Jošua 11:1-23

11  Kad je hasorski kralj Jabin čuo što se dogodilo, poslao je glasnike madonskom kralju+ Jobabu, šimronskom kralju, akšafskom kralju,+  kraljevima u brdima na sjeveru, onima u pustim ravnicama* južno od Kinereta, onima u Šefeli i na obroncima kod Dora+ na zapadu,  Kanaancima+ na istoku i zapadu, Amorejcima,+ Hetitima, Perižanima i Jebusejcima u brdima te Hivijcima+ u podnožju Hermona+ u zemlji Mispi.  Svi su oni krenuli sa svojim vojskama, s mnoštvom kojeg je bilo mnogo kao pijeska na morskoj obali, te s vrlo mnogo konja i bojnih kola.  Svi ti kraljevi sastali su se kod meromskih voda te su se ondje utaborili kako bi krenuli u rat protiv Izraela.  Tada je Jehova rekao Jošui: “Ne boj ih se,+ jer sutra u ovo doba sve ću ih predati Izraelu da ih pobije. Njihovim konjima prereži tetive na nogama,+ a njihova kola spali.”  Jošua i svi njegovi ratnici iznenada su ih napali kod meromskih voda.  Jehova ih je predao Izraelcima u ruke+ i oni su ih porazili te su ih progonili sve do Velikog Sidona+ i Misrefot-Majima+ te do doline Mispe na istoku. Sve su ih pobili, tako da nitko nije ostao na životu.+  Potom je Jošua učinio ono što mu je Jehova zapovjedio: njihovim je konjima prerezao tetive na nogama, a njihova je kola spalio.+ 10  Jošua se zatim vratio i osvojio Hasor, a njegovog je kralja pogubio mačem,+ jer je Hasor bio najznačajniji grad među svim tim kraljevstvima. 11  Sve njegove stanovnike* pobio je mačem.+ Nikoga nije ostavio na životu.+ Potom je spalio Hasor. 12  Tako je Jošua osvojio sve gradove onih kraljeva i pobio mačem sve te kraljeve.+ Pobio je sve stanovnike,+ kako je Jehovin sluga Mojsije i zapovjedio. 13  Ali Izraelci nisu spalili nijedan grad koji se nalazio na uzvisini osim Hasora. Jedino je njega Jošua spalio. 14  Sav plijen iz tih gradova i svu stoku Izraelci su uzeli sebi,+ a sve ljude pobili su mačem, i tako su ih istrijebili.+ Nikoga nisu ostavili na životu.+ 15  Ono što je Jehova zapovjedio svom sluzi Mojsiju to je Mojsije zapovjedio Jošui,+ a Jošua je to učinio. Izvršio je svaku zapovijed koju je Jehova dao Mojsiju.+ 16  Tako je Jošua zauzeo cijelu tu zemlju – brdovito područje, sav Negeb,+ sav gošenski kraj, Šefelu,+ Arabu+ te izraelska brda i njihovu Šefelu* 17  od gore Halaka, koja se diže prema Seiru, pa sve do Baal-Gada+ u Libanonskoj dolini u podnožju gore Hermona,+ a sve je njihove kraljeve porazio, zarobio i pogubio. 18  Jošua je dugo vremena ratovao sa svim tim kraljevima. 19  Nijedan grad nije sklopio mir s Izraelcima, osim Gibeona u kojem su živjeli Hivijci.+ Sve druge gradove Izraelci su osvojili ratom.+ 20  Jehova je dopustio da oni postupe tvrdoglavo+ i da ratuju protiv Izraelaca kako bi ih Izraelci pobili jer nisu zaslužili milost.+ Njih je trebalo istrijebiti, kao što je Jehova i zapovjedio Mojsiju.+ 21  U to je vrijeme Jošua istrijebio Anakovce+ koji su živjeli u brdovitom području – u Hebronu, Debiru i Anabu, u svim Judinim brdima i u svim Izraelovim brdima. Jošua ih je zatro zajedno s njihovim gradovima.+ 22  Nijedan Anakovac nije ostao u izraelskoj zemlji. Ostali su+ samo u Gazi,+ Gatu+ i Ašdodu.+ 23  Tako je Jošua zauzeo svu zemlju, kao što je Jehova bio zapovjedio Mojsiju.+ Potom ju je Jošua dao u nasljedstvo Izraelu po njegovim plemenima – svakom plemenu njegov dio.+ I zemlja je počinula od rata.+

Bilješke

Ili: “Arabi”.
Ili: “duše”.
Ili: “njihove brežuljke”.