Brojevi 28:1-31

28  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Zapovjedi Izraelcima: ‘Savjesno mi prinosite moje prinose, moju hranu. U propisano vrijeme prinosite mi žrtve u vatri kako bih osjetio njihov ugodan* miris.’+  Kaži im ovako: ‘Ovo je žrtva koju ćete u vatri prinositi Jehovi: svaki dan dva jednogodišnja janjca bez mane kao redovitu žrtvu paljenicu.+  Jednog janjca prinesite ujutro, a drugog janjca prinesite u suton*,+  a uz svakog od njih prinesite i žitnu žrtvu, desetinu efe* finog brašna pomiješanog s četvrtinom hina* ulja od gnječenih maslina.+  To je redovita žrtva paljenica,+ koja je bila propisana na gori Sinaju, žrtva koju trebate u vatri prinositi Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan miris,  a uz nju prinesite i žrtvu ljevanicu, četvrtinu hina vina za svakog janjca.+ Izlijte opojno piće na svetom mjestu kao žrtvu ljevanicu Jehovi.  Drugog janjca prinesite u suton, onako kao i onog ujutro, s jednakom žitnom žrtvom i s jednakom žrtvom ljevanicom. Prinesite ga Jehovi u vatri kako bi on osjetio ugodan miris te žrtve.+  A na dan počinka+ prinesite dva jednogodišnja janjca bez mane i dvije desetine efe finog brašna pomiješanog s uljem kao žitnu žrtvu, a uz to i žrtvu ljevanicu. 10  To je žrtva paljenica koja se treba prinositi na dan počinka, uz redovitu žrtvu paljenicu i njenu žrtvu ljevanicu.+ 11  Na početku svakog mjeseca prinesite Jehovi kao žrtvu paljenicu dva junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane.+ 12  Usto prinesite tri desetine efe finog brašna pomiješanog s uljem kao žitnu žrtvu+ za svakog junca, dvije desetine efe finog brašna pomiješanog s uljem kao žitnu žrtvu za ovna+ 13  i jednu desetinu efe finog brašna pomiješanog s uljem kao žitnu žrtvu za svakog janjca. To je žrtva paljenica koja se u vatri prinosi Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan miris.+ 14  Uz nju prinesite i žrtve ljevanice: pola hina vina za svakog junca,+ trećinu hina za ovna+ i četvrtinu hina za svakog janjca.+ To je mjesečna žrtva paljenica, žrtva koja se treba prinositi svakog mjeseca tijekom cijele godine. 15  Neka se uz redovitu žrtvu paljenicu i njenu žrtvu ljevanicu Jehovi prinese i jedan jarić kao žrtva za grijeh. 16  Četrnaestog dana prvog mjeseca slavite Pashu u čast Jehovi,+ 17  a petnaestog dana tog mjeseca počnite slaviti blagdan. Neka se sedam dana jedu beskvasni kruhovi.+ 18  Prvog dana neka se održi sveti skup. Nemojte raditi nikakav teški posao. 19  Prinesite Jehovi u vatri kao žrtvu paljenicu dva junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Neka životinje koje prinosite budu bez mane.+ 20  Uz njih prinesite i žitne žrtve od finog brašna pomiješanog s uljem:+ tri desetine efe za svakog junca, dvije desetine efe za ovna 21  i jednu desetinu efe za svakog od sedam janjaca. 22  Prinesite i jednog jarca kao žrtvu za grijeh kako bi se za vas izvršio obred očišćenja. 23  To prinosite uz jutarnju žrtvu paljenicu, koja je dio redovite žrtve paljenice. 24  Prinosite to na isti način sedam dana, svaki dan, kao hranu, kao žrtvu koja se u vatri prinosi Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan miris. Neka se to prinosi uz redovitu žrtvu paljenicu i njenu žrtvu ljevanicu. 25  Sedmog dana održite sveti skup.+ Nemojte raditi nikakav teški posao.+ 26  Na dan kad prinosite prvine,+ kad prinosite Jehovi žitnu žrtvu od prvina,+ održite sveti skup tijekom Blagdana tjedana.+ Nemojte raditi nikakav teški posao.+ 27  Prinesite Jehovi kao žrtvu paljenicu dva junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca kako bi on osjetio njihov ugodan miris.+ 28  Uz njih prinesite žitnu žrtvu od finog brašna pomiješanog s uljem: tri desetine efe za svakog junca, dvije desetine efe za ovna 29  i jednu desetinu efe za svakog od sedam janjaca. 30  Prinesite i jednog jarića kako bi se za vas izvršio obred očišćenja.+ 31  Prinesite ih uz redovitu žrtvu paljenicu i njenu žitnu žrtvu. Neka životinje koje prinosite budu bez mane,+ a prinesite i žrtve ljevanice koje idu uz njih.

Bilješke

Ili: “umirujući”.
Dosl.: “između dvije večeri”.
Desetina efe iznosila je 2,2 litre. Vidi dodatak B14.
Hin je imao 3,67 litara. Vidi dodatak B14.