Amos 7:1-17

7  Evo što mi je pokazao Svevišnji Gospodin Jehova: Gle, poslao je jato skakavaca kad su počeli nicati kasni usjevi*. Ti su usjevi bili posijani nakon što se pokosila trava za kralja.  A kad su skakavci pojeli sve bilje u zemlji, rekao sam: “Svevišnji Gospodine Jehova, oprosti im,+ molim te! Kako će Jakov preživjeti kad je tako slab?”+  I Jehova je ponovno razmislio o tome*.+ “To se neće dogoditi”, rekao je Jehova.  Evo što mi je pokazao Svevišnji Gospodin Jehova: Gle, Svevišnji Gospodin Jehova poslao je vatru da njome kažnjava. Ona je progutala veliki vodeni bezdan i proždrla je komad zemlje.  A ja sam rekao: “Svevišnji Gospodine Jehova, zaustavi je, molim te!+ Kako će Jakov preživjeti kad je tako slab?”+  I Jehova je ponovno razmislio o tome*.+ “Ni to se neće dogoditi”, rekao je Svevišnji Gospodin Jehova.  Evo što mi je pokazao: Gle, Jehova je stajao na zidu podignutom pomoću viska i u ruci mu je bio visak.  Tada me Jehova upitao: “Što vidiš, Amose?” A ja sam odgovorio: “Visak.” Nato je Jehova rekao: “Evo, stavljam visak usred svog naroda Izraela. Neću mu više opraštati.+  Izakove obredne uzvišice+ bit će opustošene i Izraelova svetišta razorena.+ Mačem ću napasti Jeroboamovu obitelj.”+ 10  A betelski svećenik+ Amasija poručio je izraelskom kralju Jeroboamu:+ “Amos se urotio protiv tebe usred Izraela.+ Zemlja više ne može podnijeti njegove riječi.+ 11  Jer ovako govori Amos: ‘Jeroboam će poginuti od mača, a izraelski će narod iz svoje zemlje otići u izgnanstvo.’”+ 12  Amasija je potom rekao Amosu: “Odlazi, vidioče! Bježi u Judu! Ondje zaradi* svoj kruh i ondje prorokuj!+ 13  Ali da više nisi prorokovao u Betelu+ jer on je kraljevo svetište+ i dom kraljevstva!” 14  Nato je Amos odgovorio Amasiji: “Ja nisam bio ni prorok ni sin proroka, nego sam bio pastir+ i vodio sam brigu o stablima divlje smokve*. 15  Ali Jehova me pozvao dok sam čuvao stado i rekao mi je Jehova: ‘Idi, prorokuj mom narodu Izraelu!’+ 16  I sada čuj Jehovine riječi: ‘Ti govoriš: “Ne prorokuj protiv Izraela+ i ne govori objave+ protiv Izakovih potomaka.” 17  Zato ovako kaže Jehova: “Tvoja će žena postati bludnica u gradu, a tvoji će sinovi i tvoje kćeri pasti od mača. Tvoja će se zemlja razdijeliti mjernim užetom i ti ćeš umrijeti u nečistoj zemlji, a Izrael će iz svoje zemlje otići u izgnanstvo.”’”+

Bilješke

Riječ je o usjevima koji su posijani tijekom siječnja i veljače.
Ili: “požalio zbog toga”.
Ili: “požalio zbog toga”.
Dosl.: “jedi”.
Ili: “zarezivao sam plodove na stablima divlje smokve”.