2. Ljetopisa 28:1-27

28  Ahaz+ je imao 20 godina kad je postao kralj i vladao je 16 godina u Jeruzalemu. Nije činio ono što je ispravno u Jehovinim očima kao što je to činio njegov predak David.+  Naprotiv, išao je stopama izraelskih kraljeva+ i čak je načinio lijevane* kipove+ Baalā.  Osim toga, spaljivao je prinose u Dolini Hinomovog sina* i svoje je sinove spaljivao u vatri,+ po odvratnom običaju naroda+ koje je Jehova otjerao pred Izraelcima.  Ujedno je prinosio žrtve i spaljivao prinose na obrednim uzvišicama,+ na bregovima i pod svakim stablom koje se zeleni.+  Zato ga je Jehova, njegov Bog, predao u ruke sirijskom kralju,+ tako da ga je on porazio, zarobio velik broj njegovih ljudi i odveo ih u Damask.+ Bog ga je predao i u ruke izraelskom kralju, koji je nad njegovom vojskom izvršio velik pokolj.  Remalijin sin Pekah+ u jednom je danu u Judi pobio 120 000 ljudi, sve redom hrabrih ratnika, jer su Judejci ostavili Jehovu, Boga svojih predaka.+  A Zikri, ratnik iz Efrajimovog plemena, ubio je kraljevog sina Maaseju, dvorskog upravitelja Azrikama i Elkanu, koji je bio prvi do kralja.  Osim toga, Izraelci su zarobili 200 000 svoje braće – žena, sinova i kćeri iz Jude. Usto su uzeli mnogo plijena i odnijeli ga u Samariju.+  A ondje je bio Jehovin prorok koji se zvao Oded. On je izišao pred vojsku koja je dolazila u Samariju i rekao im: “Jehova, Bog vaših predaka, rasrdio se na Judejce i zato ih je predao vama u ruke,+ a vi ste ih u bijesu pobili. Učinili ste to tako okrutno da je glas o tome dopro sve do neba. 10  I sada želite podjarmiti stanovnike Jude i Jeruzalema da vam budu sluge i sluškinje.+ Ali niste li i vi krivi pred Jehovom, svojim Bogom? 11  Zato me sada poslušajte i vratite zarobljenike koje ste zarobili među svojom braćom jer se Jehova jako razljutio na vas.” 12  Tada su se neki poglavari iz Efrajimovog plemena – Johananov sin Azarija, Mešilemotov sin Berekija, Šalumov sin Jehizkija i Hadlajev sin Amasa – usprotivili onima koji su se vraćali iz vojnog pohoda 13  i rekli im: “Nemojte ovamo dovoditi zarobljenike jer ćemo navući na sebe krivnju pred Jehovom! Time što ste naumili učiniti povećat ćete naše grijehe i našu krivnju, a naša je krivnja ionako velika i Bog je jako ljut na Izraela.” 14  Stoga su ratnici predali zarobljenike i plijen+ poglavarima i svima koji su se ondje okupili*. 15  Tada su ljudi koji su bili poimence određeni preuzeli zarobljenike. Svima koji su bili oskudno odjeveni* dali su odjeću iz plijena. Obukli su ih, dali im sandale, nahranili ih i napojili te su im dali ljekovito ulje. Sve iznemogle stavili su na magarce i odveli ih njihovoj braći u Jerihon, grad palmi. Potom su se vratili u Samariju. 16  U to je vrijeme kralj Ahaz zatražio pomoć od asirskih kraljeva.+ 17  Edomci su opet došli i napali Judu te odveli zarobljenike. 18  A Filistejci+ su napali gradove u Šefeli+ i Negebu, na području Jude, i osvojili Bet-Šemeš,+ Ajalon,+ Gederot, zatim Soko s okolnim gradovima, Timnu+ s okolnim gradovima i Gimzo s okolnim gradovima. I naselili su se ondje. 19  Jehova je nanio nevolju Judi* zbog izraelskog* kralja Ahaza, zato što je on naveo Judejce da postanu razuzdani, pa su svi činili mnoge grijehe i bili nevjerni Jehovi. 20  A asirski kralj Tilgat-Pilneser+ napao je Ahaza i počeo mu zadavati nevolje+ umjesto da mu pomogne. 21  Ahaz je bio ispraznio Jehovin dom, kraljev dvor+ i kuće dostojanstvenika da bi dao dar asirskom kralju, ali to mu nije pomoglo. 22  Dok je bio u nevolji, kralj Ahaz još je više griješio i bio nevjeran Jehovi. 23  Počeo je prinositi žrtve damaščanskim bogovima+ čiji su ga štovatelji porazili.+ Naime, mislio je: “Kad sirijskim kraljevima pomažu njihovi bogovi, prinosit ću žrtve tim bogovima da i meni pomognu.”+ No oni su njega i sav Izrael odveli u propast. 24  Ahaz je pokupio pribor iz doma pravog Boga. Zatim je polomio taj pribor,+ zatvorio vrata Jehovinog doma+ i načinio sebi žrtvenike na svakom uglu u Jeruzalemu. 25  I po svim Judinim gradovima načinio je obredne uzvišice da se na njima spaljuju prinosi drugim bogovima+ te je vrijeđao Jehovu, Boga svojih predaka. 26  A ostali događaji iz njegovog života, sve što je činio, od početka do kraja, zapisani su u Knjizi o Judinim i Izraelovim kraljevima.+ 27  Naposljetku je Ahaz umro* i pokopali su ga u gradu, u Jeruzalemu, ali ga nisu položili u grobnicu izraelskih kraljeva.+ Nakon njega počeo je vladati njegov sin Ezekija.

Bilješke

Ili: “metalne”.
Vidi izraz “gehena” u Rječniku.
Ili: “i svoj skupštini”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.
Dosl.: “goli”.
Ili: “ponizio Judu; naučio Judu poniznosti”.
Ili: “judejskog”.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.