Brojevi 1:1-54

1  Prvog dana drugog mjeseca druge godine nakon izlaska iz Egipta Jehova se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji,+ u šatoru sastanka.+ Rekao mu je:  “Popiši+ sve Izraelce, svakog pojedinca u narodu, po njihovim porodicama, po njihovim rodovima, navodeći sve muškarce po imenu.  Ti i Aron popišite po četama sve muškarce u Izraelu od 20 godina naviše+ koji su sposobni za vojsku.  Povedite sa sobom po jednog čovjeka iz svakog plemena koji je poglavar svog roda.+  Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: iz Rubenovog plemena Šedeurov sin Elisur,+  iz Šimunovog plemena Surišadajev sin Šelumiel,+  iz Judinog plemena Aminadabov sin Nahšon,+  iz Isakarovog plemena Suarov sin Netanel,+  iz Zebulunovog plemena Helonov sin Elijab,+ 10  od Josipovih potomaka: iz Efrajimovog+ plemena Amihudov sin Elišama, a iz Manašeovog plemena Pedahsurov sin Gamalijel, 11  iz Benjaminovog plemena Gidonijev sin Abidan,+ 12  iz Danovog plemena Amišadajev sin Ahiezer,+ 13  iz Ašerovog plemena Okranov sin Pagiel,+ 14  iz Gadovog plemena Deuelov sin Elijasaf,+ 15  iz Naftalijevog plemena Enanov sin Ahira.+ 16  Oni su izabrani iz naroda. To su poglavari+ plemenā svojih predaka, oni su poglavari izraelskih rodova*.”+ 17  Tako su Mojsije i Aron poveli te ljude koji su bili poimence određeni. 18  Prvog dana drugog mjeseca skupili su sav narod kako bi se svi muškarci od 20 godina naviše+ ubilježili po imenima, po porodicama i po rodovima, 19  kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. Tako ih je on popisao u Sinajskoj pustinji.+ 20  Potomci Izraelovog prvorođenca Rubena+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 21  Broj popisanih iz Rubenovog plemena iznosio je 46 500. 22  Šimunovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 23  Broj popisanih iz Šimunovog plemena iznosio je 59 300. 24  Gadovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 25  Broj popisanih iz Gadovog plemena iznosio je 45 650. 26  Judini potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 27  Broj popisanih iz Judinog plemena iznosio je 74 600. 28  Isakarovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 29  Broj popisanih iz Isakarovog plemena iznosio je 54 400. 30  Zebulunovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 31  Broj popisanih iz Zebulunovog plemena iznosio je 57 400. 32  Potomci Josipovog sina Efrajima+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 33  Broj popisanih iz Efrajimovog plemena iznosio je 40 500. 34  Manašeovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 35  Broj popisanih iz Manašeovog plemena iznosio je 32 200. 36  Benjaminovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 37  Broj popisanih iz Benjaminovog plemena iznosio je 35 400. 38  Danovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 39  Broj popisanih iz Danovog plemena iznosio je 62 700. 40  Ašerovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 41  Broj popisanih iz Ašerovog plemena iznosio je 41 500. 42  Naftalijevi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po rodovima. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku. 43  Broj popisanih iz Naftalijevog plemena iznosio je 53 400. 44  To su muškarci što su ih popisali Mojsije, Aron i 12 izraelskih poglavara koji su predstavljali svoje rodove*. 45  Svi muškarci u Izraelu od 20 godina naviše koji su bili sposobni za vojsku bili su popisani po svojim rodovima. 46  Ukupan broj popisanih iznosio je 603 550.+ 47  Ali Levijevci+ nisu bili popisani po rodovima svojih otaca kao druga plemena.+ 48  Jehova je rekao Mojsiju: 49  “Samo Levijevo pleme nemoj popisati i nemoj ga pribrojiti ostalim Izraelcima.+ 50  Postavi levite nad šatorom u kojem je kovčeg svjedočanstva,+ nad svim njegovim priborom i nad svime što mu pripada.+ Oni neka nose sveti šator i sav njegov pribor,+ neka u njemu služe+ i neka žive u šatorima oko njega.+ 51  Kad treba premjestiti sveti šator, neka ga leviti rastave.+ Kad ga treba ponovno sastaviti, neka to učine leviti. Ako mu se približi netko tko na to nema pravo*, neka se pogubi.+ 52  Neka svaki Izraelac podigne svoj šator na mjestu koje mu je dodijeljeno, svaki u svojoj troplemenskoj skupini,+ svaki u svojoj četi. 53  A Levijevci neka se utabore oko šatora u kojem je kovčeg svjedočanstva da se ne razgnjevim na izraelski narod.+ Leviti neka vode brigu o* šatoru u kojem je kovčeg svjedočanstva.”+ 54  Izraelci su sve učinili kako je Jehova zapovjedio Mojsiju. Upravo su tako učinili.

Bilješke

Dosl.: “tisuća”.
Ili: “svoja plemena”.
Odnosno netko tko nije iz Levijevog plemena.
Ili: “čuvaju pristup; vrše službu u”.