među onima koje su pobili bila su i petorica midjanskih kraljeva: Evi, Rekem, Sur, Hur i Reba. Ubili su mačem i Beorovog sina Bileama.+  A Midjanke i njihovu djecu Izraelci su zarobili. Osim toga, zaplijenili su sve njihove životinje, svu njihovu stoku, i sav njihov imetak. 10  I spalili su sve gradove u kojima su oni živjeli i sva njihova naselja. 11  Uzeli su sav plijen i sve što su opljačkali, i ljude i životinje. 12  Potom su zarobljenike i sve što su opljačkali i oplijenili donijeli Mojsiju, svećeniku Eleazaru i ostalim Izraelcima, koji su bili utaboreni u pustim moapskim ravnicama+ uz Jordan, nasuprot Jerihonu. 13  A Mojsije, svećenik Eleazar i svi narodni poglavari izašli su im u susret izvan tabora. 14  No Mojsije se razljutio na vojne zapovjednike, na tisućnike i stotnike, koji su se vratili iz vojnog pohoda. 15  Rekao im je: “Zar ste sve žene ostavili na životu? 16  A baš su one, po Bileamovom savjetu, navele Izraelce da budu nevjerni+ Jehovi i da štuju lažnog peorskog boga,+ pa je na Jehovin narod došla pošast.+ 17  Zato sada pobijte sve dječake, a ubijte i sve žene koje su imale spolne odnose s muškarcem. 18  Ali sve djevojke koje nisu imale spolne odnose s muškarcem ostavite na životu.+ 19  I ostanite izvan tabora sedam dana. Svatko od vas tko je nekoga* ubio i svatko tko je dotaknuo nekoga tko je bio ubijen+ neka se očisti+ trećeg i sedmog dana. Očistite se i vi i vaše zarobljenice. 20  Očistite od grijeha svu odjeću, sve predmete od kože, sve načinjeno od kozje dlake i sve drvene predmete.” 21  Tada je svećenik Eleazar rekao vojnicima koji su bili u bici: “Ovo je zakonska odredba koju je Jehova dao Mojsiju: 22  ‘Zlato, srebro, bakar, željezo, kositar i olovo – 23  sve što podnosi vatru – provucite kroz vatru i bit će čisto. Ali neka se očisti i vodom za očišćenje.+ A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu. 24  Sedmog dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Potom možete ući u tabor.’”+ 25  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 26  “Popiši sve što je zaplijenjeno i prebroji zarobljene žene i životinje. Neka ti u tome pomognu svećenik Eleazar i poglavari izraelskih rodova. 27  Razdijeli plijen na dva dijela – jedan dio daj ratnicima koji su sudjelovali u bici, a drugi svima ostalima u narodu.+ 28  Od ratnika koji su išli u bitku uzmi kao porez za Jehovu po jednu ženu od njih 500 i po jednu životinju od njih 500 – od krupne stoke, od magaraca i od sitne stoke. 29  Uzmite to od njihove polovine plijena i dajte svećeniku Eleazaru kao prilog Jehovi.+ 30  A od polovine plijena koja pripadne Izraelcima uzmi po jednu ženu od njih 50 i po jednu životinju od njih 50 – od krupne stoke, od magaraca i od sitne stoke, od svake vrste životinja – pa ih daj levitima,+ koji izvršavaju svoje dužnosti povezane s Jehovinim šatorom.”+ 31  Mojsije i svećenik Eleazar učinili su kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 32  Ovo je plijen koji je preostao od svega što je vojska zaplijenila: 675 000 grla sitne stoke, 33  72 000 grla krupne stoke 34  i 61 000 magaraca. 35  Žena koje nisu imale spolne odnose s muškarcem+ bilo je ukupno 32 000. 36  Polovina plijena koja je pripala onima koji su išli u bitku iznosila je 337 500 grla sitne stoke. 37  Porez za Jehovu od sitne stoke iznosio je 675 grla. 38  Krupne stoke bilo je 36 000 grla, a porez za Jehovu iznosio je 72 grla. 39  Magaraca je bilo 30 500, a porez za Jehovu iznosio je 61 grlo. 40  Žena je bilo 16 000, a porez za Jehovu iznosio je 32 osobe. 41  I Mojsije je predao svećeniku Eleazaru porez kao prilog za Jehovu,+ kao što mu je Jehova zapovjedio. 42  A polovina plijena koja je pripala Izraelcima, koju je Mojsije odvojio od one koja je pripala ljudima koji su išli u bitku, 43  iznosila je 337 500 grla sitne stoke, 44  36 000 grla krupne stoke, 45  30 500 magaraca 46  i 16 000 žena. 47  Potom je Mojsije od te polovine koja je pripala Izraelcima uzeo po jednu ženu od njih 50 i po jednu životinju od njih 50 i dao ih levitima,+ koji izvršavaju svoje dužnosti povezane s Jehovinim šatorom,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 48  Nakon toga Mojsiju su pristupili vojni zapovjednici – tisućnici+ i stotnici – 49  pa su mu rekli: “Tvoji su sluge prebrojili ratnike koji su pod našim zapovjedništvom i nitko od naših ljudi ne nedostaje.+ 50  Zato će svatko od nas prinijeti Jehovi na dar ono što je zaplijenio – predmete od zlata, lančiće koji se nose oko gležnja, narukvice, pečatnjake, naušnice i drugi nakit – da se za nas izvrši obred očišćenja pred Jehovom.” 51  Tako su Mojsije i svećenik Eleazar uzeli od njih zlato, sav taj nakit. 52  Zlata koje su tisućnici i stotnici dali kao prilog Jehovi bilo je 16 750 šekela*. 53  Svi ratnici bili su uzeli plijen. 54  Tako su Mojsije i svećenik Eleazar uzeli zlato od tisućnika i stotnika te su ga donijeli u šator sastanka da pred Jehovom služi kao spomen, da bude na dobrobit Izraelaca.

Bilješke

Ovo je pjesnički izraz koji znači “umrijeti”.
Dosl.: “tisućama”.
Ili: “neku dušu”.
Šekel je imao 11,4 grama. Vidi dodatak B14.