2. Ljetopisa 7:1-22

7  Kad je Salamun završio molitvu,+ vatra je sišla s neba+ i spalila žrtvu paljenicu i druge žrtve, a Jehovina slava ispunila je dom.+  Svećenici nisu mogli ući u Jehovin dom jer je Jehovina slava ispunila Jehovin dom.+  Kad su svi Izraelci vidjeli kako se vatra spustila s neba i kako se Jehovina slava pojavila nad domom, poklonili su se i pali ničice na popločeni pod, licem do zemlje, i zahvaljivali su Jehovi “jer je dobar, jer njegova vjerna ljubav traje vječno”.  Tada su kralj i sav narod prinijeli žrtve pred Jehovom.+  Kralj Salamun prinio je na žrtvu 22 000 goveda i 120 000 ovaca. Tako su kralj i sav narod svečano otvorili dom pravog Boga.+  Svećenici su stajali na svojim mjestima, a i leviti su stajali na svojim mjestima s glazbalima uz koja su pjevali u čast Jehovi.+ (Kralj David načinio je ta glazbala da bi svirajući na njima* zahvaljivao Jehovi i upućivao mu hvale – “jer njegova vjerna ljubav traje vječno”.) A pred njima su svećenici glasno trubili u trube,+ dok su svi Izraelci stajali.  Tada je Salamun posvetio središnji dio dvorišta koji se nalazio ispred Jehovinog doma jer je ondje morao prinositi žrtve paljenice+ i masne komade žrtava zajedništva. Salamun je morao to učiniti jer na bakreni žrtvenik+ koji je dao izraditi nisu mogle stati tolike žrtve paljenice, žitne žrtve+ i masni komadi.+  U to je vrijeme Salamun sedam dana slavio blagdan+ sa svim Izraelom, silnim mnoštvom naroda iz cijele zemlje, od Lebo-Hamata* do potoka* Egipta.+  A osmog su dana* održali svečani skup+ jer je svečanost povodom postavljanja žrtvenika trajala sedam dana i blagdan još sedam dana. 10  Dvadeset i trećeg dana sedmog mjeseca otpustio je ljude njihovim kućama. I oni su otišli radosni+ i vesela srca zbog sve dobrote koju je Jehova iskazao Davidu i Salamunu i svojem narodu Izraelu.+ 11  Tako je Salamun završio Jehovin dom i kraljevski dvor+ i uspješno je izvršio sve što je naumio u vezi s Jehovinim domom i svojim dvorom.+ 12  I Jehova se po noći ukazao Salamunu+ i rekao mu: “Uslišio sam tvoju molitvu i izabrao ovo mjesto da mi bude dom u kojem će se prinositi žrtve.+ 13  Ako zatvorim nebo da ne pada kiša i zapovjedim skakavcima da poharaju zemlju i ako pošaljem pošast na svoj narod, 14  pa se moj narod, koji nosi moje ime,+ ponizi+ i pomoli i potraži me te prestane činiti zlo,+ ja ću tada čuti s neba i oprostiti im grijeh i učinit ću da se njihova zemlja oporavi.+ 15  Moje će uši uvijek slušati one koji mi upućuju molitve s ovog mjesta i moje će ih oči gledati.+ 16  Zato sam izabrao i posvetio ovaj dom da se u njemu vječno slavi* moje ime.+ Moje oči i moje srce uvijek će biti ovdje.+ 17  A ti, budeš li mi služio kao što mi je služio* tvoj otac David, čineći sve što sam ti zapovjedio, i budeš li se držao mojih uredbi i zakona,+ 18  utvrdit ću tvoje prijestolje i kraljevsku vlast,+ držeći se saveza koji sam sklopio s tvojim ocem Davidom+ kad sam rekao: ‘Uvijek će netko od tvojih potomaka vladati Izraelom.’+ 19  Ali ako mi okrenete leđa i prestanete se držati mojih odredbi i zapovijedi koje sam vam dao te počnete štovati druge bogove i klanjati im se,+ 20  istrijebit ću Izraelce iz zemlje koju sam im dao.+ I ovaj dom koji sam posvetio svom imenu odbacit ću i više ga neću gledati, pa će ga svi narodi prezirati* i rugat će mu se.+ 21  Od ovog doma ostat će samo ruševine. Tko god bude prolazio pokraj njega zaprepašteno će pitati:+ ‘Zašto je Jehova to učinio ovoj zemlji i ovom domu?’+ 22  Ljudi će mu odgovoriti: ‘Zato što su Izraelci ostavili Jehovu,+ Boga svojih predaka, koji ih je izveo iz Egipta,+ te su se priklonili drugim bogovima, klanjali im se i štovali ih.+ Zato im je on nanio svu tu nevolju.’”+

Bilješke

Ili: “zajedno s njima”. Moguće je da je riječ o levitima.
Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Ili: “od ulaza u Hamat”.
Dan nakon blagdana, odnosno 15. dana.
Ili: “da u njemu vječno prebiva”.
Dosl.: “budeš li hodio preda mnom kao što je hodio”.
Ili: “spominjati u izreci”.