Brojevi 15:1-41

  • Propisi o prinošenju žrtava (1⁠–⁠21)

    • Ista odredba za Izraelce i za došljake (15, 16)

  • Žrtve za nenamjerno počinjene grijehe (22⁠–⁠29)

  • Kazna za namjerno počinjene grijehe (30, 31)

  • Pogubljen čovjek koji je prekršio zakon o danu počinka (32⁠–⁠36)

  • Praviti rese na rubovima haljina (37⁠–⁠41)

15  Jehova je rekao Mojsiju:  “Kaži Izraelcima: ‘Kad dođete u zemlju koju vam dajem da u njoj živite,+  pa odlučite u vatri prinijeti Jehovi grlo sitne ili krupne stoke – bilo kao žrtvu paljenicu,+ žrtvu koja se prinosi radi posebnog zavjeta, dragovoljnu žrtvu+ ili žrtvu koja se prinosi za vaše godišnje blagdane,+ kako bi Jehova osjetio njen ugodan* miris+  neka onaj koji prinosi svoju žrtvu prinese Jehovi uz nju i žitnu žrtvu, desetinu efe* finog brašna+ pomiješanog s četvrtinom hina* ulja.  Kad prinosiš janjca kao žrtvu paljenicu ili kao neku drugu žrtvu, prinesi uz njega i žrtvu ljevanicu,+ četvrtinu hina vina.  A kad prinosiš ovna, prinesi uz njega i žitnu žrtvu, dvije desetine efe finog brašna pomiješanog s trećinom hina ulja.  Prinesi i žrtvu ljevanicu, trećinu hina vina, kako bi Jehova osjetio ugodan miris.  Ako Jehovi prinosiš junca kao žrtvu paljenicu+ ili kao neku drugu žrtvu radi posebnog zavjeta+ ili kao žrtvu zajedništva,+  onda uz junca prinesi i žitnu žrtvu,+ tri desetine efe finog brašna pomiješanog s pola hina ulja. 10  Prinesi i žrtvu ljevanicu,+ pola hina vina. Prinesi je Jehovi u vatri kako bi on osjetio njen ugodan miris. 11  Neka se tako učini za svakog junca, svakog ovna i svakog janjca ili jarića koji se prinose. 12  Koliko ih god prinosite, tako učinite za svaku pojedinu žrtvenu životinju. 13  Neka svaki Izraelac na taj način prinosi u vatri žrtvu Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan miris. 14  Ako došljak koji živi među vama ili onaj koji je među vama već naraštajima želi prinijeti u vatri žrtvu Jehovi kako bi on osjetio njen ugodan miris, neka to učini onako kako vi to činite.+ 15  Ista odredba neka vrijedi za vas, Izraelce*, i za došljake koji žive među vama. To neka bude trajna odredba koju trebate izvršavati iz naraštaja u naraštaj. Neka pred Jehovom došljaci budu isti kao vi.+ 16  Neka vrijedi isti zakon i isti propis za vas i za došljake koji žive među vama.’” 17  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 18  “Kaži Izraelcima: ‘Kad dođete u zemlju u koju vas vodim 19  i kad budete jeli plodove* te zemlje,+ dajte prilog Jehovi. 20  Kao prilog od prvina+ svog grubog brašna prinesite kolutaste kruhove. Prinesite ih kao što prinosite i prilog s gumna. 21  Neka se iz naraštaja u naraštaj odvaja prilog Jehovi od prvina grubog brašna. 22  Ako narod pogriješi i ne izvrši neku od ovih zapovijedi koje je Jehova objavio Mojsiju – 23  nešto od onog što vam je Jehova zapovjedio preko Mojsija, a vrijedi od dana kad je Jehova to zapovjedio pa nadalje, za sve vaše naraštaje – 24  ako je narod to učinio nehotice i nije bio svjestan da je pogriješio, neka sav narod prinese junca kao žrtvu paljenicu kako bi Jehova osjetio ugodan miris, a uz njega i žitnu žrtvu i žrtvu ljevanicu, kao što je propisano,+ te jedno jare kao žrtvu za grijeh.+ 25  Neka svećenik izvrši obred očišćenja za sve Izraelce, pa će im biti oprošteno+ jer su zgriješili nehotice te su zbog toga prinijeli u vatri žrtvu Jehovi, a prinijeli su pred Jehovom i svoju žrtvu za grijeh. 26  I bit će oprošteno svim Izraelcima i došljacima koji žive među njima, jer je sav narod nehotice zgriješio. 27  Ako tko zgriješi nehotice, neka prinese jare, ženku staru do godine dana, kao žrtvu za grijeh.+ 28  I neka svećenik izvrši obred očišćenja za čovjeka koji je nenamjerno počinio grijeh pred Jehovom, neka za njega izvrši obred očišćenja, pa će mu biti oprošteno.+ 29  Kad tko nenamjerno zgriješi, neka vrijedi isti zakon za Izraelce i za došljake koji žive među njima.+ 30  Ali ako tko namjerno počini grijeh,+ bio on Izraelac ili došljak, taj huli na Jehovu. Neka se pogubi i tako ukloni iz naroda. 31  Budući da je taj čovjek prezreo Jehovinu riječ i prekršio njegovu zapovijed, neka se pogubi.+ Neka odgovara za svoj prijestup.’”+ 32  Kad su Izraelci bili u pustinji, jednom su prilikom zatekli nekog čovjeka kako skuplja drva na dan počinka.+ 33  Oni koji su ga zatekli kako skuplja drva doveli su ga pred Mojsija, Arona i sav narod. 34  Stavili su ga pod stražu+ jer još nije bilo propisano što treba učiniti s njim. 35  A Jehova je rekao Mojsiju: “Tog čovjeka treba pogubiti.+ Neka ga sav narod kamenuje izvan tabora.”+ 36  Tada ga je sav narod odveo izvan tabora i kamenovao te ga tako pogubio, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 37  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 38  “Kaži Izraelcima neka prave rese na rubovima svojih haljina iz naraštaja u naraštaj i neka iznad resa prišiju plavu vrpcu.+ 39  Reci im: ‘Rese trebate imati kako biste se, kad ih pogledate, sjetili svih Jehovinih zapovijedi i izvršavali ih.+ Nemojte se povoditi za svojim srcem i za svojim očima, koji vas navode da budete nevjerni svom Bogu*.+ 40  To će vam pomoći da imate na umu sve moje zapovijedi, pa ćete ih izvršavati i bit ćete sveti svom Bogu.+ 41  Ja sam Jehova, vaš Bog, ja sam vas izveo iz Egipta da vam budem Bog.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.’”+

Bilješke

Ili: “umirujući”.
Desetina efe iznosila je 2,2 litre. Vidi dodatak B14.
Hin je imao 3,67 litara. Vidi dodatak B14.
Ili: “skupštinu”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.
Dosl.: “kruh”.
Ili: “da činite duhovni blud”.