2. Samuelova 24:1-25

  • David zgriješio jer je dao popisati narod (1⁠–⁠14)

  • Od pošasti umire 70 000 ljudi (15⁠–⁠17)

  • David podiže žrtvenik (18⁠–⁠25)

    • Ne želi prinositi žrtve koje ga ništa ne koštaju (24)

24  Jehova se opet razgnjevio na Izraelce+ kad je David bio naveden da im učini zlo i prebroji+ Izraela i Judu.+  Kralj je rekao Joabu,+ zapovjedniku vojske koji je bio s njim: “Obiđi sva izraelska plemena, od Dana do Beer-Šebe,+ i popiši narod da znam koliko ga ima!”  Ali Joab je rekao kralju: “Neka Jehova, tvoj Bog, umnoži narod još 100 puta i neka to moj gospodar, kralj, vidi svojim očima. Ali zašto moj gospodar, kralj, želi učiniti takvo što?”  Ali kraljeva je riječ bila jača od Joabove i od riječi vojnih zapovjednika. I tako su Joab i vojni zapovjednici otišli od kralja da popišu izraelski narod.+  Prešli su Jordan i utaborili se kod Aroera,+ južno* od grada koji je usred doline*, a zatim su krenuli prema Gadovcima i Jazeru.+  Potom su došli u Gilead+ i zemlju Tahtim-Hodši, nastavili do Dan-Jaana, a onda skrenuli prema Sidonu.+  Zatim su otišli do utvrđenog grada Tira+ i u sve hivijske+ i kanaanske gradove, a svoj su put završili u Beer-Šebi,+ koja je u Negebu,+ u Judinoj zemlji.  Tako su obišli svu zemlju i poslije devet mjeseci i dvadeset dana došli u Jeruzalem.  I Joab je dao kralju broj popisanih ljudi. U Izraelu je bilo 800 000 ratnika naoružanih mačem, a u Judi 500 000.+ 10  Ali nakon što je prebrojio narod, Davida je počela peći savjest*.+ Tada je David rekao Jehovi: “Teško sam zgriješio+ kad sam to učinio! Molim te, Jehova, oprosti grijeh svom sluzi+ jer sam veoma ludo postupio!”+ 11  Kad je David ujutro ustao, Jehovina objava došla je proroku Gadu,+ Davidovom vidiocu: 12  “Idi i reci Davidu: ‘Ovako kaže Jehova: “Nudim ti tri vrste kazne. Izaberi kojom ću te od njih kazniti!”’”+ 13  I Gad je došao k Davidu i rekao mu: “Hoćeš li da u tvojoj zemlji sedam godina vlada glad+ ili da tri mjeseca bježiš pred svojim protivnicima, a da te oni progone,+ ili da tri dana bude pošast u tvojoj zemlji?+ Sada dobro razmisli, pa mi reci što da odgovorim onom tko me poslao!” 14  A David je rekao Gadu: “Na velikoj sam muci! Molim te, neka padnemo Jehovi u ruke,+ jer je veliko njegovo milosrđe,+ samo neka ne padnem ljudima u ruke!”+ 15  I Jehova je pustio pošast+ na Izraelce od jutra do vremena koje je odredio, tako da je poginulo 70 000 ljudi od Dana do Beer-Šebe.+ 16  A kad je anđeo pružio svoju ruku prema Jeruzalemu da pobije njegove stanovnike, Jehovi je bilo žao zbog nevolje+ koju je nanio narodu, pa je rekao anđelu koji ih je ubijao: “Dosta je! Spusti ruku!” A Jehovin je anđeo bio kod gumna Jebusejca+ Araune.+ 17  Kad je David vidio anđela koji je ubijao narod, rekao je Jehovi: “Ja sam zgriješio, ja sam učinio zlo! A što su ove ovčice+ učinile? Molim te, neka tvoja ruka dođe na mene i na dom mog oca!”+ 18  I Gad je još istog dana došao k Davidu i rekao mu: “Idi i podigni Jehovi žrtvenik na gumnu Jebusejca Araune!”+ 19  I David je, prema Gadovim riječima, otišao onamo kamo mu je Jehova zapovjedio. 20  Kad je Arauna ugledao kralja i njegove sluge i vidio da idu prema njemu, odmah im je prišao i poklonio se kralju licem do zemlje. 21  I Arauna je upitao: “Zašto je moj gospodar, kralj, došao k svom sluzi?” A David je odgovorio: “Da kupim od tebe gumno i sagradim Jehovi žrtvenik kako bi prestala pošast među narodom.”+ 22  Nato je Arauna rekao Davidu: “Neka ga uzme moj gospodar, kralj, i neka žrtvuje što god želi! Evo goveda za žrtvu paljenicu, a za drva uzmi vršilicu, plug i jaram! 23  Sve to, kralju, Arauna poklanja tebi.” Arauna je još rekao kralju: “Neka te Jehova, tvoj Bog, blagoslovi!” 24  Ali kralj je rekao Arauni: “Nipošto! Želim to kupiti od tebe za novac! Neću prinositi Jehovi, svom Bogu, žrtve paljenice koje me ništa ne koštaju!” Tako je David kupio gumno i goveda za 50 šekela* srebra.+ 25  I David je ondje sagradio žrtvenik Jehovi+ i prinio mu žrtve paljenice i žrtve zajedništva. Tada je Jehova uslišio usrdne molitve za zemlju+ i prestala je pošast u Izraelu.

Bilješke

Dosl.: “desno”.
Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Ili: “David je u svom srcu požalio zbog toga”.
Šekel je imao 11,4 grama. Vidi dodatak B14.