Brojevi 2:1-34

2  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  “Neka se svaki Izraelac utabori na mjestu koje je dodijeljeno njegovoj troplemenskoj skupini,+ kod zastave* svog roda. Neka se utabore oko šatora sastanka, okrenuti prema njemu.  Neka se na istočnoj strani, prema izlasku sunca, utabori troplemenska skupina na čelu s Judinim plemenom, po svojim četama. Poglavar Judinih potomaka Aminadabov je sin Nahšon.+  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 74 600.+  Pored Judinog plemena neka se utabori Isakarovo pleme. Poglavar Isakarovih potomaka Suarov je sin Netanel.+  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 54 400.+  Neka se s druge strane pored Judinog plemena utabori Zebulunovo pleme. Poglavar Zebulunovih potomaka Helonov je sin Elijab.+  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 57 400.+  Ukupan broj popisanih muškaraca sposobnih za vojsku u taboru kojem je na čelu Juda iznosi 186 400. Oni neka kreću prvi.+ 10  Na južnoj strani neka se utabori troplemenska skupina na čelu s Rubenovim plemenom,+ po svojim četama. Poglavar Rubenovih potomaka Šedeurov je sin Elisur.+ 11  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 46 500.+ 12  Pored Rubenovog plemena neka se utabori Šimunovo pleme. Poglavar Šimunovih potomaka Surišadajev je sin Šelumiel.+ 13  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 59 300.+ 14  Neka se s druge strane pored Rubenovog plemena utabori Gadovo pleme. Poglavar Gadovih potomaka Reuelov je sin Elijasaf.+ 15  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 45 650.+ 16  Ukupan broj popisanih muškaraca sposobnih za vojsku u taboru kojem je na čelu Ruben iznosi 151 450. Oni neka kreću drugi.+ 17  Kad se šator sastanka bude premještao,+ neka Levijev tabor bude usred drugih tabora. Neka plemena kreću onim redom kojim su i utaborena+ – svako pleme treba se držati svog mjesta i svoje troplemenske skupine. 18  Na zapadnoj strani neka se utabori troplemenska skupina na čelu s Efrajimovim plemenom, po svojim četama. Poglavar Efrajimovih potomaka Amihudov je sin Elišama.+ 19  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 40 500.+ 20  Pored Efrajimovog plemena neka se utabori Manašeovo pleme.+ Poglavar Manašeovih potomaka Pedahsurov je sin Gamalijel.+ 21  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 32 200.+ 22  Neka se s druge strane pored Efrajimovog plemena utabori Benjaminovo pleme. Poglavar Benjaminovih potomaka Gidonijev je sin Abidan.+ 23  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 35 400.+ 24  Ukupan broj popisanih muškaraca sposobnih za vojsku u taboru kojem je na čelu Efrajim iznosi 108 100. Oni neka kreću treći.+ 25  Na sjevernoj strani neka se utabori troplemenska skupina na čelu s Danovim plemenom, po svojim četama. Poglavar Danovih potomaka Amišadajev je sin Ahiezer.+ 26  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 62 700.+ 27  Pored Danovog plemena neka se utabori Ašerovo pleme. Poglavar Ašerovih potomaka Okranov je sin Pagiel.+ 28  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 41 500.+ 29  Neka se s druge strane pored Danovog plemena utabori Naftalijevo pleme. Poglavar Naftalijevih potomaka Enanov je sin Ahira.+ 30  Broj popisanih za vojsku iz tog plemena iznosi 53 400.+ 31  Ukupan broj popisanih muškaraca u taboru kojem je na čelu Dan iznosi 157 600. Oni neka kreću posljednji+ od svih troplemenskih skupina.” 32  To su Izraelci koji su bili popisani po svojim rodovima. Ukupan broj popisanih muškaraca sposobnih za vojsku u svim taborima iznosio je 603 550.+ 33  Ali Levijevci nisu bili popisani+ s ostalim Izraelcima,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 34  Izraelci su sve učinili kako je Jehova zapovjedio Mojsiju. Na propisani način podizali su tabore po troplemenskim skupinama,+ a tako su i kretali,+ svaki u svojoj porodici i u svom rodu.

Bilješke

Ili: “znaka”.