Brojevi 30:1-16

30  Potom je Mojsije rekao poglavarima+ izraelskih plemena: “Ovako je zapovjedio Jehova:  Ako se čovjek zavjetuje+ Jehovi ili ako se zakletvom+ obaveže da će se od čega uzdržavati, ne smije prekršiti svoju riječ.+ Neka učini sve na što se zavjetovao.+  Ako se mlada žena koja živi u kući svog oca zavjetuje Jehovi ili ako se zakletvom obaveže da će se od čega uzdržavati,  a njen otac čuje za zavjet koji je dala ili za zakletvu kojom se obavezala da će se od čega uzdržavati pa ne kaže da ima nešto protiv, tada vrijede svi zavjeti koje je dala i svaka zakletva kojom se obavezala da će se od čega uzdržavati.  Ali ako joj otac, kad čuje za zavjete koje je dala ili za zakletve kojima se obavezala da će se od čega uzdržavati, zabrani da ih izvrši, onda oni ne vrijede. Jehova će joj oprostiti, jer joj je otac zabranio da ih izvrši.+  Ako se uda dok je pod svojim zavjetom ili pod obavezom da izvrši obećanje koje je nepromišljeno dala  pa njen muž čuje za njih, ali tog dana kad čuje za njih ne kaže da ima nešto protiv, onda vrijede zavjeti koje je dala i zakletve kojima se obavezala da će se od čega uzdržavati.  Ali ako joj muž onog dana kad čuje za njih zabrani da ih izvrši, time poništava zavjet pod kojim je bila ili obavezu da izvrši obećanje koje je nepromišljeno dala,+ pa će joj Jehova oprostiti.  No ako udovica ili razvedena žena da kakav zavjet, mora izvršiti sve na što se obavezala. 10  Ali ako žena, dok je u kući svog muža*, da zavjet ili ako se obaveže da će se od čega uzdržavati, 11  a njen muž čuje za to i ne kaže da ima nešto protiv ili da to ne odobrava, tada vrijede svi zavjeti koje je dala i svaka zakletva kojom se obavezala da će se od čega uzdržavati. 12  Ali ako njen muž onog dana kad čuje za njih poništi zavjete koje je dala ili zakletvu kojom se obavezala da će se od čega uzdržavati, tada oni ne vrijede.+ Njen ih je muž poništio, pa će joj Jehova oprostiti. 13  Svaki zavjet koji žena daje i svaku zakletvu kojom se obavezuje da će se čega odricati, njen muž treba ili potvrditi ili poništiti. 14  No ako dani prolaze, a muž ne govori da ima išta protiv, time potvrđuje sve zavjete koje je dala i sve zakletve kojima se obavezala da će se od čega uzdržavati. Potvrđuje ih jer joj onog dana kad je čuo za njih nije rekao da ima išta protiv. 15  Ali ako ih poništi kasnije, neko vrijeme nakon što je čuo za njih, on će biti kriv za njen prijestup.+ 16  To su uredbe što ih je Jehova dao Mojsiju u vezi sa zavjetima. One propisuju kako trebaju postupiti muž i njegova žena te otac i njegova kći, ako je ona još djevojka i živi u kući svog oca.”

Bilješke

Odnosno dok je u braku.