Brojevi 27:1-23

27  Potom su pristupile kćeri Selofhada,+ sina Hefera, sina Gileada, sina Makira, Manašeovog sina, iz jedne od porodica Josipovog sina Manašea. A njegove kćeri zvale su se Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.  One su stale pred Mojsija, svećenika Eleazara, poglavare+ i sav narod ispred ulaza u šator sastanka te su rekle:  “Naš je otac umro u pustinji, ali nije bio među onima koji su se pobunili protiv Jehove, među Korahovim pristašama.+ Umro je zbog svog vlastitog grijeha, a nije imao sinova.  Zašto da ime našeg oca nestane iz njegove porodice samo zato što nije imao sina? Daj nam nasljedstvo među braćom našeg oca!”  I Mojsije je iznio njihov slučaj pred Jehovu.+  A Jehova je rekao Mojsiju:  “Selofhadove kćeri imaju pravo. Svakako im daj posjed koji će biti njihovo nasljedstvo među braćom njihovog oca i prenesi na njih nasljedstvo njihovog oca.+  A Izraelcima reci: ‘Kad čovjek umre, a nema sina, prenesite njegovo nasljedstvo na njegovu kćer.  Ako nema ni kćeri, dajte njegovo nasljedstvo njegovoj braći. 10  Ako nema ni braće, dajte njegovo nasljedstvo braći njegovog oca. 11  A ako njegov otac nema braće, dajte njegovo nasljedstvo njegovom najbližem krvnom srodniku, pa neka ga on dobije. Neka to bude zakonska odredba za Izraelce, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.’” 12  Jehova je potom rekao Mojsiju: “Popni se na ovu goru u abarimskom+ kraju i pogledaj zemlju koju ću dati Izraelcima.+ 13  Kad je pogledaš, i ti ćeš se pridružiti svojim precima*,+ kao što im se pridružio i tvoj brat Aron,+ 14  zato što ste se pobunili protiv moje naredbe kad se narod prepirao sa mnom u pustinji Zinu i niste me posvetili pred njima kod voda u Meribi,+ u blizini Kadeša,+ u pustinji Zinu.”+ 15  A Mojsije je rekao Jehovi: 16  “Neka Jehova, Bog koji svima daje život*, postavi nad ovim narodom čovjeka 17  koji će ih voditi i kojega će oni slijediti, kako Jehovin narod ne bi bio poput ovaca bez pastira.” 18  Tada je Jehova rekao Mojsiju: “Uzmi Nunovog sina Jošuu, sposobnog čovjeka*, i položi ruku na njega.+ 19  Zatim ga dovedi pred svećenika Eleazara i pred sav narod te ga pred njima postavi za vođu.+ 20  Predaj mu dio svoje vlasti*+ kako bi ga slušao cijeli izraelski narod.+ 21  Neka dolazi pred svećenika Eleazara, koji će pomoću Urima+ u njegovo ime tražiti vodstvo od Jehove. Njegovu zapovijed* svi će slušati, on i svi Izraelci, sav narod.” 22  I Mojsije je učinio kako mu je Jehova zapovjedio. Uzeo je Jošuu, doveo ga pred svećenika Eleazara i pred sav narod 23  te je položio ruke na njega i postavio ga za vođu,+ kao što mu je rekao Jehova.+

Bilješke

Ovo je pjesnički izraz koji znači “umrijeti”.
Ili: “Bog životnog duha u svakom tijelu”
Ili: “čovjeka koji ima duha”.
Ili: “časti; autoriteta”.
Ili: “Božju zapovijed”, koja je mogla biti dana preko Jošue ili Eleazara.