Jošua 24:1-33

  • Jošuin osvrt na povijest Izraela (1⁠–⁠13)

  • Jošua potiče narod da služi Jehovi (14⁠–⁠24)

    • “Ja i moja obitelj služit ćemo Jehovi!” (15)

  • Jošuin savez s Izraelcima (25⁠–⁠28)

  • Jošuina smrt i sahrana (29⁠–⁠31)

  • Josipove kosti sahranjene u Šekemu (32)

  • Eleazarova smrt i sahrana (33)

24  Potom je Jošua okupio sva izraelska plemena u Šekemu te je sazvao izraelske starješine, poglavare, suce i upravitelje,+ i oni su stali pred pravog Boga.  Jošua je rekao svemu narodu: “Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ‘Nekad su vaši praoci,+ a među njima i Terah, Abrahamov i Nahorov otac, živjeli s druge strane Rijeke*+ i štovali druge bogove.+  Ali ja sam zapovjedio vašem praocu Abrahamu+ da prijeđe na drugu stranu Rijeke i vodio sam ga po cijelom Kanaanu te mu umnožio potomstvo.+ Dao sam mu Izaka,+  a Izaku sam dao Jakova i Ezava.+ Potom sam Ezavu u posjed dao goru Seir,+ a Jakov i njegovi sinovi otišli su u Egipat.+  Nakon toga poslao sam vam Mojsija i Arona+ te sam nanio nevolje Egiptu,+ a zatim sam vas izveo iz njega.  Kad sam vaše pretke vodio iz Egipta+ i kad su došli do mora, Egipćani su s bojnim kolima i konjanicima krenuli u potjeru za vašim precima i sustigli ih kod Crvenog mora.+  Oni su zavapili k meni,+ pa sam ja, Jehova, postavio mračan oblak između njih i Egipćana te na njih oborio more i prekrio ih njime.+ Svojim ste očima vidjeli što sam učinio u Egiptu.+ Potom ste mnogo godina boravili u pustinji.+  Onda sam vas doveo u zemlju Amorejaca, koji su živjeli s druge strane* Jordana, i oni su vas napali.+ Ali ja sam ih predao u vaše ruke kako biste zaposjeli njihovu zemlju i istrijebio sam ih pred vama.+  Potom se protiv Izraela borio moapski kralj Balak, Siporov sin. On je pozvao Beorovog sina Bileama da dođe i da vas prokune.+ 10  Ali ja nisam htio poslušati Bileama.+ Zato vas je više puta morao blagosloviti.+ Tako sam vas izbavio iz njegove ruke.+ 11  Potom ste prešli Jordan+ i došli do Jerihona.+ A poglavari* Jerihona, Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci zaratili su se s vama, no ja sam ih predao u vaše ruke.+ 12  Dao sam da se pred vama širi strah* i to ih je – kao i dva amorejska kralja – otjeralo pred vama.+ Nije to učinio vaš mač ni vaš luk.+ 13  Tako sam vam dao zemlju oko koje se niste trudili i gradove koje niste gradili,+ pa ste se u njima naselili. Sada jedete iz vinograda i maslinika koje niste sadili.’+ 14  Zato se bojte Jehove i služite mu čestito i vjerno*!+ Uklonite bogove koje su vaši preci štovali s druge strane Rijeke i u Egiptu+ i služite Jehovi! 15  Ako ne želite služiti Jehovi, sami danas izaberite kome ćete služiti+ – bogovima kojima su služili vaši preci s druge strane Rijeke+ ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji živite.+ A ja i moja obitelj služit ćemo Jehovi!” 16  Nato je narod odgovorio: “Nipošto nećemo ostaviti Jehovu ni štovati druge bogove! 17  Jehova, naš Bog, izveo je nas i naše pretke iz Egipta,+ zemlje u kojoj smo bili robovi.+ On je pred našim očima učinio velika čuda+ i on nas je čuvao cijelim putem kojim smo išli i štitio od svih naroda kroz čiju smo zemlju prolazili.+ 18  Jehova je otjerao sve narode koji su prije nas živjeli u ovoj zemlji, pa tako i Amorejce. Stoga ćemo i mi služiti Jehovi, jer on je naš Bog!” 19  Tada je Jošua rekao narodu: “Vi ne možete služiti Jehovi jer je on svet Bog,+ Bog koji zahtijeva da se odanost iskazuje isključivo njemu.+ On vam neće opraštati prijestupe* ni grijehe.+ 20  Ako vi ostavite Jehovu i počnete štovati tuđe bogove, on će se okrenuti protiv vas i istrijebit će vas iako vam je dosad uvijek činio dobro.”+ 21  A narod je odvratio Jošui: “Nećemo to učiniti, nego ćemo služiti Jehovi!”+ 22  Nato je Jošua rekao narodu: “Sami ste svjedoci* da ste svojom voljom izabrali služiti Jehovi.”+ A oni su rekli: “Svjedoci smo!” 23  “Zato uklonite tuđe bogove koji su među vama i svim srcem služite Jehovi, Izraelovom Bogu!” 24  A narod je kazao Jošui: “Služit ćemo Jehovi, svom Bogu, i slušat ćemo ga!” 25  I Jošua je tog dana u Šekemu sklopio savez s narodom te im je na temelju tih riječi dao uredbu i propis. 26  Potom je Jošua te riječi upisao u knjigu Božjeg zakona,+ a onda je uzeo veliki kamen+ i postavio ga pod golemo stablo pored Jehovinog svetišta. 27  I Jošua je cijelom narodu rekao: “Evo, ovaj će nam kamen biti svjedok+ jer je čuo sve što nam je Jehova rekao. A ako se odreknete svog Boga, taj će kamen svjedočiti protiv vas.” 28  Tada je Jošua otpustio narod te je svatko otišao na svoju zemlju koju je dobio u nasljedstvo.+ 29  Poslije tih događaja Nunov sin Jošua, Jehovin sluga, umro je u dobi od 110 godina.+ 30  Sahranili su ga na području koje je dobio u nasljedstvo, u Timnat-Serahu,+ koji se nalazi u efrajimskim brdima, sjeverno od gore Gaaša. 31  A Izrael je služio Jehovi sve dok je Jošua bio živ i sve dok su bili živi starješine koji su nadživjeli Jošuu i koji su vidjeli sva djela koja je Jehova učinio za Izraela.+ 32  A Izraelci su Josipove kosti,+ koje su donijeli iz Egipta, sahranili u Šekemu, na polju što ga je Jakov za 100 kesita*+ kupio od sinova Hamora,+ Šekemovog oca. Ono je pripalo u nasljedstvo Josipovim sinovima.+ 33  Umro je i Aronov sin Eleazar+ i sahranili su ga u efrajimskim brdima, na brdu koje je dobio njegov sin Pinhas.+

Bilješke

Odnosno Eufrata.
Odnosno istočne strane.
Moguće i: “građani”.
Ili: “obeshrabrenje”.
Ili: “po istini; istinito”.
Ili: “buntovnost”.
Dosl.: “svjedoci protiv sebe”.
Kesit je stara novčana jedinica nepoznate vrijednosti.