2. Ljetopisa 8:1-18

8  Salamun je u 20 godina sagradio Jehovin dom i svoj dvor.+  Nakon toga utvrdio je gradove koje mu je dao Hiram+ i u njima je naselio Izraelce.  Potom je Salamun krenuo na Hamat-Sobu i osvojio je.  Zatim je utvrdio* Tadmor u pustinji i sve gradove sa žitnicama i skladištima+ koje je sagradio u Hamatu.+  Ujedno je sagradio* Gornji Bet-Horon+ i Donji Bet-Horon,+ utvrđene gradove sa zidinama, vratima i zasunima,  zatim Baalat+ i sve svoje gradove sa žitnicama i skladištima, sve gradove za bojna kola+ i gradove za konjanike i sve što je god Salamun poželio graditi u Jeruzalemu, na Libanonu i u cijeloj zemlji kojom je vladao.  A sve koji su preostali od Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca,+ koji nisu bili Izraelci,+  njihove potomke koji su ostali u zemlji – one koje Izraelci nisu istrijebili+ – Salamun je odredio za rad i tako je ostalo sve do danas.+  Ali nikoga od Izraelaca Salamun nije učinio robom za svoj posao.+ Oni su bili ratnici, zapovjednici njegovih pobočnika te zapovjednici njegovih bojnih kola i konjanika.+ 10  Kralj Salamun imao je 250 glavnih namjesnika koji su nadzirali radnike.+ 11  Osim toga, Salamun je preselio faraonovu kćer+ iz Davidovog grada u kuću koju je za nju sagradio.+ Rekao je: “Premda mi je žena, neće živjeti u domu izraelskog kralja Davida jer je svako mjesto na koje je došao Jehovin kovčeg sveto.”+ 12  Tada je Salamun počeo prinositi žrtve paljenice+ Jehovi na Jehovinom žrtveniku+ koji je načinio ispred predvorja.+ 13  Svakog je dana prinosio žrtve, a prinosio je i žrtve koje su prema Mojsijevoj zapovijedi bile propisane za dane počinka+ i mlađake+ te za tri blagdana koja su se slavila tijekom godine+ – Blagdan beskvasnih kruhova,+ Blagdan tjedana+ i Blagdan sjenica*.+ 14  I postavio je skupine svećenika+ da vrše svoje službe, kako je propisao njegov otac David. I levite je postavio na njihove dužnosti da pjevaju hvalospjeve+ i da služe pred svećenicima svaki dan te vratare po njihovim skupinama za svaka vrata,+ jer je tako zapovjedio David, sluga pravog Boga. 15  I ni u čemu nisu odstupili od zapovijedi koju je kralj dao za svećenike i levite i za spremišta. 16  Tako je Salamun dobro uredio* sav posao oko gradnje hrama, od dana kad je bio položen temelj Jehovinog doma+ pa sve dok nije bio dovršen. I tako je bila završena gradnja Jehovinog doma.+ 17  Tada je Salamun otišao u Esjon-Geber+ i u Elot,+ koji se nalaze na morskoj obali u edomskoj zemlji.+ 18  Hiram+ mu je po svojim slugama slao brodove i iskusne mornare. Svaki put kad bi oni i Salamunovi sluge otplovili u Ofir,+ odande bi uzeli 450 talenata* zlata+ te ga dopremili kralju Salamunu.+

Bilješke

Ili: “obnovio”.
Ili: “obnovio”.
Ili: “dobro organizirao; završio”.
Talent je imao 34,2 kilograma. Vidi dodatak B14.